Als kind leer je dat klikken niet netjes is. Je moet eerlijk zijn en je mag niet zomaar informatie achterhouden. Stiekem een melding doen over iemand anders dat is ‘klikken’ en niet de bedoeling. Een KLIC melding is andere koek, je geeft in dit geval door dat je wilt graven met een machine. Dit type melding is verplicht, het is dus van belang om te weten waar je een KLIC melding kunt doen, wat het kost en hoe diep je mag graven zonder KLIC melding. Alle vragen over ‘klic-en’ beantwoorden we op deze pagina.

Wat is een KLIC melding?

De afkorting K.L.I.C. staat voor Kabel en Leidingen Informatie Centrum. Het heeft dus niets te maken met het woord ‘klikken’. Het betreft een melding die je uitvoert voordat je begint met graven. Als je graafwerkzaamheden verricht met een machine dat is deze melding bij wet verplicht. Op het moment dat je een KLIC melding hebt ingediend dan zal het Kadaster je voorzien van informatie over de kabels en leidingen die op deze locatie aanwezig zijn. Daarnaast zul je contactinformatie ontvangen over de eigenaren van deze kabels en leidingen.

Na het indienen van een KLIC melding zul je een leveringsmail ontvangen. Het is mogelijk dat je meerdere mails krijgt, dit komt omdat netbeheerders niet altijd even snel de gevraagde informatie aanleveren. Als de levering niet compleet is dan wordt dit aangegeven in de leveringsmail. In de mail staat een link naar een zip-bestand waar de informatie in staat. Op het moment dat alle informatie binnen is dan kun je beginnen met graven, tenzij het een gebied betreft met een ‘buisleiding gevaarlijke inhoud’ of in een ‘net van grote waarde’ ligt.

Informatie aanvragen voor het graven

Als je nog niet weet wanneer je gaat graven, maar wel alvast wilt weten waar de kabels en leidingen in de grond liggen, dan kun je een oriëntatieverzoek indienen bij het Kadaster. Dit verzoek mag voor een gebied zijn met een maximale oppervlakte van 2500 x 2500 meter. De informatie die je ontvangt na aanvraag geeft geen toestemming om te graven maar dient puur ter informatie. Je zult dus nog steeds een KLIC melding moeten indienen. Je krijgt al wel de contactinformatie van verantwoordelijke netbeheerders.

Bij een KLIC melding mag het graafgebied maximaal 500 x 500 meter groot zijn, niet 2500 x 2500 meter zoals dit bij een oriëntatieverzoek mogelijk is. Als het graafgebied groter is dan zul je meerdere meldingen in moeten dienen. Een alternatief is een tracémelding. Dit kun je aangeven in Mijn Kadaster, het centrale beheersysteem van het Kadaster. Je kunt daar een gebied aangeven van maximaal 10.000 meter bij 10.000 meter.

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden? klik hier

Veelgestelde vragen over KLIC meldingen

Dit zijn de meest gestelde vragen over KLIC meldingen. Voor meer informatie kun je terecht op de website van het Kadaster.

Waarom een KLIC melding indienen?

Als je wilt graven dan ben je verplicht om een KLIC melding in te dienen. Zo weet je welke kabels en leidingen er in het gebied aanwezig zijn.

Is een KLIC melding verplicht?

Ja, het is verplicht om een KLIC melding in te dienen voordat je gaat graven. Als je dit nalaat dan kun je een boete krijgen.

Waar kan ik een KLIC melding doen?

Je kunt een KLIC melding indienen via het Kadaster. Er zijn ook commerciële partijen die dergelijke meldingen verwerken. In dat geval faciliteren ze in de meldingen waarvoor ze extra kosten kunnen berekenen bovenop de kosten die het Kadaster rekent.

Wanneer moet ik de KLIC melding indienen?

Je moet ten minste 3 dagen en maximaal 20 dagen voordat je gaat graven de melding indienen. Je kunt al eerder een oriëntatieverzoek indienen. Zo weet je zeker dat de informatie actueel is.

Wanneer krijg ik de opgevraagde informatie?

Na het indienen van een KLIC melding zal de informatie uiterlijk binnen twee werkdagen per mail worden toegezonden. Als de informatie niet volledig is dan zal dit vermeld worden in de leveringsmail. De resterende informatie wordt dan per mail toegezonden zodra dit beschikbaar is.

Wat kost een KLIC melding?

Een KLIC melding kost € 13,50 bij het Kadaster. Het gebied mag maximaal 500 x 500 meter groot zijn. Voor grotere gebieden is het mogelijk om via Mijn Kadaster een ruimer gebied aan te duiden. Deze locatie wordt dan verdeeld in kleinere segmenten. Download na ontvangt direct de zip-bestanden, na twintig dagen wordt deze informatie namelijk van de server gewist. Betalen kan via iDeal, Visa of MasterCard. Je ontvangt hiervoor geen factuur maar een betaalbewijs, er wordt geen BTW berekend.

Wat zijn veiligheidsgebieden?

Als er sprake is van een vliegveld, kerncentrale of een specifiek terrein van defensie dan wordt dit als een veiligheidsgebied aangemerkt. Ieder gebied heeft een beheerder. Via de wettenbank op overheid.nl kun je hier meer informatie over vinden. Als het gebied geheel of voor een deel in een veiligheidsgebied valt dan zal dit vermeld worden in de aanvraag.

De informatie klopt niet, wat nu?

Het is mogelijk dat informatie die je toegezonden krijgt niet blijkt te kloppen. In dat geval moet je hier direct melding van maken. Deze melding wordt dan verwerkt voor toekomstige KLIC meldingen. Hierbij gaat het om locaties die meer dan één meter afwijken van de locatie op de kaart, een kabel of leiding die niet op de kaarten staat of een kabel die wel op de kaart staat maar niet aanwezig is.

Hoe diep mag je graven zonder KLIC melding?

Je mag maximaal 40 centimeter diep graven met een schop of met de hand zonder een KLIC melding in te dienen. Als er gebruik wordt gemaakt van een graafmachine dan is het altijd verplicht om hier melding van te maken. Dit geldt ook voor privé terrein zoals een achtertuin bij een woonhuis.

Hoe zit het met andere websites en apps?

Een KLIC melding verloopt altijd via het Kadaster. Je kunt de melding direct via het Kadaster indienen. Er zijn ook commerciële partijen die bijvoorbeeld apps ontwikkelen om de aanvraag eenvoudiger te maken. Deze bedrijven staan los van het Kadaster en fungeren als intermediaire partij. Door extra informatie te leveren of het proces te stroomlijnen via software leveren ze een aanvullende dienstverlening. De KLIC melding blijft altijd via het Kadaster lopen, de meerkosten zijn voor het gebruik van additionele diensten.