Bij het kopen van een oude woning kom je vaak de ouderdomsclausule tegen. Deze clausule beschermt de verkoper tegen aansprakelijkheid voor bepaalde gebreken. In dit blog leggen we uit wat de ouderdomsclausule inhoudt en hoe je hier als koper slim mee omgaat.

Ontdek alles om zorgeloos jouw droomhuis te kopen!

Samenvatting

 • Een ouderdomsclausule is een bepaling die verkopers beschermt tegen aansprakelijkheid voor bepaalde gebreken van oudere woningen. Deze clausule wijst erop dat het huis mogelijk niet voldoet aan de huidige strenge bouwnormen.
 • Kopers hebben een onderzoeksplicht en moeten zelf nagaan of een huis gebreken heeft. Dit kan door het aanvragen van bouwtekeningen, onderhoudsgeschiedenis en het uitvoeren van een bouwkundige keuring.
 • De formulering van de ouderdomsclausule is cruciaal; deze kan per geval verschillen en heeft invloed op de interpretatie en de bescherming die het biedt.
 • Ondanks de ouderdomsclausule moet een woning nog steeds geschikt zijn voor normaal gebruik. Gebreken die dit gebruik belemmeren, zijn vaak uitgesloten van de clausule.
 • Het is belangrijk om als koper goed te communiceren met de verkoper of makelaar om exact te begrijpen wat de ouderdomsclausule inhoudt voor de specifieke situatie van de woning die je op het oog hebt.

Wat is een ouderdomsclausule?

Een ouderdomsclausule is een bepaling in het koopcontract van een woning die aangeeft dat de bouwkwaliteit van het huis mogelijk niet meer aan de huidige strenge bouwkundige normen voldoet, omdat het een oudere woning betreft.

Deze clausule wordt vaak opgenomen om de verkoper te beschermen tegen aansprakelijkheid voor eventuele verborgen gebreken die passen bij de ouderdom van de woning. Het legt meer risico bij de koper, die erkent dat de staat waarin de woning zich bevindt mogelijk niet perfect is en dat de kwaliteitseisen die gesteld mogen worden aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe woningen.

Kopers worden hierdoor aangespoord om een grondige bouwkundige keuring uit te voeren, om zo beter inzicht te krijgen in de bouwkundige staat van het huis en eventuele kosten voor toekomstig onderhoud.

Risico\’s en bescherming voor verkoper en koper

Bij de aan- of verkoop van een oudere woning is het cruciaal om de balans te vinden tussen risico en bescherming. De ouderdomsclausule speelt hierin een sleutelrol; het zorgt ervoor dat verkopers zich kunnen indekken tegen claims over onverwachte gebreken, terwijl kopers meer duidelijkheid krijgen over waar ze juridisch aan toe zijn.

Beperking aansprakelijkheid verkoper

Een ouderdomsclausule beperkt de aansprakelijkheid van de verkoper voor gebreken aan een woning. Deze clausule geeft aan dat de kwaliteit van de bouw passend moet zijn voor de leeftijd en dat ouderdomsproblemen, zoals optrekkend vocht of een verouderde fundering, voor risico van de koper komen.

Verkopers beschermen zichzelf hiermee tegen claims over zaken die ze zelf misschien nooit hebben geweten of kunnen zien.

De clausule legt nadrukkelijk vast dat strenge bouwkundige normen die vandaag gelden, niet van toepassing waren toen het huis gebouwd werd. Kopers moeten zich realiseren dat ze een huis kopen ‘zoals het er staat’.

Dit betekent dat zij instemmen met eventuele onzichtbare gebreken of bouwkundige kwaliteitsgebreken die passen bij de leeftijd van de woning. Hierdoor neemt de verkoper afstand van verantwoordelijkheid voor een bepaalde bouwkwaliteit die niet gesteld kan worden bij oudere huizen.

Woning geschikt voor normaal gebruik

Een huis moet leefbaar zijn; dat staat centraal. De ouderdomsclausule waarborgt niet altijd dat de kwaliteit ervan gegarandeerd is. Soms lijken huizen goed, maar verbergen ze gebreken die het normaal gebruik belemmeren.

Kopers verwachten dat zij zonder grote problemen in hun nieuwe woning kunnen trekken. Zij gaan ervan uit dat eventuele kleine gebreken gemakkelijk op te lossen zijn.

Verkopers gebruiken de clausule om zich te beschermen tegen claims over de bouwkwaliteit van oudere huizen. Voor kopers is het essentieel om te checken of alle essentiële functies van het huis functioneren.

Denk hierbij aan een werkende cv-ketel of een dak zonder lekkage. Zo garanderen zij dat hun huis geschikt is voor normaal gebruik. Hiermee begint het begrip en inzicht in de reikwijdte van een dergelijke clausule te groeien, leidend naar voorbeelden en uitleg over hoe deze precies werkt.

Voorbeelden en uitleg van de ouderdomsclausule

Om de ouderdomsclausule in de praktijk te begrijpen, is het essentieel om concrete voorbeelden en diepgaande uitleg te bekijken. Zo krijg je als koper of verkoper een helder beeld van hoe deze clausule doorwerkt tijdens de aankoop van een woning.

Wanneer is deze van toepassing?

De ouderdomsclausule wordt vooral gebruikt bij de verkoop van oudere woningen. Hiermee geeft de verkoper aan niet aansprakelijk te zijn voor gebreken die passen bij de leeftijd en bouwkwaliteit van het huis.

Dit is relevant wanneer strenge bouwkundige normen uit het verleden niet meer gelden. Kopers moeten zich bewust zijn van dit risico en erkennen met de ondertekening dat zij op de hoogte zijn van de ouderdom en de eventuele gebreken die hiermee samenhangen.

Mocht een woning duidelijk in slechte bouwkundige staat verkeren, dan zal deze clausule waarschijnlijk in de koopovereenkomst staan. Het beschermt de verkoper tegen claims over expliciet genoemde gebreken of zaken die je als koper na een grondige inspectie had kunnen weten.

Het is daarom essentieel voor kopers om een gedegen onderzoek uit te voeren naar de staat van het onroerend goed.

Bewoording en interpretatie van de clausule

Bij de aankoop van een woning zie je vaak een ouderdomsclausule in de koopakte staan. Dit betekent dat de verkoper minder snel aansprakelijk is voor gebreken die verband houden met de leeftijd van het huis.

De clausule beschermt de verkoper tegen claims over de bouwkwaliteit die niet meer aan de huidige strenge bouwkundige normen voldoet. Kopers geven door deze clausule aan bekend te zijn met de eventuele gebreken en ouderdom van de woning.

Interpretatie speelt een grote rol bij hoe deze clausule uitpakt in de praktijk. De formulering kan per geval verschillen, waardoor de ouderdomsclausule verschillend uitgelegd kan worden.

Juristen en rechters kijken naar de exacte bewoordingen om te bepalen wat er onder de clausule valt. Het is dus essentieel dat kopers en verkopers goed begrijpen wat er staat beschreven, zodat ze later niet voor verrassingen komen te staan.

Ernstige gebreken die het normale gebruik van de woning belemmeren, vallen bijvoorbeeld niet altijd onder de clausule, wat een belangrijke uitzondering kan zijn.

ouderdomsclausule

Advies en tips voor het omgaan met de ouderdomsclausule

Om de ouderdomsclausule in jouw voordeel te laten werken, is het essentieel dat je goed begrijpt wat het inhoudt en welke acties je kunt ondernemen. Zorg dat je voorbereid bent en weet hoe je, als koper of verkoper, hiermee om moet gaan om verrassingen na de aankoop te voorkomen.

Rekening houden met de clausule bij aankoop

De ouderdomsclausule is een belangrijk punt om in gedachten te houden bij de aankoop van een woning. Deze clausule heeft impact op zowel de bouwkwaliteit die gesteld wordt als de aansprakelijkheid van de verkoper.

 • Controleer altijd of er een ouderdomsclausule opgenomen is in het koopcontract. Dit geeft je duidelijkheid over verwachtingen omtrent de staat van het huis.
 • Lees de clausule zorgvuldig door. Hierdoor weet je precies welke gebreken onder de ouderdomsclausule vallen en waarvoor de verkoper niet aansprakelijk is.
 • Vraag om uitleg bij twijfel. Een makelaar of juridische adviseur kan helpen bij het verschillend uitleggen van complexe formuleringen.
 • Sta stil bij het bouwjaar van het huis. Hoe ouder het huis, hoe relevanter en waarschijnlijker dat strenge bouwkundige normen uit die tijd niet golden.
 • Accepteer dat sommige gebreken onvermijdelijk zijn. Gebreken die het gevolg zijn van natuurlijke slijtage behoren vaak tot wat met deze clausule afgedekt wordt.
 • Onderzoek grondig voor akkoord te gaan. Als koper heb je ook een onderzoeksplicht: laat eventueel een bouwkundige keuring uitvoeren.
 • Informeer naar recentere werkzaamheden aan het huis. Soms kunnen recente renovaties invloed hebben op de interpretatie van de ouderdomsclausule.
 • Overweeg extra garanties of verzekeringen te bedingen als bescherming tegen verborgen gebreken die niet door de clausule gedekt worden.

Onderzoeksplicht van de koper

Als koper heb je een onderzoeksplicht. Dit houdt in dat je zelf actief moet nagaan of de woning die je wilt kopen gebreken heeft. Het gaat hierbij om zichtbare én onzichtbare gebreken.

Als er bijvoorbeeld sprake is van een ouderdomsclausule, moet je extra alert zijn. Je kunt dan niet zomaar aannemen dat alles in orde is.

Je bent zelf verantwoordelijk voor het inwinnen van informatie over de bouwkwaliteit gesteld aan de woning. Vraag daarom altijd naar de bouwtekeningen en onderhoudsgeschiedenis. Inspecteer het huis grondig, desnoods samen met een expert.

Zorg dat je goed bekend bent met de staat van het huis voordat je overgaat tot aankoop. Dit kan later discussies voorkomen over wie aansprakelijk is voor eventuele gebreken.

In contact treden met de verkoper/makelaar voor meer informatie.

Stap voor stap de ouderdomsclausule begrijpen kan best ingewikkeld zijn. Schakel daarom altijd de verkoper of makelaar in om meer te weten te komen over de specifieke situatie van de woning.

Zij kunnen je uitleggen hoe de clausule is opgenomen in de koopakte en wat dit voor jou als koper betekent.

Het is essentieel dat je de juiste vragen stelt over eventuele gebreken die onder de ouderdomsclausule vallen. De verkoper is aansprakelijk voor het informeren over zaken die hij kent.

Toch blijft jouw onderzoeksplicht staan; zorg dus dat je goed geïnformeerd bent. Een makelaar kan hierbij verschillende nuances toelichten en discussies voorkomen die later kunnen ontstaan.

Veelgestelde Vragen

1. Wat is een ouderdomsclausule bij woningaankoop?

Een ouderdomsclausule is een afspraak in de koopakte waarbij de koper erkent dat het huis oud is en niet aan de strenge bouwkundige normen van nu hoeft te voldoen.

2. Waarvoor dient de ouderdomsclausule?

De ouderdomsclausule beschermt de verkoper tegen aansprakelijkheid voor eventuele gebreken die passen bij de leeftijd van het huis, waarvan de koper verklaart ermee bekend te zijn.

3. Moet de ouderdomsclausule handmatig aan een koopakte toegevoegd worden?

Ja, de ouderdomsclausule wordt handmatig toegevoegd aan een NVM koopakte om duidelijkheid te geven dat de koper bekend is met de staat van het huis.

4. Kan er discussie ontstaan over de uitleg van de ouderdomsclausule?

Zeker, verkopers en kopers kunnen de ouderdomsclausule verschillend uitleggen en rechtspraak blijkt dat hierover discussies kunnen ontstaan na de verkoop.

5. Wat betekent het voor mij als koper als er een ouderdomsclausule in het koopcontract staat?

Als koper geeft u met het accepteren van de ouderdomsclausule aan dat u bekend bent met en akkoord gaat met de eventuele afwezigheid van bepaalde bouwkundige kwaliteiten door de leeftijd van het huis.