Het woord ‘jubel’ betekent ‘grote vreugde’. Het woord ‘ton’ kan voor meerdere dingen staan maar bij een jubelton gaat het om 100.000 euro (plus inflatiecorrectie). Daar word je inderdaad blij van als je zoveel geld op je bankrekening krijgt. En nog meer als je hierover geen belasting hoeft te betalen. Maar juich niet te vroeg want het einde van deze regeling is in zicht. Wat is een jubelton precies, wanneer wordt deze afgeschaft en hoe kun je verder nog belastingvrij schenken?

Wat is een jubelton?

De jubelton is een eenmalige vrijstelling van schenkbelasting ter waarde van €100.000 voor mensen tussen de 18 en 40 jaar die het geld gebruiken voor de aankoop van een eigen woning of voor de aflossing van de hypotheekschuld. De jubelton werd geïntroduceerd in 2017 en heeft als doel om starters op de woningmarkt financieel te ondersteunen.

Een huis is duur, zeker voor jongeren die nog een carrière moeten opbouwen terwijl ze diep in de studieschulden zitten. Daarom is de jubelton destijds bedacht door de regering, een belastingvrije schenking van de ouders of grootouders. Het normale bedrag dat je iemand belastingvrij mag schenken ligt veel lager. Voorwaarde is wel dat de jubelton wordt gebruikt om een huis mee te kopen. (huis verkopen aan kind)

Waar komt de jubelton vandaan?

De introductie van de jubelton was in 2013. Het zou oorspronkelijk een eenmalige hoge vrijstelling zijn. De reden om de jubelton in te voeren was het probleem van de vele hypotheken die destijds onder water stonden vanwege de kredietcrisis. Nu wordt deze regeling juist gezien als de reden dat huizenprijzen zo enorm zijn gestegen. Het is immers veel eenvoudiger om te overbieden als jouw ouders even een ton op tafel leggen.

Een huis kopen op basis van slechts een hypotheek is van de baan, nu moet je tienduizenden euro’s op je rekening hebben staan om een kans te maken op de woningmarkt. De huizenprijzen zijn allang gestegen waardoor ze niet langer onder water staan, toch is deze regeling nog niet afgeschaft.

Van wie krijg je een jubelton?

De meest voorkomende situatie is ouders die hun kind tot maximaal 106.671 euro schenken. Het komt ook voor dat grootouders deze schenking uitvoeren. De jubelton is echter niet gebonden aan een familieband. Als jouw eigen kinderen bijvoorbeeld niet in aanmerking komen maar de partner wel, dan mag je ook die partner het geld schenken. Die ‘ton’ is overigens de maximale schenking, het bedrag kan ook lager liggen. Niet iedereen is in staat om een ton over te maken op de rekening van hun kind laat staan meerdere kinderen in het gezin.

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden? klik hier

Wat mag je doen met een jubelton?

Allereerst mag je juichen ofwel ‘jubelen’ als ontvanger, toch zijn er wel regels aan verbonden zoals:

  • De ontvanger moet ouder zijn dan 18 jaar en jonger dan 40 jaar.
  • De ontvanger mag slechts eenmaal gebruik maken van deze regeling. Dit hoeft niet voor de eerste koopwoning te zijn.
  • De schenking moet in zijn geheel worden besteed aan de koop van een woning, aflossing van de hypotheek of restschuld.
  • De schenking mag gebruikt worden om de woning te verbouwen, voor onderhoud of het afkopen van erfpacht opstal of beklemming rechten.
  • Je moet het bedrag binnen twee jaar na schenking gebruiken.

Jubelton

Wordt de jubelton afgeschaft?

Deze regeling was nooit bedoeld als permanente optie. Er is al jaren discussie over het afschaffen van de jubelton. De knoop is nu doorgehakt en de jubelton wordt afgeschaft per 2024. Eigenlijk kun je stellen dat deze regeling al in 2023 wordt afgeschaft. In dat jaar bestaat de regeling nog wel maar het bedrag wordt gereduceerd tot 27.231 euro. Dat is namelijk het bedrag dat ouders hun kinderen eenmalig belastingvrij mogen schenken.

Staatssecretaris Marnix van Rij gaf aan dat de jubelton afschaffen in 2023 geen zin heeft als de vrijgestelde schenking nog wel bestaat. Je zou ook kunnen redeneren dat het geen zin heeft om twee regelingen naast elkaar te houden met dezelfde strekking, maar wij werken niet voor het ministerie. Voorheen dacht het ministerie van Financiën pakweg 100 miljoen euro mis te lopen door deze regeling. Nu blijkt dit het dubbele te zijn met bijna 200 miljoen aan belastingvoordeel. Het is natuurlijk ook afhankelijk van de voorspelling van de huizenmarkt.

Is dit nadelig voor iedereen?

Het zal voor kinderen met vermogende (groot)ouders geen prettig nieuws zijn om te vernemen, zeker niet als ze volgend jaar of later een huis willen kopen. Als je echter ouders hebt die geen ton op de bank hebben staan dan kan het wel gunstig uitpakken. Het idee achter het afschaffen van de jubelton is namelijk dat kopers gelijke kansen hebben. Dit geldt voor jongeren met ouders die niet vermogend zijn of voor wat oudere kopers die geen aanspraak kunnen maken op een dergelijke schenking. De ongelijkheid tussen starters kan zo worden weggenomen.

Is het nog mogelijk om een ton te schenken?

In 2022 kunnen ouders en grootouders nog steeds een ton overboeken op de rekening van hun kinderen om daar een huis mee te kopen. Het is dan niet verplicht om in datzelfde jaar een woning te kopen, dit mag ook op een later tijdstip. De aankoop moet dan uiterlijk in 2024 plaatsvinden, anders wordt er alsnog belasting over geheven. Je kunt dit voorkomen door het bedrag onder ontbindende voorwaarde te schenken. Zo is het mogelijk om dit bedrag retour te laten storten als er geen huis is gekocht. Let wel; het bedrag moet binnen twee jaar na schenking besteed worden aan de koop van een huis.

Als je geen groot bedrag op je rekening hebt staan maar wel zelf een huis bezit dan kun je wellicht de hypotheek opnemen. Je kunt dan de hypotheekrente niet langer in aftrek brengen, je kunt dan wel nog op tijd een grote schenking doen. De schuld aan de bank staat in box 3 van het aangiftebiljet. Dit leidt alleen tot belastingvoordeel als er sprake is van box 3 vermogen.

Een andere optie is voor mensen met een beleggingsportefeuille. Je kunt een effectenkrediet opnemen. De beleggingsportefeuille is dan een onderpand om de rente terug te betalen. Het is wel zo dat de rentelasten stijgen als de rente stijgt. Bij beleggingen met geleend geld loop je altijd risico, vraag het na bij de financieel adviseur.

Hoe kun je verder belastingvrij schenken?

Naast de jubelton zijn er nog andere manieren om geld aan je kinderen te schenken zonder heffing van de belastingdienst. Zo is er ieder jaar een meer bescheiden bedrag dat je mag schenken, eenmalig mag je een groter bedrag schenken.