Wat wordt bedoeld met het Kadaster?

Hier is informatie over bepaalde percelen aan te vragen. De makelaars en notarissen hebben meestal tegen betaling een abonnement om direct online data op te halen.

De consument kan ook tegen betaling informatie ophalen. Het kadaster beheert het openbaar register van onroerende zaken en de daarop gevestigde rechten.

Daarnaast geeft het informatie over de grootte van een grondoppervlak, of er een bevel tot bodemsanering is, of het pand op de monumentenlijst staat, of er eventuele bezwaring is met zakelijke rechten (zoals hypotheek, erfdienstbaarheden e.d.) en welk kadastraal nummer het stuk grond heeft.

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden? klik hier