Het is gelukt, jij bent de uitverkorene om die koopwoning te mogen kopen. Je bent nog nooit zo gelukkig geweest dat je tonnen mocht betalen. Of lenen in de meeste gevallen. Nu ga je de koopakte tekenen, maar waar teken je eigenlijk voor? Wat betekenen al die kleine lettertjes eigenlijk en waar zitten de addertjes onder het gras? Alles wat je moet weten over de koopakte voordat je tekent lees je op deze pagina.

Wat is een koopakte?

Een koopakte is de schriftelijke koopovereenkomst tussen de koper en de verkoper van een huis. Koopcontract, koopovereenkomst en koopakte zijn alledrie termen voor dezelfde overeenkomst. Alle afspraken die je met elkaar maakt worden in dit document opgenomen.

Wat staat er allemaal in?

Alle afspraken die tussen koper en verkoper worden gemaakt zullen in de koopakte komen te staan. Het is van belang dat er niets ontbreekt wat later voor problemen kan zorgen. Ook is het belangrijk dat er geen informatie in opgenomen wordt waar je later spijt van kunt krijgen. Een voorlopig koopcontract is en blijft een overeenkomst die je niet zomaar kunt opbreken. Althans niet na die eerste drie dagen. Dit zijn de standaard zaken die in een koopakte niet mogen ontbreken:

 • Van wie het huis wordt gekocht. De wettige eigenaar dus.
 • Het bedrag dat betaald moet worden voor de woning. Dit is het volledige bedrag inclusief hypotheek en eigen vermogen.
 • De datum waarop de woning zal worden overgedragen aan de koper.
 • Mogelijke bekende problemen betreffende de staat van de woning of de grond waar de woning op staat.
 • De ontbindende voorwaarden. Dit zijn de redenen waarop de koper na de eerste drie dagen toch de koopakte mag ontbinden.
 • Een waarborgsom of bankgarantie wat uiteraard ook voor de koper van belang is.
 • Welke zaken tot de woning behoren en wat er buiten de transactie valt. Als de garage wordt afgebroken en meegenomen omdat deze niet tot de woning behoort zul je vreemd opkijken.
 • Welke regelingen of afspraken er bestaan omtrent mogelijke bodemverontreiniging of bezwarende bepalingen. Dit kunnen erfdienstbaarheden zijn zoals een recht van overpad.

Makelaars zullen standaard contracten hebben die ze aan kunnen passen op de situatie. Het betreft een document dat door beide partijen ondertekend zal worden, daarom is het verstandig dat de verkopende partij werkt met een verkoopmakelaar en de koper een aankoopmakelaar achter zich heeft staan. Zo weet je zeker dat er geen misbruik gemaakt kan worden van de situatie.

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden? klik hier

Wat kost een koopakte opstellen?

Je mag zelf een koopakte opstellen, dit hoeft dus in principe geen geld te kosten. In veel gevallen zal de betrokken makelaar de koopakte opstellen in overleg met de koper. Als je hebt gekozen voor een all-in pakket dan zullen hier geen extra kosten aan verbonden zijn. Er zijn ook standaard templates waar je het contract mee kunt invullen. Dit is overigens geen moment om ieder dubbeltje om te keren, de koopakte moet doortimmerd zijn en geen ruimte bieden voor onenigheid. De beste optie is een koopcontract dat door de notaris is opgesteld. In dit geval zullen er wel kosten mee gepaard gaan, maar je zult toch bij de notaris moeten aankloppen om de overdracht te regelen.

Koopoverenkomst huis intrekken

Na het tekenen van de koopakte heeft de koper een bedenktijd van drie dagen. Dit noemen we een voorlopig koopcontract. In deze periode mag de koper het contract zonder reden van opgave ontbinden. De verkoper heeft dit recht niet, deze drie dagen gelden ook alleen voor particuliere kopers. Als de koper deze periode wil uitbreiden dan is dit mogelijk met toestemming van de verkopende partij. Bijvoorbeeld als er nog enkele zaken omtrent de financiering gecontroleerd moeten worden.

Naast de drie dagen bedenktijd zijn er nog de ontbindende voorwaarden. Dit zijn mogelijke redenen om van het koopcontract af te zien. Enkele redenen zijn bijvoorbeeld:

 • Voorbehoud van financiering. Dit betekent dat de koop niet doorgaat als de koper het geld niet bij elkaar kan krijgen om de aankoop rond te maken. In praktijk houdt dit in dat de bank de hypotheekaanvraag afwijst.
 • Als de koopakte niet valt onder de voorwaarden die voor de Nationale Hypotheek Garantie gesteld worden. De NHG biedt extra zekerheid maar dit komt ook met aanvullende eisen.
 • Als er geen woon- of huisvestingsvergunning verkregen kan worden. Dit is een ontbindende voorwaarde voor panden die momenteel een andere bestemming hebben met de bedoeling hier te gaan wonen.
 • Als het bouwkundig onderzoek uitwijst dat er gebreken zijn die niet eerder bekend waren. Als er verborgen schade aanwezig blijkt te zijn dan kunnen de meerkosten dusdanig hoog uitvallen dat het niet meer interessant is om de koop door te laten gaan.

Koopovereenkomst ondertekenen

Bij het ondertekenen van de voorlopige koopakte wordt soms te makkelijk gedacht over het woord ‘voorlopig’. Het is namelijk wel degelijk een bindend contract dat in dezelfde vorm later bij de notaris zal worden neergelegd. Het is alleen een voorlopige koopakte omdat de woning nog niet is overgedragen aan de nieuwe eigenaar.

Koopakte notaris

Je kunt de koopakte door de notaris laten opstellen, dan weet je in ieder geval zeker dat het juridisch allemaal klopt. Uiteraard blijf je zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de akte dus blijf bij de les. Een notaris is een onafhankelijke partij die door de koper wordt ingeschakeld, je bent daarbij vrij om een notariskantoor te kiezen. De tarieven kunnen afwijken dus vergelijken kan voordeel opleveren. Je mag van iedere notaris een goede service verwachten, de verschillen zitten meer in de service dan de juridische aspecten.

Als de verkoper in gebreke mocht blijven dan zal de notaris adviseren wat de beste manier van handelen is. Als bijvoorbeeld de datum niet gehaald wordt, dan kan er een boete van kracht zijn. De koopakte zal door de notaris ingeschreven worden bij het Kadaster. Op dat moment is het niet langer mogelijk om de woning aan iemand anders te verkopen. Ook kan er geen beslag meer worden gelegd op de woning als er bijvoorbeeld een schuldeiser om de hoek komt kijken.

Koopakte kwijt

De notaris schrijft de akte van levering in bij het Kadaster. Als je de persoonlijke kopie kwijt mocht zijn dan kun je deze direct opvragen bij het Kadaster, dit kost momenteel 16,95 voor een digitale kopie en 18,95 voor een kopie per post. Als het nodig blijkt te zijn om onderzoek uit te voeren dan komt er 49 euro aan onderzoekskosten bij.