Het Kadaster is een openbaar register waarin onroerende zaken en rechten die hierop rusten worden vastgelegd. Je kunt informatie opvragen, laten registreren of bijvoorbeeld metingen laten uitvoeren. Moet je bij aankoop van een woning een nieuwe inschrijving in het Kadaster laten opnemen? En kun je dit zelf doen? Op deze pagina leggen we uit wat je moet weten over Kadasterdata.

 

Inschrijving in het Kadaster is niet verplicht

Om met de voornaamste vraag te beginnen; het is niet verplicht om de koopovereenkomst te laten inschrijven in het Kadaster, het kan wel voordeel bieden om dit te doen. Een koopovereenkomst is een bindende overeenkomst maar de koop is nog niet definitief. Tussen het tijdstip van ondertekening tot aan afronding van de notariële akten kan een periode van maanden overheen gaan. In die tijd kan er veel gebeuren, door de informatie uit de koopovereenkomst op te laten nemen in het officiële Kadaster heeft de koper meer zekerheid om werkelijk te krijgen waarvoor betaald wordt. Heel concreet zijn hier enkele situaties waarin een koper voordeel heeft bij inschrijving:

 

  • De verkoper vindt nog een koper en verkoopt de woning nog een keer.
  • Als het huis verhuurd wordt. Dit huurcontract zal komen te vervallen op het moment dat er nieuwe eigenaar is.
  • Als er na het ondertekenen van het koopcontract beslagen worden gelegd komen die niet voor rekening van de koper.
  • Dit geldt ook voor een schuldsanering, een faillissement of een onderbewindstelling.
  • Mocht er zonder overleg een voorkeursrecht door de overheid worden bepaald zal de overheid niet voor de koper gaan.

Na inschrijven in het Kadaster hebben de kopers zes maanden bescherming op basis van de informatie in de koopovereenkomst. Daarna komt de inschrijving te vervallen.

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden? klik hier

Wat kan er mis gaan?

Om aan te geven wat het belang is van inschrijving zullen we enkele voorbeelden geven uit de praktijk:

Een echtpaar koopt een woning, ze gaan snel aan de slag met het regelen van een hypotheek. Dit proces duurt vier maanden. Na drie maanden rijden ze op de fiets een keertje langs hun ‘nieuwe woning’. Dan blijkt dat er een ander stel is komen wonen! Wat is er aan de hand? De verkoper heeft besloten om de woning snel voor meer geld aan een andere partij te verkopen.

Iemand koopt een woning van een ondernemer. Alles is in kannen en kruiken, de officiële akte van levering wordt getekend. Maar wat blijkt? Op dezelfde dag wordt de verkoper failliet verklaard, en bij een faillissement mag de ondernemer geen woning overdragen aan een andere eigenaar. Zelfs nadat al het papierwerk in orde is gebracht door de notaris heeft de koper geen recht op de woning.

 

Kadaster inschrijving brengt kosten met zich mee.

Inschrijving is niet gratis. In de eerste plaats moet je Kadasterkosten betalen, vervolgens zal de notaris ook kosten berekenen. In het geval van ontbinding van het koopcontract zal deze informatie ook weer geschrapt moeten worden wat wederom geld kost. Toch wegen deze kosten niet op tegen de mogelijke problemen die je later kunt ondervinden. Twijfel je of inschrijven verstandig is in jouw geval? Vraag het aan de makelaar, die helpt je graag verder.