Onroerendezaakbelasting opvragen hoe doe je dat?

Er zijn een aantal gemeentelijke belastingen die je moet betalen. Voor huiseigenaren is er bijvoorbeeld de onroerendezaakbelasting of afgekort OZB. Dit is een percentage van de WOZ-waarde. Via de gemeente kun je de OZB opvragen via DigiD. Op deze pagina leggen we in het kort uit van deze belasting inhoudt en hoe je de nodige informatie kunt opvragen.

Over de OZB belasting

In principe is het woord ‘belasting’ overbodig bij OZB belasting omdat de volledige term ‘onroerendezaakbelasting’ dit woord reeds bevat. Dit is wellicht niet zo belangrijk, toch is het handig om te weten. Wat wél van belang is om te weten dat er niet één maar twee soorten onroerendezaakbelasting bestaan:

  1. De eigenaarsbelasting die je moet betalen als je eigenaar bent van een onroerende zaak. Dit kan een woning zijn maar dit hoeft niet. Als je op 1 januari van het jaar eigenaar bent van een pand, dan moet je de aanslag voor het volledige jaar betalen. Bij verkoop of verhuizing krijg je niet een deel van het bedrag terug.
  2. De gebruikersbelasting is van toepassing wanneer je een pand gebruikt dat niet een woonruimte betreft. Ook hier geldt weer de regel voor toetsing op 1 januari, het bedrag komt niet in aanmerking komt voor gedeeltelijke restitutie.

Wanneer je een woning huurt zul je een aanslag gemeentelijke belastingen ontvangen waar de WOZ-waarde op vermeld staat, maar huurders hoeven geen OZB te betalen.

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden? klik hier

Hoe wordt deze OZB belasting berekend?

De aanslag wordt berekend op basis van de WOZ-waarde zoals die op de waardepeildatum is vastgesteld. Als je die waarde opzoekt en het percentage van de heffing weet dan is de OZB aanslag downloaden of opvragen niet nodig. Je kunt de WOZ-waarde gratis opvragen via de website van het WOZ -waardeloket . Deze informatie is openbaar toegankelijk. Er zijn wel diverse downloads en diensten waarvoor betaald moet worden. De som is dan:

Percentage onroerendezaakbelasting x WOZ-waarde = OZB bedrag

Hoe ontvang je de OZB aanslag?

Je kunt de OZB aanslag downloaden maar dit hoeft in principe niet. Je zult namelijk een overzicht van alle gemeentelijke belastingen ontvangen vanuit de gemeente waar je woonachtig bent. Daar staan naast de onroerendezaakbelasting ook andere heffingen op zoals:

  • afvalstoffenheffing
  • rioolheffing
  • hondenbelasting
  • reinigingsrecht
  • precariobelasting

Wil je de OZB opvragen met DigiD? Dat is mogelijk. Ga daarvoor naar de website van jouw gemeente, zoek naar OZB belasting en je zult hier een koppeling vinden naar het digitaal loket. Door in te loggen met jouw DigiD kun je de gegevens inzien en jouw OZB aanslag downloaden.

Ik ben het niet eens met het bedrag. Wat nu?

Als je het bedrag van de OZB niet juist vindt, dan moet je dus uitgaan van de WOZ-waarde. De gemeente bepaalt dit bedrag op basis van verschillende meetpunten waaronder ook de prijzen van vergelijkbare panden in de gemeente. Wanneer je het niet eens bent met deze berekening, dan kun je eerst contact opnemen met de gemeente om jouw klacht voor te leggen. Mocht je er samen niet uitkomen, dan is er de optie om tot zes weken na datum op het aanslagbiljet bezwaar te maken. Dit kan schriftelijk of digitaal.

Heb je verhuisplannen en wil je graag weten voor wat voor bedrag jou woning nu verkocht zou kunnen worden? Klik hieronder op gratis waardebepaling en vul je gegevens aan en ontvang gratis en geheel vrijblijvend een waardebepaling van een makelaar bij jou uit de buurt.