Ga je verhuizen? Dan ben je verplicht om dit door te geven bij de gemeente. Als je dit niet doet dan kun je hiervoor een boete krijgen. Op welk moment moet je de inschrijving regelen, kun je zomaar bij iemand anders intrekken en mag je ook op twee adressen tegelijkertijd wonen? Alles wat je moet weten over verhuizen en inschrijven op een ander adres leggen we uit op deze pagina.

Mag je op twee adressen wonen?

Hoewel je zoveel huizen mag bezitten als je wilt (of kunt betalen) ben je verplicht om een hoofdverblijf op te geven. Dat is de woning waar je een bestaan opbouwt, waar je hoofdzakelijk verblijft en je post ontvangt. Er wordt niet actief gecontroleerd hoeveel dagen je doorbrengt in die woning en hoeveel post er op de mat ligt, je bent wel verplicht om een geldige verblijfplaats op te geven voor de Basisregistratie Personen (BRP).

Wonen in het buitenland

Het is mogelijk dat je zowel in Nederland als elders in de wereld een huis bezit, ook dan moet je kiezen wat jouw hoofdverblijf is. Omdat landen onderling geen informatie uitwisselen over de locatie waar burgers verblijven is het wel mogelijk om je in te schrijven op meerdere adressen. In dat geval zul je echter ook belasting in meerdere landen moeten betalen en aan nationale verplichtingen moeten voldoen. Het is daarmee niet alleen tegen de wet, je hebt als persoon mogelijk nadeel bij meerdere inschrijvingen.

Inschrijven op een ander adres

Inschrijven ander adres verplicht

In de BRP kun je maar op één adres ingeschreven staan. Zodra je een adreswijziging doorgeeft bij de gemeente dan zal dit verwerkt worden in de Basisregistratie Personen en de gemeente waar je voorheen woonde zal je automatisch uitschrijven. Je hoeft dus niet in beide gemeenten de wijziging door te geven, via de BRP wordt deze informatie gekoppeld. Ook wordt het doorgeven aan wet basisregistratie personen. De gegevens zijn ook nodig voor de sociale verzekeringsbank

Waar moet je inschrijven op een ander adres?

De gemeente waar je gaat wonen is bij inschrijven op een ander adres de plek waar je moet zijn. De gemeente waar je vertrekt hoef je niet in te lichten. Je kunt de inschrijving vanaf vier weken voor je gaat verhuizen al doorgeven of tot vijf dagen na de verhuizing. Als je te laat bent dan kun je een boete krijgen van maximaal 325 euro. De gemeente bepaalt de hoogte van het bedrag. Om jouw inschrijving te regelen moet je een geldig legitimatiebewijs kunnen overleggen en een bewijs van bewoning.

Bij iemand anders laten inschrijven

De plek waar je woont hoeft niet de plek te zijn waar je de huur of hypotheek betaalt. Als je (tijdelijk) bij iemand intrekt dan ben je verplicht om dit door te geven. Inschrijven op een ander adres staat namelijk los van een huur- of koopovereenkomst. Je moet bij inschrijving wel kunnen aantonen dat je op dat adres mag verblijven, bijvoorbeeld met een toestemmingsverklaring van de hoofdbewoner. Bij die laatste optie is er echter wel een mogelijke kink in de kabel en dat is de privacywetgeving.

De bewoner van een pand heeft niet zomaar toegang tot informatie over de personen die op hun adres wonen. Je kunt opvragen hoeveel mensen er ingeschreven staan maar je krijgt niet de namen vanwege de privacywet. Zo is het mogelijk dat er iemand op jouw adres ingeschreven staat die er niet woont. Dit kan met of zonder jouw medeweten. Dit kan gevolgen hebben voor belastingen en heffingen, als je dus vermoedt dat iemand onterecht ingeschreven staat op jouw adres dan moet je bij de gemeente een onderzoek starten.

Het kan enkele maanden duren voordat je hier uitsluitsel over krijgt. Als niet bewezen kan worden dat de ingeschreven persoon werkelijk daar woont dan zal deze uitgeschreven worden op dat adres. En als iemand geen vast verblijfadres heeft dan zal deze persoon ook uitgeschreven worden in de BRP.

Wat is mijn huis waard? Vergelijk makkelijk en snel meerdere makelaars

|

Inschrijven op een ander adres bij huurhuis

Als je bij iemand intrekt die een huis huurt dan moet je dit melden bij de gemeente waar je naartoe verhuist. Als je binnen de gemeente gaat verhuizen dan hoef je dit niet te doen, je moet dat wel mogelijk je postadres verhuizen bij officiële instanties en andere organisaties. Inschrijven als medehuurder is echter niet verplicht, de verhuurder kan dit niet eisen. Het is dus mogelijk dat een partner bij je komt wonen maar niet ingeschreven staat. Schrijf je je niet in dan kan het zijn dat je bestuurlijke boete ontvangt.

Zolang de persoon die intrekt geen overlast veroorzaakt in de woning of omgeving is dit toegestaan. Deze persoon heeft dan echter geen huurrechten. Als de huurder uit huis wordt gezet, verhuist of komt te overlijden dan zal de ‘gast’ moeten vertrekken. Dit is niet het geval als de persoon ingeschreven wordt als medehuurder.

Inschrijven bij koophuis

Als je intrekt bij iemand die een koopwoning bezit dan moet je bij een verhuizing naar een andere gemeente je inschrijven op het andere adres. De nieuwe bewoner hoeft niet op de hypotheekakte vermeld te worden en wordt ook niet automatisch mede-eigenaar van het pand. Als de bewoners gaan trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan op basis van standaard voorwaarden dan heeft de nieuwe bewoner wel recht op een deel van de opbrengst bij verkoop. In het geval van een scheiding kunnen ook kosten verhaald worden op de ex-partner, ook als deze persoon niet vermeld staat op het koopcontract.

Inschrijven adres zonder woonfunctie

Inschrijven op een ander adres zonder woonfunctie kan dat zo maar? Is het mogelijk om je in te schrijven op een adres zonder woonfunctie? Het is niet onmogelijk waar wel onwaarschijnlijk. Gemeenten voeren doorgaans geen actieve controle op het werkelijk bewonen van het registratie adres, als het opgegeven adres geen woning betreft dan wordt hier wel actief op gehandeld. Let dus op met een onjuiste inschrijving. Er zal dan een onderzoek plaatsvinden of deze persoon wel ingeschreven mag staan op het opgegeven adres. Als dit bijvoorbeeld een winkelpand of kantoor blijkt te zijn dan is inschrijving niet mogelijk en dan kan dit zelfs leiden tot het schrappen van de BRP registratie.

Inschrijven op een ander adres is dat verplicht? Het is niet verplicht om ingeschreven te staan in een woning. Zo is het mogelijk om zonder vaste woon- of verblijfplaats toch als burger post te ontvangen. Dit kan bij een vertrouwd persoon, een zaakwaarnemer of bij de gemeente. Zo is het mogelijk om post te ontvangen op een vast adres zonder zelf een vaste slaapplek te hebben. Als je vanwege een behandeling buiten de gemeente in een zorginstelling zult verblijven dan zul je in de meeste gevallen ingeschreven worden op dat adres. Het is dan wel mogelijk om post elders te ontvangen.