Wat is NHG nationale hypotheek garantie? Een hypotheek afsluiten is een groot risico. Je gaat namelijk een overeenkomst aan voor tientallen jaren. Er zijn zoveel gebeurtenissen in je leven die niet te voorzien zijn, er is een kans dat je de maandelijkse aflossing niet kunt vervullen. Dan wordt vaak de NHG aanbevolen of zelfs verplicht bij het afsluiten van een hypotheek. Wat is NHG nationale hypotheek garantie, waar staat het voor en hoeveel kun je eigenlijk lenen volgens de voorwaarden?

Veelgestelde vragen over Nationale Hypotheek Garantie NHG

Laten we om te beginnen een aantal veelgestelde vragen over de NHG beantwoorden. Vervolgens bekijken we wat de mogelijkheden zijn en of het in jouw situatie verstandig is om hiervan gebruik te maken.

1. Waar staat de afkorting NHG voor?

Als eerste de meeste eenvoudige vraag om te beantwoorden; NHG staat voor Nationale Hypotheek Garantie. Zoals de naam al aangeeft is het een soort verzekering voor de lening die je aangaat bij aankoop van een huis. Het betreft een organisatie die los staat van banken en andere hypotheekverstrekkers, daarom zul je zien dat veel aanbieders van hypotheken de mogelijkheid bieden voor deze verzekering.

2. Wat is NHG?

De NHG Nationale Hypotheek Garantie bestaat sinds 1996. Als iemand een hypotheek afsluit op basis van de NHG dan zal de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen garant staan voor deze lening. Als de persoon die de hypotheek heeft afgesloten niet langer kan betalen dan zal de geldverstrekker betaald krijgen uit het fonds. De aansprakelijkheid van de hypotheeknemer komt hiermee niet te vervallen maar de stichting is vanaf dat moment de partij die het geld zal incasseren indien mogelijk.

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden? klik hier

3. Hoeveel kan ik lenen met NHG?

Je kunt 355.000 euro lenen en 376.300 als er duurzaamheidsmaatregelen worden doorgevoerd na aankoop. Dit zijn de bedragen voor 2022, ieder jaar wordt er een correctie doorgevoerd. Het is onder specifieke condities mogelijk om een huis te kopen dat duurder is dan deze bedragen, lees verder voor een nadere toelichting.

4. Waar komt het geld vandaan?

Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen staat garant voor de betaling. Het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) staan garant voor de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. Dit betekent dat de geldverstrekker nagenoeg geen risico heeft bij financiering. Als er vaak aanspraak wordt gemaakt op de NHG dan heeft dit wel gevolgen voor de belastingbetaler. Daarom zijn de voorwaarden ook streng.

NHG Nationale Hypotheek Garantie

Dit waren de meest gestelde vragen. Wat zijn de voornaamste voordelen en nadelen van NHG?

Voordelen van NHG

  • Zowel de koper als de geldverstrekker heeft meer zekerheid. Als de koper niet langer kan voldoen aan de betalingsverplichting dan neemt de NHG het over.
  • Korting op de hypotheekrente als de hypotheek wordt afgesloten met Nationale Hypotheek Garantie. Dit kan oplopen tot een half procent op jaarbasis.
  • De kosten voor de NHG zijn fiscaal aftrekbaar. De belastingteruggave in combinatie met de rentekorting betekent dat het bedrag snel terugverdiend zal worden.
  • Als de woning wordt verkocht dan zal een eventuele restschuld worden kwijtgescholden.

Nadelen van NHG

  • De NHG is niet gratis, in 2022 ligt het tarief op eenmalig 0,6 procent van het totale hypotheekbedrag. Dat komt neer op ruim 2000 euro voor het maximale bedrag.
  • Als er gebruikt wordt gemaakt van de kwijtschelding vanuit NHG dan zal er een BKR registratie plaatsvinden die voor vijf jaar blijft staan. Gedurende deze periode is het lastig om een nieuwe hypotheek af te sluiten.
  • Bij verwijtbare zaken is het mogelijk dat de NHG niet de schuld op zich neemt, het is daarom van belang om de voorwaarden goed te lezen voordat je er gebruik van maakt.

In conclusie mag je stellen dat de NHG meer voordelen biedt dan nadelen. Toch is het geen oplossing die voor iedereen en voor alle situaties.

NHG Nationale Hypotheek Garantie

Voorwaarden Nationale Hypotheek Garantie

De voornaamste voorwaarde is de bovengrens van 355.000 euro (in 2022). Je kunt geen huis kopen boven deze grens met NHG. Als er sprake is van energiebesparende maatregelen dan komt er nog eens 6 procent bij. Eventuele verbouwingskosten vallen onder het standaard bedrag.

Het is overigens mogelijk om een duurdere woning te kopen, of ten minste een hoger bod uit te brengen. De bovengrens wordt namelijk vastgesteld op basis van de taxatiewaarde, niet de definitieve koopsom. In dat geval is een hogere eigen inbreng verplicht.

Voorheen was er de voorwaarde om voor het bedrag boven 80 procent van de marktwaarde een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Dit is niet langer het geval, al wordt deze verzekering nog steeds aanbevolen. Er zijn geldverstrekkers die het nog steeds als voorwaarde stellen maar wettelijk gezien is het niet langer verplicht.

Er is altijd een taxatierapport nodig om de woningwaarde aan te tonen. Een waardebepaling door een makelaar is niet voldoende, ook niet als dit bedrag een meer reëel beeld geeft van de werkelijke marktwaarde. Dit taxatierapport zal door een gevalideerde taxateur uitgevoerd worden.

Nationale hypotheek garantie NHG

Welke voorwaarden stellen geldverstrekkers?

Je kunt via de website van de NHG een document downloaden met daarop de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de NHG Nationale Hypotheek Garantie. Deze voorwaarden komen sterk overeen met de voorwaarden die de meeste banken en andere hypotheek aanbieders hanteren om een lening toe te kennen.

Als je in aanmerking komt voor de NHG dan is toekenning van de hypothecaire lening zo goed als zeker. De normen van de NHG zijn strenger dan bij de meeste banken het geval is. Zo is het mogelijk dat je niet voldoet aan de NHG voorwaarden en toch een hypotheek kunt krijgen. Je moet dan wel meer rente betalen over de lening.

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden? klik hier

Is NHG verstandig voor alle kopers?

Als je een woning koopt met een taxatiewaarde die hoger ligt dan de bovengrens dan is het niet mogelijk om gebruik te maken van de NHG Nationale Hypotheek Garantie. Voor woningen onder dit bedrag is het in veel gevallen gunstig om er wel gebruik van te maken. De kosten worden weer terugverdient in de vorm van korting op de hypotheekrente, daarnaast is het bedrag aftrekbaar van de belasting.

Het is lastig om jouw financiële positie voor tientallen jaren met zekerheid te bepalen, mocht je in de problemen geraken dan is er een vangnet. Het is mogelijk om een hypotheek zonder NHG over te sluiten naar een hypotheek met NHG, in dat geval wordt de huidige woningwaarde geteld als meetpunt. Deze waarde mag niet hoger zijn dan 355.000 euro.