Er zijn veel organisaties binnen de vastgoed sector. Enerzijds is het een bedrijfstak waarbij ondernemers veel vrijheid genieten en ieder zich makelaar mag noemen. Anderzijds zijn er veel organisaties waarvan makelaarskantoren met trots logo’s op hun website plaatsen. De NRVT is één van deze organisaties. Waar staat NRVT voor en wat doet de NRVT? Dat en meer kun je op deze pagina lezen.

Waar staat NRVT voor?

NRVT is een afkorting die voluit staat voor Stichting Nederlands Register Vastgoed Taxateurs. De NRVT staat voor het bevorderen van verdere professionalisering van het beroep vastgoed taxateur. Daarnaast werken ze aan de transparantie in het proces van vastgoedwaarderingen. In Nederland zijn makelaar en taxateur beide geen beschermde beroepen. Er is daarom behoefte aan toezicht en overzicht binnen de vastgoed sector.

Zowel partijen in de markt als de toezichthouders vinden het van belang dat de sector zichzelf reguleert, door samen te werken met de AFM en DNB kwam de Stichting Nederlands Register Vastgoed Taxateurs tot stand. Het betreft een stichting zonder winstoogmerk.

Wat doet de NRVT?

Taxateurs van vastgoed worden door de NRVT geregistreerd op persoonlijke titel. De stichting richt zich daarnaast op het borgen van de vakbekwaamheid van deze taxateurs. Dit doen ze onder andere door inschrijvingen via een centraal register te beheren. Geregistreerde taxateurs noemen zichzelf Register-Taxateur. Ze worden op persoonlijke titel geregistreerd in de database van de NRVT. Via de zoekfunctie van het Register zijn ze terug te vinden.

NRVT

Naast registratie stellen ze regels en duidelijke eisen op wat betreft de toelatingsprocedure en educatie die registranten moeten volgen. Register-Taxateurs zijn aanspreekbaar via tuchtrecht en dienen zich te houden aan de regels van de stichting.

Als je kiest voor een Register-Taxateur dan weet je dus dat deze dienstverlener geregistreerd staat bij de NRVT en dat de taxateur voldoet aan strenge eisen op het gebied van scholing, expertise en kwaliteit.

Wat zijn de eisen aan een NRVT taxatie?

Het is de bedoeling dat waarderingen in vastgoed objectief en onafhankelijk tot stand komen. Dit betekent dat ze uitgevoerd moeten worden door taxateurs die gekwalificeerd en ervaren zijn. Dit is mogelijk door standaard regels en richtlijnen op te stellen. De NRVT zorgt ervoor dat de kwaliteit, onafhankelijkheid en integriteit van Register-Taxateurs gewaarborgd blijft.

Wat is mijn huis waard? Vergelijk makkelijk en snel meerdere makelaars

|

Er zijn taxatierapporten en er zijn gevalideerde taxatierapporten. Als er gevraagd wordt om een gevalideerd taxatierapport dan zal het rapport door de taxateur ingediend worden bij de NWWI. Dit is het Nederlands Woning Waarde Instituut.

Alleen taxateurs die voldoen aan strenge kwaliteitseisen mogen zich aansluiten bij het NWWI. Er zijn momenteel bijna 4900 taxateurs aangesloten die geregistreerd staan bij Stichting Nederlands Register Vastgoed Taxateurs.

De eisen aan een NRVT taxatie zijn daarmee gelijk aan een NWWI gevalideerd taxatierapport. Het betreft een normale taxatie maar dan geverifieerd door de NWWI. Dit proces gaat doorgaans snel, dezelfde of de volgende dag zal een rapport geverifieerd zijn. In de meeste gevallen wordt een taxatierapport van een Register-Makelaar direct goedgekeurd, als er wijzigingen nodig zijn dan kan het iets langer duren.

Wat is het model Bureauwaardering?

Als overkoepelende organisatie bekijkt de NRVT nieuwe ontwikkelingen op het gebied van taxatie. Zo koos de Centrale Raad voor het model Bureauwaardering als alternatief voor de voorgaande modelmatige wijze van waardebepaling. Voorheen was het alleen mogelijk voor banken om op basis van een modelwaarde te financieren.

Sinds 1 juli 2021 moet er een oordeel geveld worden door een Register-Taxateur. Deze taxateur zal dan bepalen of de modelwaarde wordt toegekend of afgekeurd. Deze methode is alleen mogelijk bij financieringen die tot maximaal 90 procent van de koopsom gaan. Dit wordt Loan to Value ofwel LTV genoemd.

De NVM, VBO en VastgoedPro vinden dit een goede ontwikkeling. Dit betekent dat er een nieuw product op de markt is dat ervoor zorgt dat taxateurs in staat zijn om nog beter hun verantwoordelijkheid te nemen. De NRVT stelt de richtlijnen op voor de inwerkingstelling van de Bureauwaardering.

In het kort is dit een taxatie op afstand. De taxateur hoeft niet naar de woning te gaan om een nauwkeurige waardebepaling uit te voeren. Deze manier van taxeren is met name gericht op vrij standaard woningen met een gemiddelde staat van onderhoud. Bij minder courante woningen zal het nog steeds nodig zijn om een taxatierapport ter plekke op te stellen.

NRVT

Is de NRVT hetzelfde als de NVM?

NVM is de Nederlandse Vereniging van Makelaars. Het is de grootste belangenorganisatie voor makelaars in Nederland. Hoewel veel NVM leden geregistreerd staan bij de NRVT is dit niet altijd het geval. Ook andere belangenorganisaties als VBO en VastgoedPro vertegenwoordigen leden die vaak maar niet altijd als geregistreerd makelaar-taxateur werkzaam zijn. Deze organisaties werken regelmatig met elkaar samen om hun dienstverlening verder te verbeteren.

Hoe zit de organisatie in elkaar?

De NRVT is een stichting. Er is een Raad van Toezicht die toeziet op het beleid van het Bestuur en de algemene gang van zaken. Daarnaast is er een Centrale Raad en zijn er Export Commissies. In de Centrale Raad zijn stakeholders vertegenwoordigd, deze Raad zal advies uitbrengen naar het bestuur toe. Ook zal de Centrale Raad reglementen vaststellen die betrekking hebben tot het uitvoeren van het beroep Register-Taxateur.

Er is een Export Commissie ingesteld voor iedere Kamer. In een Commissie zijn alleen Register-Taxateurs actief. Ze bereiden besluiten voor op verzoek van het Bestuur of de Centrale Raad die betrekking hebben op het vaststellen of wijzigen van de reglementen. Ook adviseren de Export Commissies binnen de NRVT.

NRVT makelaar

In het bestuur bevinden zich drie onafhankelijke bestuurders. Dit zijn een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De bestuursleden worden benoemd en ontslagen door de Raad van Toezicht. De Centrale Raad zal de eerste Raad van Toezicht benoemen. Daarna bepaalt de RvT zelf de opvolging of het aantrekken van nieuwe leden. De Centrale Raad wordt benoemd door partijen die hierbij een belang hebben.

Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen Betrokken Partijen en Consulterende Partijen. Een Betrokken Partij zal een lid met stemrecht benoemen terwijl de Consulterende Partij een lid met adviserende stem benoemt. De voorzitter van deze Centrale Raad wordt door de Raad benoemd en is onafhankelijk. De voorzitter is geen formeel lid van de Raad en heeft zelf ook geen stemrecht.