PDOK.nl is een platform waar geografische data te vinden is. Via websites zoals de PDOK Viewer of door data te downloaden kun je veel informatie vinden over Nederland, de gebouwen, infrastructuur en nog veel meer. Wat is PDOK, hoe werkt de Viewer en hoe gebruik je PDOK met Kadaster data? Dat en meer leggen we uit op deze pagina.

Wat is PDOK?

De afkorting PDOK staat voor Publieke Dienstverlening Op de Kaart. Het is een platform waar geodata sets van Nederlandse overheden beschikbaar worden gesteld. Deze gegevens zijn betrouwbaar, actueel en gratis inzichtelijk voor zowel particulieren als bedrijven. Voor het gebruik in andere producten of websites zijn er wel restricties van toepassing zoals een maximaal aantal aanvragen per keer.

pdok.nl

Via de website www.pdok.nl kun je geodata opvragen met betrekking tot het Nederlandse grondgebied. Je vindt hier actuele geografische informatie die gemaakt is in opdracht van de Rijksoverheid en openbaar toegankelijk is gemaakt voor iedereen die op zoek is naar geografische data. Je kunt gebruik maken van de online PDOK Viewer of je kunt datasets downloaden voor offline gebruik. Het is daarnaast ook mogelijk om deze informatie via een API te koppelen en te integreren binnen andere websites. Niet alle informatie is direct beschikbaar, zo zul je naast PDOK soms het Kadaster moeten raadplegen om specifieke informatie op te vragen. De geodata uit PDOK is gratis beschikbaar, voor aanvullende Kadaster diensten worden mogelijk kosten berekend.

Wat is PDOK in het kort:

Diensten:

 • PDOK Viewer
 • Locatie Server
 • Atomfeed
 • Zip bestanden
 • Standaard formaten (WFS, WCS, WMTS, WMS)
 • API’s
 • Linked Data RDF

Feiten (peildatum 2020):

 • Meer dan 450 instanties zijn geregistreerd
 • Meer dan 15.000 websites maken gebruik van deze open geodata
 • Actieve ondersteuning van de geodata gemeenschap
 • 218 Datasets
 • 562 Services
 • 101 INSPIRE services
 • 30,9 miljard hits

Aangeboden data:

 • Gemeenten
 • Adressen
 • Gebouwen
 • Energie
 • Hoogte
 • Kadastrale percelen
 • Ondergrond
 • Spoorwegen
 • Waarde bepaling
 • Waterwerken
 • Werelderfgoed

Is PDOK data betrouwbaar?

Om maatschappelijke vraagstukken in beeld te brengen en te analyseren is het van belang om goede informatie te verzamelen. Denk aan het uitvoeren van overheidstaken maar ook toekenning van subsidies of vergunning. Ook het bedrijfsleven heeft baat bij goede geodata. De diensten van PDOK voldoen aan zowel nationale als internationale standaarden waaronder de Europese INSPIRE standaard.

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden? klik hier

De geodata wordt in opdracht van de Rijksoverheid verzameld volgens de ISO 25010 standaard. Dit betekent dat de informatie van hoge kwaliteit is en op basis van transparante overeenkomsten wordt verstrekt. Je mag er dus van uitgaan dat de informatie die verstrekt wordt juist is. Er kunnen gebieden en onderwerpen zijn die nog niet (volledig) in kaart zijn gebracht, via de PDOK Viewer kun je in de filter opties kiezen welke geodata je wilt bekijken.

De Publieke Dienstverlening Op de Kaart is tot stand gekomen in een samenwerking met meerdere partijen:

 • Kadaster
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Rijkswaterstaat
 • Geonovum

Het portaal van PDOK wordt gehost door het Kadaster.

Wat is PDOK Viewer?

De online PDOK Viewer is een visuele verzameling van de data die verzameld wordt door Publieke Dienstverlening Op de Kaart. Je kunt hier een overzicht vinden van alles webservices die beschikbaar zijn. Via het menu kun je een selectie maken uit de geodata. Per selectie zal de weergave aangepast worden. Het is mogelijk om in- en uit te zoomen of een locatie in te geven. Deze kaart is beperkt tot informatie in Nederland.

Naast 2D kaarten is het mogelijk om de 3D Basisvoorziening te downloaden. Dit is een dataset met 3D informatie en objecten. De data in dit set is gebaseerd op informatie uit de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Ook wordt er gebruik gemaakt van luchtfotografie en het Actueel Hoogtebestand Nederland. Deze functie maakt geen standaard deel uit van de PDOK viewer, je kunt het wel downloaden via de website.

PDOK Kadaster informatie

Er worden diverse bronnen gebruikt in het PDOK Kadaster:

 • Basisregistratie Topografie (BRT)
 • Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)
 • Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)
 • Bestuurlijke grenzen (BRK)
 • Digitale kadastrale kaart (BRK)
 • Gegevens over het net van coördinatiepunten (RD-info)
 • Ruimtelijke plannen (data van Ruimtelijkeplannen.nl)

Via www.pdok.nl is alle informatie 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar. Het is mogelijk voor ontwikkelaars om gebruik te maken van API’s om functionaliteit te integreren met andere websites. Het betreft publieke informatie die vrij toegankelijk is. De geodata via PDOK is niet hetzelfde als de dienstverlening van het Kadaster. Als je bijvoorbeeld een officieel uittreksel nodig hebt, of metingen wilt laten uitvoeren, dan kun je hiervoor terecht op www.kadaster.nl. Ook voor een KLIC-melding, storingen en onderhoud of complexaanduiding kun je terecht op de website van het Kadaster.

Kadastrale kaart via PDOK

Het is mogelijk om via de PDOK Viewer de globale ligging van een kadastraal perceel te bekijken. Je kunt de perceelsgrenzen bij benadering zien, de perceelnummers en de voornaamste gebouwen die aanwezig zijn. Er worden geen specifieke maten versterkt, hiervoor moet je bij de diensten van het Kadaster zijn. De kadastrale kaart online is bedoeld als schakel tussen het terrein en de registratie, het biedt een referentiepunt voor de gebruiker. Er zijn meerdere websites die gebruik maken van de kadastrale kaart zoals atlasomgeving.nl, bodemloket.nl en ruimtelijkeplannen.nl.

Waar komt kadastrale informatie vandaan?

Wanneer een perceel wordt overgedragen zal de notaris een voorlopige grens aangeven in een kadaster applicatie. De koper en verkoper zullen later de grens aanwijzen. De landmeter zal de grens opmeten en definitief vastleggen in de kadastrale registratie. Vanaf dat moment is er een definitieve status toegekend aan de kadasterdata. Het is mogelijk dat de notaris geen grens aangeeft maar een tekening aanlevert. In dat geval zal er een administratieve grens opgevoerd worden. Via het Geoforum kun je vragen stellen over de webservices en de werkwijze.

Wat kun je met PDOK?

Er zijn veel mogelijkheden met Publieke Dienstverlening Op de Kaart, per gebruiker zullen de toepassingen anders zijn. Zo kunnen particulieren informatie opzoeken over de omgeving waar ze wonen of naartoe willen verhuizen, bedrijven kunnen perceelinformatie opzoeken of geodata integreren met hun eigen applicatie. Als er informatie onjuist of onduidelijk is dan kun je dit doorgeven per mail of via het Geoforum.