Hoe kan ik kan mijn kinderen helpen met het kopen van een huis? Het is een vraag die veel ouders stellen. In plaats van te wachten op een erfenis die steeds minder waard wordt, is het toch veel mooier als jouw kinderen nu al kunnen genieten van een woning. Er zijn diverse opties zoals een huis kopen voor kinderen of een koopwoning verhuren. We zetten alle mogelijkheden op een rij met de pluspunten en minpunten per optie.

Help je kind een huis kopen

Iedereen heeft woonruimte nodig. Als kind woon je bij je ouders, als je zelf volwassen bent dan ‘vlieg je uit het nest’ en ga je zelfstandig wonen. In de huidige huizenmarkt is het echter een grote opgave om een huis te kopen of huren. Eigenlijk is het woningtekort niets nieuws, al in de negentiende eeuw waren er maatregelen vanuit de regering om woningbouw te stimuleren. Ook het aanmoedigen van huizenbezit komt regelmatig terug in de regeerakkoorden. Maar een huis kopen met een starterssalaris of een flinke studieschuld is nagenoeg onmogelijk. Als ouders een appeltje voor de dorst hebben gespaard dan zijn er diverse mogelijkheden om een huis voor je kinderen te kopen. Of in ieder geval een steentje bij te dragen.

Schenking

Als je kinderen geld schenkt dan moet je hierover schenkbelasting betalen. Voor een kind of pleegkind ligt de grens voor vrijstelling op 5677 euro in 2022. Je kunt eenmalig 27.321 euro schenken met vrijstelling of voor een studerend kind 56.724 euro. Als je kind tussen 18 en 40 jaar oud is dan mag je eenmalig 106.671 euro schenken voor een eigen woning zonder schenkbelasting te betalen. Dit wordt ook wel ‘jubelton’ genoemd. Een kritiek op deze regeling is het feit dat minder vermogende ouders een dergelijk bedrag niet kunnen opbrengen. Het bevoordeelt daarmee meer welgestelde ouders en hun kinderen. De vrijstelling is het totaal van het geld dat ouders schenken. Als ouders bijvoorbeeld gescheiden zijn dan mogen schenkingen van beide ouders niet boven de grens uitkomen. Als dit wel het geval is dan moet er boven de grens schenkbelasting worden afgedragen.

Garantstelling voor hypotheek

Als jouw kind een hypotheek wil aanvragen maar de bank wil meer zekerheid, dan kun je als ouders garant staan voor het afbetalen van de hypotheek. In principe is het kind en daarmee de koper de hypotheekhouder die als eerste persoon verantwoordelijk is om de hypotheek af te lossen. Als dit niet mogelijk blijkt te zijn dan zal de bank een beroep doen op de ouders. Door garant te staan voor je kind bij aankoop van een huis kun je dus financieel verantwoordelijk worden gehouden als jouw kind verzuimt de hypotheek af te lossen. De bank of andere geldverstrekker zal in dit geval toetsen of de ouders de volledige hypotheeklasten kunnen dragen.

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden? klik hier

Aan je kinderen lenen

Een hypotheek is een type lening die je afsluit bij de koop van een huis. Je kunt ook elders geld lenen zoals bij je ouders. In dat geval zullen de ouders een lening verstrekken met als doel de hypotheek te financieren. Het kind dat de woning koopt moet rente betalen, deze rente is fiscaal aftrekbaar. De ouders hebben weer het voordeel dat ze hypotheekrente incasseren. Deze rente ligt hoger dan een standaard rente op een spaarrekening. In principe zul je een dergelijke lening overeenkomen voor een periode van minimaal tien jaar. Als de looptijd korter is dan zal de hypotheekverstrekker strengere regels toepassen bij het berekenen van de hypotheek.

Als je gebruik wilt maken van de belastingaftrek dan moet er aan de voorwaarden worden voldaan die ook van toepassing is op een reguliere hypotheek. De lening moet in dit geval besteed worden aan de koop, het onderhoud of verbouwing van een eigen woning. Bij deze optie kan het kind minder lenen bij de bank omdat de lening onderdeel uitmaakt van de hypotheekberekening.

Huis kopen voor kinderen

Naast geld aan je kinderen schenken of lenen kun je ook als ouders een huis kopen voor je kinderen. In dat geval koop je een huis zoals dit normaal gesproken in zijn werk gaat en je verhuurt de woning aan je eigen kind. Bij een huis kopen en verhuren aan kinderen mag je niet zomaar een ‘vriendenprijsje’ rekenen, de huursom moet marktconform zijn. In dit geval is er voor zowel ouders als kinderen geen sprake van belastingvoordelen. Daarnaast zal de koper ook overdrachtsbelasting moeten betalen. De eigenaar / ouder zal wel profiteren van de waardestijging op het pand. In deze situatie is er sprake van een huurder en verhuurder relatie. Er wordt een huurcontract opgesteld waarin de wettelijke rechten en verplichtingen voor iedere partij wordt vastgelegd. Als het inkomen van de huurder / het kind niet te hoog is dan is het wellicht mogelijk om huurtoeslag aan te vragen.

Vruchtgebruik

Als er twee ouders in een koophuis wonen en één van de partners komt te overlijden, dan kan er sprake zijn van vruchtgebruik mits er een vruchtgebruik testament is opgesteld. In dit geval mag de langstlevende partner de woning blijven gebruiken zolang deze persoon nog leeft. Kinderen krijgen in dit geval bloot eigendom van de nalatenschap. Dit kan een fiscaal aantrekkelijke oplossing zijn waarbij de kinderen niet direct de volledige erfbelasting hoeven te betalen. De overgebleven ouder kan gebruik blijven maken van de woning. Dit kan ook betekenen dat deze woning verhuurd wordt, zelf bewonen is niet verplicht. In een zogenaamd combinatie testament heeft de overblijvende partner de optie om voor de meest voordelige versie te kiezen.

Huis kopen voor meer kinderen

Je wilt als ouders graag jouw kinderen helpen met het kopen van een huis. Wat doe je als je meer kinderen hebt? Het antwoord is niet zo eenvoudig want iedere beslissing heeft gevolgen. Als je één kind geld schenkt voor aanschaf van een woning dan ‘betalen’ broers of zussen in feite een deel van de rekening. Gelijk verdelen is niet altijd een optie omdat de verhoogde vrijstelling voor een woning kopen hoger ligt dan voor een standaard schenking. Let daarom goed op bij het toezeggen van giften of leningen als je meer kinderen hebt. Bereken eerst de gevolgen van iedere optie.