Een huis verkopen lijkt soms op een computerspel waarbij je na iedere uitdaging weer een nieuw ‘level’ voor je kiezen krijgt. Als je eindelijk aan het einde van de game bent komt er opeens een ‘boss’, die laatste uitdaging op je pad naar de overwinning. Bij een woning verkopen is deze eindbaas de notaris. Zelfs wanneer je alles zonder makelaar probeert te regelen zul je hiermee te maken krijgen. Wat zijn de kosten van de notaris bij verkoop van je huis? En waar gaat dit geld eigenlijk naartoe?

Wat is een notaris?

Een notaris is zowel een jurist als een openbaar ambtenaar die als zodanig benoemd is door de overheid. Het is een persoon met de bevoegdheid om officiële akten te verwerken. Als het gaat om vastgoed zijn dit de meest voorkomende diensten:

 • Controleren van het voorlopig koopcontract.
 • Dit contract formaliseren en inschrijven in het Kadaster.
 • Getuige bij de ondertekening door koper en verkoper.
 • Overboeken van de koopsom naar de verkoper.

In tegenstelling tot een makelaar in de arm nemen is het verplicht om bij de verkoop van een woning een notaris in te schakelen. Je bent wel vrij om zelf de notaris te kiezen. Bij een verkoop op basis van kosten koper zal de kopende partij doorgaans de keuze maken. Hoe de kosten van een notaris bij de verkoop van een huis zijn opgebouwd kun je hieronder lezen.

Notariskosten verkoop huis

Op de notarisafrekening bij verkoop van je woning staat niet alleen het tarief voor de diensten die geleverd worden door de notaris. Het is namelijk ook de persoon die de koopsom overmaakt naar de begunstigde. Normaal gesproken zal de koper een hypotheeklening aangaan bij de bank. De bank keert dit bedrag niet uit naar de verkopende partij maar naar de notaris. Die beheert het geld tot het moment dat de notariële akte vastgelegd wordt. Dit is het moment dat de inhoud van het koopcontract met eventuele aanvullingen wordt vastgelegd.

Over de standaard notariskosten bij verkoop van een huis komen we verder op deze pagina terug, hier zijn als eerste de kostenposten die op de notaris rekening zullen staan:

 • De definitieve verkoopsom. Dit is het bedrag dat de verkoper zal ontvangen van de koper. Als er sprake is van een hypothecaire lening dan zal de bank het bedrag overmaken naar de notaris, die maakt het bedrag weer over naar de verkopende partij.
 • De overdrachtsbelasting is het percentage dat afgedragen moet worden aan de overheid. Dit zal de notaris doen.
 • Gemeentelijke heffingen worden op jaarbasis betaald. Aangezien de meeste woningen gedurende het jaar van eigenaar wisselen zal er een deel van dit bedrag verrekend moeten worden.
 • Inschrijven in het Kadaster gaat gepaard met kosten, daarnaast zal de notaris hier ook tijd aan besteden waar kosten voor berekend worden.
 • Als er een taxatie heeft plaatsgevonden dan zullen deze kosten normaal gesproken deel uitmaken van de hypotheek. De notaris keert ook dit bedrag uit aan de taxateur.
 • De afsluitprovisie is het bedrag dat ten goede komt aan de hypotheekverstrekker. Dit bedrag wordt echter niet uitgekeerd door de notaris maar zal direct door de bank worden ingehouden. Dit bedrag komt echter wel voor op de afrekening.
 • Als er gebruik wordt gemaakt van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) dan zal dit bedrag aan de stichting Waarborgfonds Eigen Woningen uitgekeerd worden.
 • Als laatste zijn er nog de notariële kosten, dit is het bedrag dat de notaris vraagt voor de verleende diensten. Die kosten worden ook direct ingehouden.

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden? klik hier

Waarom is een notaris belangrijk?

Je weet nu ongeveer wat de notariskosten bij de verkoop van een huis zijn, maar waarom betaal je nu eigenlijk deze kosten? Kan de koper of bank niet gewoon het geld direct overboeken? Een voorlopig koopcontract is juridisch bindend, dat staat dus vast. Als je dit contract opbreekt zonder te voldoen aan de ontbindende voorwaarden dan kun je hoge boetes opgelegd krijgen. Toch is pas het moment dat het koopcontract wordt omgezet naar de notariële akte het punt waarbij de woning van eigenaar wisselt.

Tussen het tekenen van een voorlopig koopcontract en het bezoek aan de notaris zit gemiddeld genomen een periode van vier tot zes weken. In die periode kunnen zaken aan het licht komen die niet voorzien waren. Als hier afspraken over gemaakt kunnen worden tussen de twee partijen, dan worden die genoteerd door de makelaar en overlegd bij de notaris.

Een eindinspectie uitvoeren is vrij standaard. Dit is het moment dat de woning klaar is om overgedragen te worden. De betrokken partijen maken nog een rondje door de woning om te controleren of aan alle voorwaarden in het koopcontract is voldaan. Als dit niet het geval is dan wordt hier een aantekening van gemaakt. Als de koper en verkoper hierover direct een akkoord kunnen bereiken dan wordt dit door de notaris verwerkt in de akte van levering.

Het is in principe verplicht voor de koper en verkoper om naar de notaris te gaan en daar een handtekening te zetten. Dit gebeurt doorgaans direct na de eindinspectie. De notaris wil graag iedereen zien die een handtekening moet zetten. Er wordt dan beoordeeld of het akkoord uit vrije wil wordt gegeven en dat de partijen de situatie geheel begrijpen. Pas als de handtekeningen zijn gezet en de notaris akkoord geeft zal het verschuldigde bedrag worden vrijgegeven aan de verkoper. De notariskosten bij verkoop van de woning worden direct van de koopsom afgetrokken minus mogelijk andere kosten.

Wat kost een notaris?

Over de kosten van een notaris bij de verkoop van een huis is geen standaard tarief te noemen. In de eerste plaats omdat notarissen zelf hun tarief mogen bepalen en ten tweede omdat de dienstverlening niet altijd hetzelfde zal zijn. De gemiddelde notariskosten bij verkoop van een woning liggen tussen op ruim 100 euro per uur. Een hypotheekakte opstellen kost gemiddeld tussen 500 en 1000 euro. Een koopcontract opstellen kost ongeveer hetzelfde. De notariële overdracht zal nog wat duurder zijn. Dit is afhankelijk van de tijd die ermee gemoeid is om alles te regelen. Voor de verkoper gaat het dus vooral over de notariële akte. Dit zijn de notariskosten bij verkoop van het huis. Via internet kun je eenvoudig tarieven vergelijken van notariskantoren bij jou in de buurt.