Dit moet je weten over een NEN 2580 meetrapport

Hoe groot is een woning of zakelijk pand precies? Als bewoner of gebruiker is het wellicht niet zo interessant of er ergens een vierkante meter meer of minder is, een nieuwe eigenaar of huurder wil wél precies weten wat ze gaan kopen of huren. Met een NEN 2580 meetrapport kun je als eigenaar nauwkeurig aantonen wat de totale vloeroppervlakte van een locatie is. Er zijn diverse aanbieders die dergelijke metingen uitvoeren volgens standaard normen.

Wat is de NEN 2580 norm?

NEN is de afkorting voor Nederlands Normalisatie Instituut. Deze organisatie stimuleert de ontwikkeling van normen. Dit zijn afspraken die verschillende marktpartijen onderling maken om de kwaliteit en veiligheid van producten, diensten en processen te waarborgen. Financiering en ontwikkeling vindt plaats op zowel nationaal als internationaal niveau. Er zijn normen voor verschillende onderwerpen en toepassingen opgesteld waaronder de bescherming van persoonsgegevens, papierformaten, brandveiligheid en methoden om keuringen uit te voeren. Enkele voorbeelden zijn ISO 9000 voor kwaliteitssystemen en NEN 1010 voor veiligheid bij laagspanningsinstallaties.

NEN 2580 is de norm waarin termen, definities en methoden voor bepaling zijn vastgelegd omtrent de oppervlakte van terreinen met een bouwbestemming, de vloeroppervlakte en inhoud van een gebouw of een deel van een pand. Deze data zal in de de vorm van een meetstaat worden weergeven, het resultaat kan gebruikt worden om bijvoorbeeld het verhuurbaar vloeroppervlak voor verhuurders van woon- en bedrijfsruimten te meten. De meest voorkomende toepassingen van een NEN 2580 meetrapport zijn:

 • Het vaststellen van de waarde van een pand.
 • Herzien van de huurprijs van een object.
 • Verdeling van gemeenschappelijke ruimten wanneer er meer gebruikers zijn.
 • Verdeling van de kosten of servicekosten wanneer er meer gebruikers zijn.
 • Vragen omtrent de WOZ en BAG.

Onder ‘ruimte’ wordt de plaats in een gebouw bedoeld dat deels of in zijn geheel wordt begrensd door bouwkundige scheidingsconstructies. Een verblijfsruimte is een locatie waar personen kunnen verblijven en activiteiten kunnen uitvoeren.

Wat staat er in een NEN 2580 meetrapport?

Er zijn verschillende onderwerpen die aan bod kunnen komen in een NEN 2580 meetrapport waaronder:

 • De ruimte als geheel
 • De binnenruimte van een pand
 • De buitenruimte van gebouw gebonden locaties
 • De bouwlaag
 • De algemene vloeroppervlakte
 • De bruto vloeroppervlakte
 • De netto vloeroppervlakte
 • De verhuurbare vloeroppervlakte
 • De glaslijncorrectie
 • De voorziening van verticaal verkeer
 • De installatieruimte van gebouw gebonden locaties.

Bij het bruto vloeroppervlak (BVO) wordt gemeten op vloerniveau Iangs de buitenomtrek van de opgaande scheidingsconstructies. Bij het netto vloeroppervlak (NVO) wordt gemeten op vloerniveau tussen de begrenzende scheidingsconstructies. Bij het verhuurbaar vloeroppervlak (VVO) wordt gemeten op vloerniveau tussen de opgaande scheidingsconstructies. Op het certificaat staan de BVO en VVO vermeld. In de meetstaat worden verschillende oppervlakken uitgesplitst naar gebouw, verdieping of bouwdeel.

Het rapport biedt zekerheid over de werkelijke vloeroppervlakte van een ruimte of gebouw. Standaard is er geen verdeelstaat en gaat het om het totale oppervlak. Het is wel mogelijk om per ruimte te meten, dit zal bij een meting wel extra kosten met zich meebrengen. Wanneer er bijvoorbeeld meerdere gebruikers van een locatie zijn is het van belang om per onderdeel te meten.