Een financiële handeling zonder belasting te betalen, dat lijkt haast onmogelijk. Dit geldt uiteraard ook voor vastgoed, zo moet je in veel gevallen overdrachtsbelasting betalen. Maar in welke gevallen precies en hoe kun je de overdrachtsbelasting berekenen? Dat leggen we uit op deze pagina.

Wie moet overdrachtsbelasting betalen?

Als je eigenaar wordt van een onroerende zaak of rechten op bepaalde onroerende zaken moet je overdrachtsbelasting betalen. Denk hierbij aan:

 • Een woning, grond of bedrijfspand kopen.
 • Opstalrecht of erfpachtrecht voor bouwen of gebruik van land.
 • Aandelen binnen een NV of BV met bezittingen die voornamelijk onroerende zaken zijn.
 • Bij lidmaatschapsrecht van een flatvereniging.

Als je gaat trouwen in volledige gemeenschap van goederen of als je mede-eigenaar wordt van een onroerende zaak hoef je geen overdrachtsbelasting te betalen. Daarnaast zijn er nog een aantal situaties waarin je vrijstelling kunt krijgen.

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden? klik hier

Kun je vrijstelling krijgen van overdrachtsbelasting?

Ja, dat is mogelijk als je aan de voorwaarden voldoet. Er zijn behoorlijk wat situaties waarin je vrijstelling kan aanvragen zoals:

 • Als er naast overdrachtsbelasting ook omzetbelasting betaald moet worden.
 • Bij een verdeling tussen samenwonende personen.
 • Bij koop van een landgoed.
 • Als het een bedrijfsoverdracht binnen de familie betreft.
 • Bij inbreng binnen een vennootschap, maatschap of commanditaire vennootschap.
 • Bij omzetting van een bedrijf naar een NV of BV.

En zo zijn er nog een aantal andere uitzonderingen. Via de Belastingdienst kun je hier meer informatie over opvragen of neem contact op met je belastingadviseur.

Wat is een startersvrijstelling?

Er is ook nog een startersvrijstelling mogelijk voor personen van 18 jaar of ouder maar jonger dan 35 jaar. Je koopt een woning waar je zelf voor een langere tijd gaat wonen en je hebt niet eerder deze startersvrijstelling gehad. Ook als je eerder een koopwoning hebt gehad kun je voor deze vrijstelling in aanmerking komen.

Hoe kun je de overdrachtsbelasting berekenen?

Er zijn twee standaard tarieven in Nederland;

 1. 2% als het een woning betreft waar de koper zelf voor een langere periode zal gaan wonen en de startersvrijstelling niet van toepassing is.
 2. 8% voor alle andere onroerende zaken waaronder bedrijfspanden, vakantiewoningen of een garage die je niet tegelijk met de woning koopt.

Over welk bedrag je precies dit percentage moet berekenen is afhankelijk van de situatie. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen eigenaar worden van een onroerende zaak, het krijgen of kopen van aandelen binnen een NV of BV of het krijgen / kopen van erfpachtrecht.

Als we naar het eigenaarschap van een onroerende zaak kijken, dan kun je de overdrachtsbelasting berekenen op basis van de waarde in het economisch verkeer van de desbetreffende onroerende zaak. Dit betekent de hoogste prijs die je kunt krijgen als je de onroerende zaak zou verkopen op de vrije markt. Normaal gesproken wordt de dag waarop de notariële akte ondertekend wordt als peildatum genomen. In dit bedrag zit de uiteindelijke koopsom en de mogelijke lasten die erbij komen kijken.

Als de onroerende zaak binnen zes maanden weer verkocht wordt dan zal de waarde verminderd worden met het bedrag dat oorspronkelijk betaald moest worden.

In basis ligt het tarief dus op 2 of 8 procent van het bedrag dat het onroerend goed kost, er zijn wel een aantal uitzonderingen en mogelijke kortingen waardoor het bedrag lager kan uitvallen of zelfs geheel kan komen te vervallen.