De leegstandwet is een wet die regels en procedures vaststelt voor het tijdelijk verhuren van leegstaande woningen. Het doel is om leegstand te verminderen en kansen te scheppen voor tijdelijke huisvesting. Zo kunnen verhuurders hun leegstaande woningen onder bepaalde voorwaarden tijdelijk verhuren, bijvoorbeeld in afwachting van verkoop of renovatie.

Er zijn strenge criteria gesteld en je moet de juiste vergunningen aanvragen, de huurovereenkomsten zijn doorgaans van beperkte duur. Het biedt flexibiliteit voor zowel verhuurders als tijdelijke woonruimte voor huurders. Op deze pagina kun je meer lezen over de leegstandwet. Wil je weten wat jouw huis waard is? Dan kun via Watismijnhuiswaard een waardebepaling aanvragen van een makelaar bij jou in de buurt.

Wat is de leegstandwet?

De Leegstandwet is een Nederlandse wet die het voor huiseigenaren mogelijk maakt om hun te koop staande woning tijdelijk te verhuren zonder dat de huurder volledige huurbescherming krijgt. Deze wet is bedoeld om de negatieve gevolgen van langdurige leegstand van gebouwen te beperken.

Ben je eigenaar van een pand en wil je extra inkomsten genereren? Dan kan de leegstandwet mogelijkheden bieden om geld te verdienen met vastgoed. Dit zijn belangrijke zaken om te weten over de leegstandwet:

  • De Leegstandwet is een wet die regels en procedures vaststelt voor het tijdelijk verhuren van leegstaande woningen.
  • Het doel van de wet is om leegstand te verminderen en tegelijkertijd tijdelijke huisvesting te bieden.
  • Verhuurders kunnen onder specifieke voorwaarden hun leegstaande woningen tijdelijk verhuren.
  • De wet is van toepassing op woningen die leegstaan in afwachting van verkoop, renovatie, sloop of andere bestemmingsplannen.
  • Verhuurders moeten een vergunning aanvragen bij de gemeente om een woning onder de Leegstandwet te verhuren.
  • Huurovereenkomsten die vallen onder de leegstandwet kunnen voor bepaalde tijd worden aangegaan, met een maximumduur van vijf jaar, afhankelijk van de situatie.
  • De wet biedt flexibiliteit voor verhuurders en tijdelijke woonruimte voor huurders.
  • Het is belangrijk om de specifieke regels, criteria en vereisten te raadplegen die van toepassing zijn op het verhuren of huren van een woning onder de leegstandwet.
  • Juridisch advies wordt aanbevolen bij het hanteren van de leegstandwet.

Het tijdelijk verhuren van een woning onder de leegstandwet biedt enige flexibiliteit voor zowel verhuurders als huurders. Huurovereenkomsten die vallen onder deze wet kunnen namelijk voor bepaalde tijd worden aangegaan, met een maximumduur van vijf jaar, afhankelijk van de situatie. Dit geeft verhuurders de mogelijkheid om op een later tijdstip andere plannen te realiseren voor de woning, terwijl huurders profiteren van tijdelijke woonruimte.

leegstandwet

Voldoet jouw woning aan de leegstandwet?

Om een woning onder de leegstandwet te kunnen verhuren, moet aan bepaalde criteria worden voldaan. Deze criteria verschillen per situatie, maar over het algemeen is het vereist dat de woning leegstaat, dat er concrete plannen zijn voor de toekomstige bestemming van de woning en dat de verhuurder een vergunning aanvraagt bij de gemeente. Daarnaast gelden er specifieke regels met betrekking tot de duur van de huurovereenkomst en de opzegtermijnen.

Leegstandwet wanneer van toepassing?

Het is belangrijk op te merken dat de Leegstandwet niet van toepassing is op alle situaties en niet op alle woningen. De wet heeft betrekking op specifieke omstandigheden waarin leegstand een probleem vormt en biedt een juridisch kader voor tijdelijke verhuur. Het is raadzaam om specifieke regels en vereisten te raadplegen en juridisch advies in te winnen als je van plan bent om een woning onder de leegstandwet te verhuren of te huren.

Leegstandwet in het Burgerlijk Wetboek

Informatie over de leegstandwet vind je in het Burgerlijk Wetboek Boek 7. Dit is een verzameling wetten die regels bevatten met betrekking tot het privaatrecht, wat betrekking heeft op de rechten en plichten van individuen en organisaties onderling. Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek behandelt specifiek het huurrecht. Huurrecht heeft betrekking op de regels en verplichtingen die van toepassing zijn op zowel huurders als verhuurders van onroerend goed, zoals woningen en bedrijfspanden.

Deze wet bevat verschillende artikelen die de rechten en plichten van huurders en verhuurders beschrijven. Bijvoorbeeld, het regelt hoe huurovereenkomsten worden gesloten, wat de inhoud van de huurovereenkomst moet bevatten, en welke verplichtingen de verhuurder en huurder hebben tijdens de huurperiode.

De leegstandwet maakt hier onderdeel van uit. De wet wordt regelmatig bijgewerkt en gewijzigd. Deze pagina is geschreven op basis van de wet die van kracht was op 13 juni 2018. Als je specifieke informatie zoekt over wijzigingen, controleer dan eerst of de leegstandwet aangepast is.

Laten we even wat dieper ingaan op enkele belangrijke aspecten van het huurrecht die worden behandeld in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

1. Huurovereenkomst

Een van de belangrijkste onderdelen van het huurrecht is de huurovereenkomst. Dit is een contract dat wordt gesloten tussen de verhuurder en de huurder en waarin de rechten en plichten van beide partijen worden vastgelegd. De wet schrijft voor dat een huurovereenkomst schriftelijk moet worden aangegaan. Het is belangrijk dat de huurovereenkomst bepaalde zaken bevat, zoals de identiteit van de verhuurder en de huurder, de huurprijs, de omschrijving van het gehuurde pand en de duur van de huurovereenkomst.

2. Huurprijs

Een ander belangrijk aspect is de huurprijs. De wet bepaalt dat de huurprijs redelijk moet zijn. Dit betekent dat de huurprijs in verhouding moet staan tot de waarde van het gehuurde pand en de gebruikelijke prijzen op de huurmarkt. De wet biedt ook bescherming tegen te hoge huurprijzen door middel van huurprijsbescherming in bepaalde situaties, zoals bij sociale huurwoningen.

3. Onderhoud

Daarnaast is het onderhoud van het gehuurde pand een belangrijk punt. De verhuurder is verantwoordelijk voor het uitvoeren van noodzakelijk onderhoud om het pand in goede staat te houden. De huurder heeft op zijn beurt de verplichting om het gehuurde pand te gebruiken zoals het bedoeld is en zorgvuldig te onderhouden. Kleine reparaties kunnen in sommige gevallen de verantwoordelijkheid van de huurder zijn, maar dit hangt af van de specifieke situatie en de inhoud van de huurovereenkomst.

4. Huurovereenkomst opzeggen

Het opzeggen van de huurovereenkomst is ook een belangrijk onderwerp dat door de wet wordt behandeld. Zowel de huurder als de verhuurder hebben de mogelijkheid om de huurovereenkomst op te zeggen. Er gelden echter wel bepaalde opzegtermijnen die in acht moeten worden genomen, afhankelijk van de duur van de huurovereenkomst en andere omstandigheden. Deze termijnen bieden beide partijen voldoende tijd om zich voor te bereiden op het einde van de huurovereenkomst.

5. Verlengen huurovereenkomst

Het verlengen van de huurovereenkomst is ook een optie die in de wet wordt besproken. Als de huurder en de verhuurder na afloop van de oorspronkelijke huurperiode besluiten om de huurovereenkomst voort te zetten, kunnen ze dit doen door een nieuwe overeenkomst aan te gaan of door stilzwijgend de oude overeenkomst voort te zetten. De wet stelt ook regels voor het aanpassen van de huurprijs bij verlenging van de huurovereenkomst.

Als je meer wilt weten over onderdelen van huurrecht zoals de leegstandwet, neem dan contact op met een juridisch adviseur. Wil je weten wat jouw huis waard is, bijvoorbeeld voor verkoop of verhuur? Dan kun je via Watismijnhuiswaard een gratis en vrijblijvende waardebepaling aanvragen.