In de veehouderij is er het systeem van ‘handjeklap’. Een koper en verkoper onderhandelen over de prijs en klappen elkaar op de hand. Bij een overeenkomst is een handdruk voldoende om de deal te sluiten. Bij een huis kopen moet er ook onderhandeld worden, is een mondelinge deal hier ook rechtsgeldig? Het antwoord is niet zwart-wit te geven, laten we daarom deze juridische kwestie eens wat nader bekijken.

Mag je een mondelinge deal maken als particulier?

Volgens de Nederlandse wetgeving moet bij de koop van een tot woning bestemde onroerende zaak (woonhuis) of bestanddeel daarvan (een deel van een woonhuis) een schriftelijke overeenkomst worden aangegaan. Deze voorwaarde is van toepassing op een natuurlijk persoon die niet beroepsmatig of als bedrijf handelt.

Eenvoudig gesteld is een mondelinge deal tussen twee particulieren bij de verkoop van een woning niet rechtsgeldig. Iemand wil een huis verkopen, er is een koper die hier gaat wonen. Om de overeenkomst rechtsgeldig te maken moet er een schriftelijk contract worden getekend.

Is een mondelinge overeenkomst rechtsgeldig voor een bedrijf?

Als de verkoper een professionele partij is zoals een bedrijf of vastgoedmakelaar, en de koper is ook een professionele partij, dan is het wél mogelijk om een mondelinge overeenkomst aan te gaan volgens de wet. Of dit als koper of verkoper verstandig is om te doen is een ander verhaal, zonder een ondertekende overeenkomst op schrift kun je bij onenigheid in de problemen komen. Je kunt wel de eis stellen dat er contracten getekend worden.

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden? klik hier

Een bedrijf koopt een huis, is er een geschreven contract nodig?

We weten nu dat twee particulieren niet mondeling een huis van eigenaar kunnen laten wisselen. Deze wetgeving is gericht op de koper. Als deze partij een particulier is, dan moet er altijd een contract opgesteld en ondertekend worden. Dit ligt anders bij een zakelijke koper. Als een particuliere huiseigenaar een huis verkoopt aan een commerciële partij, denk aan een vastgoedmakelaar of een bedrijf dat expats wil huisvesten, dan is een mondelinge overeenkomst wel bindend. De verkopende particulier moet dus goed opletten welke afspraken er gemaakt worden. Er mag wel de eis worden gesteld dat er een contract wordt opgesteld, anders gaat de verkoop niet door.

Mag een makelaar mondeling een huis kopen?

Een makelaar werkt in opdracht van de kopende of verkopende partij. Hoewel het een professionele dienstverlener is betreft het een uitvoerende partij. De makelaar mag bijvoorbeeld niet zelf een contract ondertekenen, mondelinge afspraken zijn ook niet wettelijk bindend. Een makelaar kan wel aansprakelijk worden gesteld als ze informatie achterhouden of niet in het belang van de klant werken. Door makelaars met elkaar te vergelijken kun je de aannemer kiezen die het beste aansluit op jouw situatie.

Wat mag wel en wat mag niet?

Nog even een korte samenvatting:

  • Twee particulieren moeten bij onroerend goed altijd een schriftelijke overeenkomst ondertekenen.
  • Als de koper een particulier is moet er een schriftelijke overeenkomst ondertekend worden.
  • Als de koper een professional of bedrijf is hoeft er geen schriftelijke overeenkomst ondertekend te worden.

Als een mondeling deal niet rechtsgeldig is, dan mag een verkoper tot aan het tekenen van het koopcontract de onderhandelingen afbreken. Bijvoorbeeld als iemand een hoger bod uitbrengt.