Er was een tijd dat de rente op spaargeld zo hoog lag dat iemand kon ‘rentenieren’ om te leven van de rente op het eigen vermogen. Nu mag je blij zijn als je niet extra hoeft te betalen op je kapitaal. De kapitaalmarktrente is een belangrijke economische indicator die een flinke impact heeft op de financiële markten en de economie als geheel.

Op deze pagina leggen we uit wat belangrijke graadmeter de kapitaalmarkt rente is, hoe deze wordt bepaald en wat het verschil is met de hypotheekrente.

Wat is kapitaalmarktrente?

Kapitaalmarktrente is de rente die wordt betaald op leningen en obligaties die zijn uitgegeven door bedrijven en overheden. Het is daarmee een maatstaf voor de kosten van lenen op de financiële markten die wordt gebruikt als referentie voor andere rentetarieven. Denk hierbij aan de hypotheekrente en de spaarrente.

Er zijn een aantal factoren die van invloed zijn op de kapitaalmarktrente zoals:

  • Inflatieverwachtingen
  • Economische groei
  • Overheidsfinanciën
  • Beleggersrisico

Een hogere kapitaalmarktrente kan een teken zijn van een sterke economie, terwijl een lagere rente kan duiden op economische zwakte. Omdat er zoveel factoren zijn, kun je echter niet zomaar harde conclusies trekken uit de kapitaalmarktrente.

Hoe wordt de kapitaalmarktrente bepaald?

De kapitaalmarktrente wordt bepaald door vraag en aanbod op de financiële markten. Als er veel vraag is naar leningen en obligaties, zal de rente op deze zaken dalen. Als er juist weinig vraag is, dan zal de rente stijgen. Dit geldt ook voor het aanbod. Als er namelijk veel bedrijven en overheden zijn die leningen en obligaties willen uitgeven, dan stijgt de rente. Het aanbod neemt af als er minder partijen zijn die geldmarkt willen lenen.

Wat zijn de gevolgen van veranderingen in de kapitaalmarktrente?

Veranderingen in de kapitaalmarkt rente kunnen meerdere gevolgen hebben voor de economie en de financiële markten. Denk bijvoorbeeld aan:

1. Invloed op de rentetarieven

De kapitaalmarktrente heeft een directe invloed op de actuele rentetarieven die zowel consumenten als bedrijven betalen voor leningen. Als de kapitaalmarkttarieven stijgen, dan zullen de rentetarieven op leningen ook stijgen. Het wordt dan duurder om geld te lenen.

De vraag naar leningen neemt af wat de economische groei zal vertragen. Omgekeerd kan een daling van de kapitaalmarkttarieven zorgen voor lagere rentetarieven. Daardoor wordt het goedkoper om geld te lenen.

2. Invloed op de waarde van de valuta

Veranderingen in de kapitaalmarkt tarieven kunnen de waarde van de nationale valuta beïnvloeden. Als de kapitaalmarkt tarieven stijgen, dan neemt de waarde van de valuta toe. Beleggers zijn meer bereid om te investeren in de leningen en obligaties die worden uitgegeven door dat land.

Dit kan leiden tot een sterkere wisselkoers. Dit kan ongunstig zijn voor de export van een land, want goederen en diensten worden duurder voor buitenlandse kopers. Als keerzijde van de munt kan een daling van de kapitaalmarkt tarieven leiden tot een zwakkere valuta, wat de export kan stimuleren.

3. Invloed op de aandelenmarkten

De kapitaalmarkt tarieven hebben ook invloed op de aandelenmarkten. Als de tarieven stijgen, dan zal dit leiden tot een daling van de aandelenmarkten. De hogere rentetarieven kunnen de winst van bedrijven verlagen, wat beleggers kan ontmoedigen om in aandelen te investeren.

Een daling van de kapitaalmarkt tarieven zorgt er wel weer voor dat bedrijven goedkoper kunnen lenen en beleggers meer bereid zijn om in aandelen te investeren.

4. Invloed op de vastgoedmarkt

Veranderingen in de kapitaalmarkt tarieven zijn ook zichtbaar in de vastgoedmarkt. Als de tarieven stijgen, dan kunnen de hypotheekrente tarieven omhoog gaan. Daardoor wordt het duurder om een huis te kopen en te financieren. Een gevolg hiervan is een afname van de vraag naar huizen waardoor de prijzen mogelijk dalen.

Lagere hypotheekrente tarieven maken het echter goedkoper om een huis te kopen en te financieren. Dit kan de vraag naar huizen stimuleren waardoor de prijzen stijgen. Je ziet aan deze voorbeelden dat een situatie vaak meerdere gevolgen kan hebben die soms compleet tegenovergesteld zijn. Wat is het verschil tussen kapitaalmarktrente en hypotheekrente?

kapitaalmarktrente

Het verschil tussen de kapitaalmarktrente en de hypotheekrente ligt in de toepassing ervan en de manier waarop ze worden bepaald.

1. Kapitaalmarktrente: De kapitaalmarktrente is de rente die wordt betaald op obligaties en leningen die worden uitgegeven op de kapitaalmarkt. Deze rentetarieven worden bepaald door vraag en aanbod op de markt en worden beïnvloed door verschillende factoren, waaronder inflatie, economische groei, rentebeleid van de europese centrale bank en geopolitieke ontwikkelingen.

2. Hypotheekrente: De hypotheekrente is de langere renteperiode die een geldverstrekker in rekening brengt voor het verstrekken van een hypotheeklening aan een huiseigenaar. Dit tarief wordt bepaald door verschillende factoren, waaronder de kapitaalmarktrente, de risicobeoordeling van de geldverstrekker, de inflatie en de concurrentie op de markt.

Hoewel de kapitaalmarktrente en de hypotheekrente met elkaar verbonden zijn, zijn ze niet hetzelfde. De kapitaalmarktrente is een zogenaamde ‘benchmark rente’ die wordt gebruikt om de kosten van kapitaal te meten en te bepalen. De hypotheekrente is echter een specifieke rente die wordt betaald voor het lenen van geld voor de aankoop van onroerend goed.

Over het algemeen ligt de hypotheekrente hoger dan de kapitaalmarktrente, omdat de geldverstrekkers extra kosten moeten maken om risico’s te dekken en hun winstmarges te behouden.

Kapitaalmarktrente in 2024 en komende jaren

Het voorspellen van de kapitaalmarktrente in 2024 is afhankelijk van verschillende economische factoren en onzekerheden, waardoor het lastig is om hier een nauwkeurige voorspelling van te geven. Het is belangrijk om alle factoren in de gaten te houden om een beeld te krijgen van de mogelijke ontwikkeling van de kapitaalmarktrente in de toekomst.

Over het algemeen wordt verwacht dat de centrale banken van verschillende landen de rentetarieven zullen verhogen als de economische groei blijft aanhouden en de inflatie oploopt. Dit kan leiden tot hogere kapitaalmarktrentes, aangezien beleggers dan een hogere rente zullen eisen om hun geld uit te lenen.

Onverwachte gebeurtenissen zoals geopolitieke spanningen, handelsoorlogen of economische recessies kunnen invloed hebben op de rentetarieven. Beleggers gaan dan op zoek naar veilige beleggingen zoals obligaties, wat de prijzen opdrijft en de rente drukt.

Het is lastig om nauwkeurig te voorspellen wat de kapitaalmarktrente in mei 2023 wordt. Houd daarom de economische ontwikkelingen en beleidsbeslissingen goed in de gaten om een beeld te krijgen van de mogelijke ontwikkelingen van de kapitaalmarktrente.