Een paar schoenen die niet lekker zitten, een gadget die een eenvoudige handeling eigenlijk ingewikkelder maakt, we hebben het allemaal wel een keer meegemaakt. Een huis zal voor niemand een ‘impulsaankoop’ zijn, toch kunnen er redenen zijn om de koopovereenkomst van een huis te ontbinden. Kan dat eigenlijk zomaar en waar moet je rekening mee houden? We leggen het uit op deze pagina.

 

Kun je de koopovereenkomst van een huis ontbinden?

Een voorlopig koopcontract is bindend. Toch zit je niet direct vast als je een handtekening hebt gezet. In de eerste plaats is er wettelijk bepaald dat je als koper drie dagen de tijd hebt om zonder opgave van reden het contract te ontbinden. Dit moment start op het moment dat beide partijen de koopovereenkomst hebben ondertekend. Minimaal twee van deze drie dagen moeten werkdagen zijn. Wanneer het contract dus op vrijdag wordt ondertekend dan begint de bedenktijd pas op maandag. Als de afkoelperiode eindigt op een zaterdag, zondag of feestdag, dan wordt de periode verlengd tot de eerstvolgende dag.

 

Als je gebruik wilt (of moet) maken van de ontbinding van jouw koopovereenkomst, dan mag dit op papier en digitaal. Telefonisch of per SMS mag ook, al wordt het dan iets lastiger om jouw annulering te bewijzen in het geval van een conflict. Zowel per mail als post is het mogelijk een bewijs van ontvangst te krijgen zodat je zeker weet dat de opzegging is aangekomen. Mocht je binnen zes maanden na annulering toch besluiten om dezelfde woning te kopen dan vervalt het recht op bedenktijd.

 

Koopovereenkomst huis ontbinden na drie dagen

De periode van drie dagen is verstreken, toch wil je als koper het koopcontract ontbinden. Dit is niet mogelijk mits je ontbindende voorwaarden in de koopovereenkomst hebt laten opnemen. Dit is eigenlijk standaard, toch zijn er situaties waarin er geen sprake is van ontbindende voorwaarden. Dit alleen al is een goede reden om samen te werken met een aankoopmakelaar die zorgt dat de puntjes op de ‘i’ van het contract staan.

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden? klik hier

Onder voorbehoud van financiering en NHG

De voornaamste ontbindende voorwaarde is ‘onder voorbehoud van financiering’. Dit betekent dat je als koper de koopovereenkomst mag ontbinden mocht je de hypotheek niet rond kunnen krijgen. Een andere veel voorkomende voorwaarde is ‘onder voorbehoud van Nationale Hypotheek Garantie’. Die verwijst naar de eisen die de NHG stelt als je hier gebruik van maakt. Ondanks de ontbindende voorwaarden wordt er van de koper en verkoper verwacht dat ze alles doen om de transactie ten uitvoer te brengen.

 

Hoe kun je de koopovereenkomst van een huis ontbinden?

Net zoals voor de wettelijke bedenktijd geldt kun je ook ditmaal gebruik maken van de standaard communicatiemiddelen, zowel op papier als digitaal. Dit moet je uiterlijk op de eerste werkdag doen na de datum waarop de betreffende ontbindende voorwaarde van toepassing is. Er is een einddatum van kracht op de voorwaarden, die eventueel te verlengen zijn.

 

Let op: Voorkom hoge kosten bij een koopovereenkomst ontbinden zonder voorwaarden, die liggen namelijk op 10 procent van de koopsom. Je kunt hiervoor een bankgarantie afsluiten. Die garantie kun je ook weer verzekeren. Denk bijvoorbeeld aan een plotselinge situatie zoals overlijden, een aandoening, werkloosheid of echtscheiding.