Om een taxatie uit te laten voeren zul je een taxateur in moeten schakelen. Dit is een beschermd beroep, een taxatie is een officieel document. Toch zijn er verschillen met een standaard taxatierapport en een NWWI taxatie. Zit je met de vragen “ wanneer heb ik een taxatie nodig?” En “wat is een taxatie met validatie?” dan heb je de juiste pagina gevonden. Je vindt hier namelijk de meest gestelde vragen over taxaties en we leggen uit hoe een taxatie werkt.

Wanneer heb ik taxatie nodig?

Een taxatie wordt uitgevoerd om de marktwaarde of de herbouwwaarde van een woning te bepalen. Dit is de waarde als je de woning zou kopen of verkopen, of de herbouwwaarde als je een soortgelijke woning zou moeten bouwen. De herbouwwaarde is van toepassing als je een opstalverzekering wilt afsluiten. Geldverstrekkers eisen altijd een gevalideerd rapport met hierin de genoemde getaxeerde waarde. Voor de aanvraag van een hypotheek met NHG heb je altijd een taxatie met validatie nodig, als je een woning wilt verzekeren dan zal dit niet nodig zijn. Controleer dus vooraf welke eisen er worden gesteld aan het taxatierapport. Hier zijn enkele situaties waarin je een taxatierapport nodig hebt:

 • Als je een hypotheek wilt afsluiten.
 • Een hypotheek wilt oversluiten.
 • Jouw hypotheek wilt verhogen.
 • Bij de verdeling van bezittingen.
 • Voor de belastingaangifte.
 • Om de herbouwwaarde te bepalen.
 • Om bezwaar aan te tekenen tegen de WOZ-waarde.

In sommige gevallen kan een desktop taxatie volstaan. Dit is een rapport waarbij er geen taxateur de woning bezoekt. Dit type is aan specifieke voorwaarden gebonden.

NWWI gevalideerd taxatierapport

De letters NWWI staan voor Nederlands Woning Waarde Instituut. Je kunt de website vinden op https://site.nwwi.nl/ Dit is een organisatie (validatie instituut) die woningtaxatie rapporten keurt en bepaalt of ze volgens uniforme en duidelijke richtlijnen zijn opgesteld. De organisatie taxeert dus niet zelf, ze zien erop toe dat de aangesloten taxateurs volgens standaard protocollen werken. In Nederland zijn er ongeveer 4900 taxateurs actief die aangesloten zijn bij deze organisatie en daarmee dus een taxatie uniform met validatie mogen opstellen. Het betreft een stichting zonder winstoogmerk.

NWWI Taxatie

Wat is een NWWI Taxatie?

Iedere taxateur moet ingeschreven staan in het register van taxateurs. Daarmee mag je verwachten dat een nwwi taxatierapport volgens de richtlijnen is opgesteld. Maar met duizenden taxateurs in Nederland kan het nodig zijn om nog een extra controle uit te voeren. Bij een NWWI taxatie weet je zeker dat het rapport exact volgens de gestelde richtlijnen is uitgevoerd. Dit kan van belang zijn bij diverse organisaties of voor juridische trajecten.

Wat kost een taxatie?

De kosten voor een taxateur zijn niet standaard. Er zijn goedkope taxateurs en duurdere taxateurs. Iedere aanbieder mag zijn eigen taxatie tarieven vaststellen. Het kan daarmee interessant zijn om te vergelijken. De woning moet wel binnen het werkgebied van de aanbieder vallen. De tarieven voor een taxatie met validatie zullen doorgaans minder uiteenlopen omdat de grenzen meer strikt zijn gesteld. De taxateur moet voor een validatie een standaard bedrag betalen aan het Nederlands Woning Waarde Instituut. Momenteel is dit een bedrag van € 39,95 exclusief BTW. Op de factuur moet dit bedrag apart vermeld worden van de standaard taxatiekosten.

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden? klik hier

Wat is een taxatie met validatie?

Als je een hypotheekaanvraag wilt indienen dan zal een standaard taxatierapport wellicht al voldoende zijn. Als je in aanmerking wilt komen voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) dan heb je wel een taxatie met validatie nodig. Dit geldt ook voor situaties zoals een taxatie van een woning bij een erfenis of een echtscheiding. Als de belangen en risico’s hoger liggen dan kan er om een gevalideerde taxatie gevraagd worden. In dit geval moet de taxateur dus aangesloten zijn bij het NWWI en hier een validatie aanvragen. Het valideren van taxatierapporten wordt uitgevoerd door experts binnen de stichting, hiervoor wordt een standaard tarief gerekend.

Hoe werkt een NWWI taxatie?

Als je een nwwi gevalideerd taxatierapport nodig hebt dan zul je als eerste een taxateur zoeken. Je bent vrij om een dienstverlener te kiezen, de woning moet wel binnen het werkgebied van de taxateur vallen. Je kiest dan een taxateur die aangesloten is bij het validatie Instituut. Deze professional zal bij het NWWI aangeven welke woning getaxeerd wordt. De opdracht wordt dan voorbereid, de taxateur kan vervolgens aan het werk gaan. Er worden minimaal twee modelwaarden verstrekt die inzicht bieden in de waarde van het object. Als klant hoef je dus verder niets anders regelen dan een taxateur kiezen die gevalideerde taxatierapporten mag opstellen.

Hoelang duurt een NWWI taxatie?

De eerste stap is een taxateur inschakelen en een datum afspreken. Op het moment dat de taxateur het nwwi taxatierapport als gereed aanmeldt bij het NWWI zal dit rapport direct worden gecontroleerd. Als dit op werkdagen voor 14.00 uur plaatsvindt dan zal deze controle nog dezelfde dag uitgevoerd worden met terugkoppeling naar de taxateur. Indien er verder geen bijzonderheden zijn dan zal er direct een handtekening code verstrekt worden voor ondertekening. Als er wel een aanpassing nodig is dan geldt er een uiterlijk tijdstip van 16.00 om het proces af te ronden. De volgende zaken komen aan bod in een gevalideerd taxatierapport:

 • De onderhoudsstaat van de woning.
 • Hoe de taxateur tot de waarde is gekomen.
 • De privaatrechtelijke eigenschappen van het object.
 • De publiekrechtelijke eigenschappen van het object.
 • Omschrijving van de woning
 • Omschrijving van de omgeving.
 • Notities omtrent verontreiniging op het perceel.

Het is mogelijk dat er uitzonderlijke situaties zijn waardoor het validatieproces meer tijd in beslag neemt dan normaal. In dat geval kan het langer duren maar dit komt in de praktijk niet vaak voor. Daarmee duurt een NWWI taxatie normaal gesproken niet veel langer dan een standaard taxatie zonder validatie.

Hoe ver mag een taxateur taxeren?

Je mag een taxateur in Zuid-Limburg niet een object in West-Friesland laten taxeren. Er wordt een fysieke afstand gehanteerd die af kan wijken per regio. De standaard maximale afstand tussen de locatie van de taxateur en het taxatie object is 20 kilometer. Als het één van de vier grote steden betreft (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) dan geldt een maximale afstand van 10 kilometer. Als het een object betreft in de provincies Groningen, Friesland of Zeeland dan wordt er een straal van 30 kilometer gehanteerd. Ook voor objecten op de Waddeneilanden geldt een afstand van 30 kilometer.

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden? klik hier