Wat is een Meerjarenonderhoudsplan (MJOP)?

Een Meerjarenonderhoudsplan, afgekort MJOP, is een strategische planning die VvE’s helpt om toekomstig onderhoud aan hun gebouw te structureren en financieren; lees verder om te ontdekken hoe deze aanpak jouw VvE kan transformeren.

Doel en inhoud van een MJOP

Een MJOP staat voor een strategisch plan dat duidelijk maakt welk onderhoud aan een gebouw de komende jaren nodig is en wat de bijbehorende kosten zullen zijn. Het helpt VvE’s om te reserveren voor toekomstige uitgaven en voorkomt achterstallig onderhoud. In het plan wordt elke bouwkundige element zorgvuldig beoordeeld, van de gevel tot het dak, inclusief installaties zoals liften en verwarmingssystemen.

De inhoud bestaat uit een gedetailleerde planning per element, waarin de huidige staat, de verwachte levensduur en de momenten van onderhoud of vervanging worden opgenomen. Dit wordt vaak vastgesteld door middel van een korte inspectie door een bouwkundige. Daarnaast biedt het MJOP direct inzicht in noodzakelijke maandelijkse bijdragen voor het reservefonds.

Hiermee kunnen VvE’s verantwoord plannen en sparen voor de onderhoudskosten die eraan komen.

Normen en richtlijnen voor het opstellen ervan

Om te waarborgen dat het meerjarenonderhoudsplan accuraat en betrouwbaar is, zijn er specifieke normen die gevolgd moeten worden. De bekendste richtlijn is NEN 2767, deze norm beschrijft hoe de conditie van bouwdelen objectief beoordeeld kan worden.

Deze gestandaardiseerde methode maakt het mogelijk de staat van onderhoud inzichtelijk te maken en dient als uitgangspunt voor planmatig onderhoud.

Professionele bedrijven gebruiken deze richtlijnen om een grondige inspectie uit te voeren en een gedetailleerde onderhoudsbegroting op te stellen. Alle bouwkundige elementen worden geëvalueerd om zo een helder overzicht te bieden van wanneer welk onderhoud nodig is.

Zo krijgen VvE’s door een correct opgesteld MJOP inzicht in toekomstige kosten en kunnen zij een onderhoudsfonds opbouwen, hierdoor blijft het pand goed onderhouden en worden verrassingen voorkomen.

Waarom is een MJOP belangrijk voor een VvE?

Een Meerjarenonderhoudsplan is cruciaal voor elke VvE, omdat het een helder inzicht biedt in verwachte onderhoudswerkzaamheden en de financiële planning hierdoor stevig onderbouwt; lees verder om te ontdekken hoe een MJOP de toekomst van jullie gebouw veiligstelt.

Voorkomt financiële tegenslagen in de toekomst

Een MJOP helpt onverwachte kosten voor onderhoudswerkzaamheden te voorkomen. Door vooraf te plannen en te budgetteren, weet iedere VvE precies wat de toekomstige kosten zijn. Zo komen appartementencomplexen en hun bewoners niet voor verrassingen te staan. Er is geld gereserveerd en geplande onderhoud kan doorgaan zonder financiële hoofdpijn.

Met een meerjaren onderhoudsplan kunnen grote reparaties of vervangingen ingepland worden. Dit betekent dat last-minute spoedklussen, die vaak duurder uitvallen, verminderd worden.

Een MJOP geeft niet alleen inzicht in de toekomstige uitgaven maar zorgt ook voor een spreiding van de kosten. Dit maakt het makkelijker om jaarlijks een haalbare bijdrage te leveren zonder dat leden plotseling moeten bijbetalen.

Verplichting voor VvE’s

Voor Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) is het hebben van een meerjarenonderhoudsplan geen vrijblijvende keuze. Het is een wettelijke verplichting die ervoor zorgt dat het onderhoud van het vastgoed goed en verantwoord gebeurt. Het MJOP moet regelmatig worden geactualiseerd om te verzekeren dat het nog steeds klopt met de huidige staat van het gebouw. Als er onderhoud wordt uitgevoerd of als de condities veranderen, kan het plan door een bouwkundige worden bijgewerkt.

Na dit bijwerken staat in het volgende deel hoe een MJOP precies wordt opgesteld.

Meerjarenonderhoudsplan

Hoe wordt een MJOP opgesteld?

Het opstellen van een MJOP is een zorgvuldig proces waarbij elke stap, van de grondige inspectie tot de uiteindelijke oplevering, cruciaal is voor een betrouwbaar onderhoudsplan; ontdek hoe dit traject in zijn werk gaat.

Inspectie van het gebouw

Een MJOP begint met een grondige inspectie van het gebouw. De bouwkundige neemt deze taak op zich en kijkt naar de huidige staat van het pand.

 • De bouwkundige voert een conditiemeting uit om de levensduur van verschillende onderdelen te bepalen.
 • Elk hoekje van het gebouw wordt geïnspecteerd, inclusief dak, gevels, installaties en gemeenschappelijke ruimtes.
 • Tijdens de inspectie maakt de expert gebruik van bestaande tekeningen, mits deze beschikbaar zijn.
 • Alle bevindingen legt men vast in een rapport dat inzicht geeft in noodzakelijk onderhoud en eventuele reparaties.
 • Naast de visuele beoordeling kunnen er ook tests plaatsvinden om verborgen gebreken aan het licht te brengen.
 • Op basis van de inspectie ontstaat er een overleg tussen opdrachtgever en bouwkundige over prioritair en uitgesteld onderhoud.
 • Voor VvE’s is deze stap belangrijk om later niet voor onverwachte kosten te staan bij het laten opstellen van een MJOP.

Benodigde informatie

Om een MJOP op te stellen, is specifieke informatie essentieel. Deze gegevens zijn de bouwstenen voor een betrouwbaar onderhoudsplan.

 • Actuele staat van het gebouw moet duidelijk zijn; hiervoor is een inspectie nodig.
 • Tekeningen van het pand moeten beschikbaar zijn om de huidige indeling en bouwkundige details te kennen.
 • Overzichten van al uitgevoerde onderhoud helpen om toekomstige werkzaamheden te plannen.
 • Gegevens over de leeftijd en levensduur van materialen en installaties zijn cruciaal.
 • Financiële reserves van de VvE bieden inzicht in de beschikbare budgetten voor onderhoud.
 • Beoogde looptijd van het plan moet vaststaan om de planning goed af te stemmen.
 • Wensen ten aanzien van duurzaamheid spelen mee bij het vormgeven van een DMJOP.
 • Regelgeving en verplichtingen omtrent veiligheid en milieu dienen bekend te zijn bij het opstellen.
 • Contactinformatie van alle relevante partijen is nodig voor communicatie en goedkeuring.

Duurzaam MJOP: DMJOP

Met de juiste informatie op zak is het tijd om te kijken naar een Duurzaam Meerjarenonderhoudsplan (DMJOP). Dit type focust op langdurig voordeel en milieuvriendelijke oplossingen.

Bij een DMJOP nemen we energiebesparing, materiaalkeuze en de levensduur van installaties mee. Zo kiezen we bijvoorbeeld voor LED-verlichting of zonnepanelen en gebruiken we duurzame materialen die minder vaak vervangen hoeven te worden.

Een DMJOP kan ook helpen bij het verkrijgen van subsidies voor duurzame maatregelen. De verantwoordelijkheid ligt bij de VvE om niet alleen te denken aan de kosten daarvan op korte termijn, maar ook aan wat het kan opleveren voor de toekomst.

Denk hierbij aan lagere energiekosten en een beter milieu. Daarbij is een regelmatige actualisatie van je MJOP van groot belang om deze voordelen te behouden.

Voordelen van een MJOP voor VvE’s

Een goed opgezet MJOP biedt VvE’s helderheid over toekomstige onderhoudswerkzaamheden en de bijbehorende financiën, waardoor verrassingen worden voorkomen en er ruimte ontstaat voor duurzame investeringen.

Inzicht in toekomstig onderhoud en kosten

Een goed opgesteld MJOP biedt helderheid over de onderhoudsbehoefte van een gebouw voor de komende jaren. Het toont niet alleen wanneer onderhoud nodig is, maar zet ook de verwachte kosten op een rijtje.

Dit maakt het eenvoudiger om jaarlijks budget te reserveren en onaangename financiële verrassingen te vermijden. Met zo’n plan weten VvE’s precies waar ze aan toe zijn en kunnen ze groot onderhoud slim inplannen.

Door het MJOP bij te houden, blijft ook de waarde van het pand behouden. Regelmatige updates zorgen ervoor dat informatie over de staat van het gebouw actueel blijft. Zo helpt het MJOP bij het nemen van beslissingen over investeringen in duurzaamheid en efficiëntieverbeteringen.

Heldere tekeningen en inspectie rapporten ondersteunen dit proces en zorgen dat iedereen binnen de VvE weet wat er speelt, nu en in de toekomst.

Mogelijkheid tot duurzaamheid DMJOP

Duurzaamheid is een sleutelwoord in het huidige klimaatbewuste tijdperk. Een M JOP biedt VvE’s de kans om hun vastgoed groener te onderhouden en te beheren. Door energiebesparende maatregelen en milieuvriendelijke materialen in het plan op te nemen, verhoogt een VvE de waarde van het pand en draagt bij aan een beter milieu.

Het inschakelen van experts voor een inspectie leidt tot een duurzaam MJOP, afgekort DMJOP. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar het nu, maar ook naar toekomstige innovaties op het gebied van duurzaamheid. Zo kunnen zonnepanelen, betere isolatie of groenere tuinen op termijn zorgen voor significante besparingen en een mooiere leefomgeving.

Kosten en certificering van een MJOP

Het investeren in een MJOP is cruciaal, maar de kosten en het kiezen van een gecertificeerd bedrijf zijn net zo belangrijk; dit zorgt namelijk voor betrouwbaar en deskundig opgestelde plannen die uiteindelijk financiële zekerheid bieden.

Tarieven en offertes

Tarieven voor het opstellen van een MJOP variëren en zijn afhankelijk van verschillende factoren. Zo spelen de omvang en complexiteit van het gebouw een rol, evenals de ervaring van het adviesbureau. VvE’s doen er goed aan meerdere offertes aan te vragen om een passende prijs-kwaliteitverhouding te vinden. Hieronder een overzicht van potentiële tarieven.

Omvang gebouw Complexiteit Ervaring adviesbureau Richtprijs
Klein Laag Starter €500 – €1500
Middel Gemiddeld Gemiddeld €1500 – €3000
Groot Hoog Expert €3000 – €5000+

Bedenk dat deze tarieven indicatief zijn en sterk kunnen afwijken op basis van specifieke wensen en eisen. Experts raden aan om niet enkel op prijs te selecteren, maar ook te kijken naar de kwaliteit en diepgang van het onderhoudsplan. Certificering kan een indicatie zijn van betrouwbaarheid. Wanneer VvE’s offertes aanvragen, is het cruciaal om te letten op wat er precies inbegrepen is in de prijs om latere verrassingen te voorkomen.

Betrouwbaarheid en ervaring van het opstellend bedrijf.

Een bedrijf met een sterke reputatie en jarenlange ervaring is cruciaal bij het opstellen van een MJOP. Deze bedrijven kennen de ins en outs van gebouweninspectie en werken vaak met experts die precieze schattingen kunnen maken over de levensduur van verschillende onderdelen.

Zij zorgen ervoor dat alle tekeningen en documenten up-to-date zijn, wat de nauwkeurigheid van het plan ten goede komt.

Kies voor een bedrijf dat goed aangeschreven staat bij eerdere opdrachtgevers. Controleer referenties en bekijk eventueel voltooide projecten om een idee te krijgen van hun kwaliteit van werk.

Een gedegen MJOP kun je tenslotte alleen maar ontvangen als je akkoord gaat met een partij die zijn vak verstaat en betrouwbaar is. Dit helpt bij het voorkomen van onvoorziene kosten en draagt bij aan een duurzaam toekomstplan voor jouw VvE.

Veelgestelde Vragen

1. Wat is een meerjarenonderhoudsplan (MJOP)?

Een MJOP is een plan waarin staat wanneer en welk onderhoud aan een gebouw zal plaatsvinden over een langere periode, meestal voor 10 tot 30 jaar.

2. Welke informatie heb ik nodig om er eentje op te stellen?

Voor het opstellen heb je gegevens nodig zoals inspectie rapporten, actuele tekeningen van het gebouw en wellicht historische onderhoudsinformatie.

3. Hoe kan ik zien of mijn MJOP nog up-to-date is?

Door regelmatig een inspectie uit te voeren, kun je controleren of het onderhoud zoals beschreven in je MJOP nog steeds past bij de huidige staat van je gebouw.

4. Kan ik er zelf een maken of moet ik dit door professionals laten doen?

Je kunt zelf een offerte aanvragen bij gespecialiseerde bedrijven die jou kunnen helpen bij de toepassing van een MJOP, zodat je verzekerd bent van een deskundig en toekomstbestendig onderhoudsplan.