Voor het eerst in lange tijd hebben woningmakelaars van de NVM nu daadwerkelijk een keuze. Op het punt dat de herverkiezing van Lana Gerssen als voorzitter van de vakgroep Wonen geruisloos leek te verlopen, stelt Sven Heinen zich op als tegenkandidaat.

Wat is er aan de hand bij de NVM?

Hij geniet de steun van een kritische groep leden en staat op gespannen voet met de huidige voorzitter. In een interne e-mail maant algemeen voorzitter Peter Brussel de leden tot kalmte en betreurt hij de huidige gebeurtenissen.

Bij de NVM worden zittende vakgroepvoorzitters doorgaans zonder veel ophef herkozen voor een tweede termijn. Echter, deze keer verloopt het anders. Kort voor de verkiezingen op 6 juni heeft de Amsterdamse makelaar Sven Heinen zich met behulp van een flitsende video geprofileerd als kandidaat voor het voorzitterschap van de vakgroep Wonen, waarmee hij de zittende voorzitter Lana Gerssen uitdaagt.

Nieuwe kandidaat?

Heinen heeft plannen om de gehele NVM te hervormen, aangezien hij van mening is dat de makelaarsvereniging niet langer democratisch is en niet meer het belang van haar leden behartigt.

Het is voorheen nog niet voorgekomen dat iemand zich verkiesbaar stelde voor het voorzitterschap van de vakgroep Wonen. Normaal gesproken wordt een voorzitter benoemd, waarna er in de ledenvergadering gestemd wordt. Hoewel de statuten van de NVM stellen dat iedereen zich kandidaat kan stellen, heeft het feit dat nu daadwerkelijk iemand van die mogelijkheid gebruikmaakt, voor veel ophef gezorgd.

Wie is Sven Heinen?

Sven Heinen, die zichzelf introduceert als een Groninger, Feyenoordfan en Amsterdamse makelaar, vindt dat het hoog tijd is voor verandering. Volgens hem is de NVM in de eerste plaats een bedrijf geworden dat gericht is op winst, in plaats van een vereniging die het belang van haar leden centraal stelt.

Al geruime tijd woedt er een interne machtsstrijd over deze lucratieve ondernemingen waarvan de leden zelf weinig profiteren. Voor Heinen is het voornaamste punt van zorg dat de leden, met name woningmakelaars verenigd in de vakgroep Wonen, te weinig inspraak hebben. Als voorbeeld noemt hij de introductie van de Fundahypotheek, die Funda versterkt maar de eigen leden beconcurreert omdat veel woningmakelaars zelf hypotheekadvies verstrekken. Ondanks tegenstand van een meerderheid van de afdelingsvoorzitters van de vakgroep Wonen, stemde de ledenraad toch voor.

“Bij de NVM draait het nu vooral om het geld dat uit de ondernemingen vloeit. Er staan miljoenen op de bank bij de NVM, maar de leden zien hier niets van terug omdat er geen dividend wordt uitgekeerd onder het mom van een buffer die de NVM moet hebben”, aldus Heinen. Ondertussen wordt de contributie plotseling met 12 procent verhoogd, in lijn met de inflatie. “Terwijl er wel net 22,2 miljoen euro is uitgegeven aan een nieuw kantoor en de salariskosten van het personeel jaarlijks met miljoenen toenemen.”

De onverwachte kandidatuur van Heinen zorgt voor opschudding binnen de NVM. Hij ontvangt namelijk steun van een groep kritische makelaars die al jarenlang kritiek leveren op het NVM-bestuur. Deze groep heeft zich verenigd in de stichting De Bezorgde NVM-makelaars (BNVM) en informeert de leden buiten de NVM om via eigen nieuwsbrieven. Als reactie hierop heeft algemeen voorzitter van de NVM, Peter Brussel, een e-mail gestuurd om alle leden op te roepen tot kalmte. “(…) Wat ik nu zie gebeuren rondom de verkiezingsstrijd voor de voorzitter van de vakgroep Wonen vind ik afschuwelijk. Het is beschamend en niet waardig voor de NVM.”

origineel bericht