Een huis of appartement is gebouwd op een stuk land. Dit wordt een perceel genoemd. Om precies te weten welk deel van jou is zul je moeten meten. Vaak zul je ook de afmetingen van de gebruiksoppervlakken in kaart willen brengen. Wat is jouw perceeloppervlakte en hoe bereken je deze? Waar je rekening mee moeten houden als je de perceeloppervlakte gaat opmeten lees je op deze pagina.

Wat is perceeloppervlakte?

Perceeloppervlakte staat voor het stuk grond waar het huis op gebouwd is. Daarnaast kunnen er ook nog andere percelen tot het totaal bezit horen. Als je een huis koopt dan koop je normaal gesproken ook het perceel, de grond dus waar de bebouwing op staat. Er zijn enkele uitzonderingen, zo is het mogelijk dat er sprake is van erfpacht. In dat geval ben je alleen eigenaar van het gebouw, niet de grond. Bij een appartement is de perceeloppervlakte niet van belang, dit behoort namelijk niet tot de koopovereenkomst. Een appartement valt namelijk onder het appartementsrecht.

Wat is mijn perceeloppervlakte?

Waar kun je gegevens vinden over de perceeloppervlakte? De meest eenvoudige route is via het Kadaster. Bij iedere aankoop van land zal er een notariële akte worden opgesteld. De notaris zal deze akte bij het Kadaster laten inschrijven. Je kunt deze informatie opvragen via de website van het Kadaster. Hier zijn kosten aan verbonden. Als je een uittreksel Eigendomsinformatie opvraagt dan wordt hier ook de oppervlakte bij vermeld, tenzij het een appartement betreft. Een dergelijk uittreksel kost via het Kadaster € 2,80 als je bestelt via de webshop en een digitale versie aanvraagt.

Gratis perceeloppervlakte opzoeken

Als je niet direct zelf wilt gaan meten dan kun je online gratis de perceeloppervlakte opzoeken. Deze informatie is namelijk openbaar gesteld, je moet er soms wel even naar zoeken. Zo is er de website kadastralekaart.com. Dit is geen officiële website van het Kadaster, er wordt gebruik gemaakt van diverse bronnen om informatie over percelen op te zoeken. Enkele gegevens zijn gratis te bekijken, voor verdere informatie moet je betalen. Op deze website zie je een satelliet kaart. Zoek op adres, postcode of perceel en de kaart wordt ingezoomd. Je kunt dan direct de perceeloppervlakte en omtrek bekijken. Voor een kadastrale kaart met maatvoering of eigendomsinformatie moet je betalen. De informatie op deze site komt van de volgende bronnen:

  • Kadaster
  • PDOK
  • Google
  • CBS
  • GeoGap

De data wordt automatisch bijgewerkt dus de informatie is altijd up-to-date. Dit betekent overigens niet dat de perceeloppervlakte zoals deze officieel vermeld staat altijd klopt. Hoe bereken je zelf de perceeloppervlakte?

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden? klik hier

Perceeloppervlakte berekenen

Er zijn meerdere manieren om zelf de perceeloppervlakte te berekenen. Als eerste kun je met een lang meetlint de grenzen van het perceel volgen. Zo kun je de omtrek en het aantal vierkante meters zelf berekenen. Als je aan de slag gaat dan zal er een zekere afwijking zijn. Afhankelijk van de situatie kan dit enkele centimeters zijn of vele (vierkante) meters. Er zijn ook andere manieren om de perceeloppervlakte te meten waarvoor je geen grote afstanden hoeft af te leggen. Deze methoden variëren van een schatting tot zeer nauwkeurig.

1. Meten met GPS

Een nauwkeurige manier om de perceeloppervlakte te meten is de GPS methode. Hiervoor zijn speciale, gekalibreerde systemen te huur. Omdat de meeste smartphones ook voorzien zijn van een GPS sensor zijn er meerdere apps te downloaden om perceeloppervlakte te meten. De smartphone methode is minder accuraat maar het is wel een gebruiksvriendelijke oplossing.

2. Meten met Google Maps

Een methode waarvoor je niet eens naar buiten hoeft te gaan is Google Maps. Op deze kaarten kun je iedere locatie in Nederland opzoeken. Je kunt daarbij in- en uitzoomen of direct een locatie ingeven. Wat niet iedereen weet is dat er ook een optie is om afstand te meten via Google Maps in de browser. Je vindt deze optie door met de rechtermuisknop op de kaart te klikken aan het beginpunt van het perceel. Vervolgens kun je kiezen voor ‘Afstand meten’. Selecteer de hoekpunten, als je weer bij het beginpunt arriveert dan zie je zowel de omtrek als de oppervlakte in vierkante meters. Dit is niet de meest nauwkeurige methode maar het geeft alvast een indicatie.

3. Laat de perceeloppervlakte meten

Je kunt het Kadaster inschakelen om een onafhankelijke meting uit te voeren. Dit kan een oplossing zijn als buren het niet eens zijn over de ligging van de perceelsgrenzen. Als je een schutting wilt plaatsen bijvoorbeeld. Omdat het aantal aanvragen flink is gestegen kan de wachttijd oplopen tot langer dan een maand. Bij deze meting wordt er een grensreconstructie uitgevoerd. Als de betrokken partijen het niet eens zijn met het resultaat dan kan de rechter hierover uitspraak doen. Het voornaamste voordeel van een grensreconstructie is de objectiviteit van de meting, er is weinig ruimte meer voor discussie. De kosten voor grensreconstructie starten bij 460 euro.

4. Zelf meten met een situatieschets

Er is nog een andere optie die alleen geschikt is voor mensen met landmeetkundige kennis. Je kunt bij het Kadaster een Veldwerk aanvragen. Dit is een situatieschets met gegevens die de landmeter heeft gebruikt toen de grens werd vastgesteld. Bij aanvraag ontvang je naast een schets mogelijk aanvullende informatie zoals waarnemingen, een omschrijving van de kadastrale grenzen, gegevens van belanghebbenden en een lijst met coördinaten. Het is mogelijk dat niet alle grenzen van een perceel op hetzelfde Veldwerk vermeld staan. In dat geval zul je meerdere Veldwerken ontvangen. De kosten voor een Veldwerk bestellen bedragen 42 euro.

Wat kun je met de uitkomst van de meting?

Er is reeds informatie beschikbaar en vastgelegd in het Kadaster. Als je denkt dat deze informatie niet klopt dan kun je zelf gaan meten. Waar moet je rekening mee houden als je zelf de perceeloppervlakte wilt meten? Als eerste moet je beseffen dat zelf meten niet als objectieve waarneming beschouwd wordt. Het dient vooral als referentie en kan aanleiding geven tot een officiële meting. Je kunt beginnen met een eenvoudige online meting en vervolgens zelf met een GPS app aan de slag gaan. Als de uitkomsten sterk afwijken dan weet je op voorhand dat er ergens iets niet juist is. Voorkom onduidelijkheid en onenigheid en neem contact op met het Kadaster als je een officiële grensreconstructie wilt laten uitvoeren.