Wat maakt het uit of je in Amsterdam, Utrecht of Groningen woont? Het zijn allemaal gemeenten van Nederland. Aangezien iedere gemeente een eigen budget heeft vinden zij het wel degelijk belangrijk om te weten wie er binnen de gemeentegrenzen woont. Toch is couchsurfing iets anders dan je permanent ergens vestigen. Is inschrijven bij gemeente verplicht en kan een een gemeente de inschrijving weigeren? We leggen het uit op deze pagina.

Is inschrijven bij gemeente verplicht?

Het eenvoudige antwoord is “ja, inschrijven bij de gemeente is verplicht”. Als je ergens woont en gaat verhuizen buiten die gemeente dan moet je dit opgeven. Als er zaken veranderen in je persoonlijke situatie zoals trouwen of je krijgt een kind, dan moet je dit ook laten weten bij de gemeente als je niet verhuist. Deze informatie wordt ingeschreven in de BRP ofwel de Basis Registratie Personen. Wat is het nut van een gemeentelijke inschrijving voor jou als burger?

 • Zo kun je een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs laten maken.
 • Je krijgt informatie over wie er mag stemmen bij verkiezingen.
 • Als je in aanmerking komt voor een uitkering of studiefinanciering is inschrijving verplicht.
 • Diverse belastingen worden geheven op basis van woonplaats.
 • Voor veiligheid zoals het handelen van politie, brandweer en hulpdiensten.

Naast inkomstenbelasting vanuit de overheid betaal je ook gemeentelijke belastingen, afvalstoffenheffing en waterschappen. Daarom is inschrijven bij een gemeente van belang. Het gaat niet alleen om geld dat jij als inwoner moet betalen. Zo zijn er gemeentelijke budgetten die bepaald worden op basis van inwoneraantal. Zo zullen er voorzieningen gemaakt worden waaronder parkeergelegenheid of speelplekken voor kinderen op basis van het aantal inwoners en de samenstelling. Naast de verplichting tot inschrijven zijn er dus ook praktische redenen om je te laten registreren.

Als je trouwens verhuist naar een andere gemeente dan hoef je niet een nieuw paspoort, id-kaart of rijbewijs aan te vragen. Deze documenten blijven gewoon geldig. In de BRP wordt wel jouw woonplaats en adres informatie aangepast. Wat gebeurt er als je je niet inschrijft bij de gemeente?

Wonen zonder inschrijven

Als je in een gemeente woont maar je niet officieel laat registreren dan is het mogelijk dat je hiervoor een boete krijgt. Dit is een manier om ervoor te zorgen dat de informatie van Nederlands ingezetenen in de BRP juist is. Je kunt er zelf hinder van ondervinden als je op een adres woont zonder inschrijving waar de vorige bewoner zich niet heeft uitgeschreven. Zo kun je post ontvangen of er staan mogelijk deurwaarders op de stoep die rekeningen willen incasseren. In het ergste geval worden jouw eigendommen ingevorderd omdat iemand anders schulden heeft staan op jouw adres. Door jezelf en/of je partner en kinderen in te schrijven kun je aantonen dat jij de bewoner bent van een woning.

Inschrijven gemeente verplicht

(bron:wikimedia.org)

Inschrijven briefadres

Sinds 1 januari 2022 is het mogelijk voor een persoon die in een gemeente verblijft maar geen vast woonadres heeft om een briefadres aan te vragen. De gemeente is verplicht om de aanvrager in te schrijven op een briefadres. Als er geen briefadresgever beschikbaar is dan zal de gemeente deze rol zelf vervullen. Uit onderzoek is gebleken dat gemeenten niet altijd willen meewerken aan inschrijving op een briefadres, daarom is deze bevoegdheid sinds 2022 veranderd naar een verplichting. Redenen om een briefadres aan te vragen zijn:

 • Je hebt geen vast woonadres.
 • Je verblijft in een gevangenis.
 • Je verblijft in een psychiatrische instelling.
 • Je verblijft in een instelling voor kinderbescherming.
 • Je verblijft in een in een opvang of beschermd wonen.
 • Het is niet wenselijk om op een woonadres geregistreerd te staan op basis van veiligheidsoverwegingen.

De gemeente waar het briefadres wordt aangevraagd hoeft niet de woonplaats te zijn waar de persoon in kwestie op dat moment verblijft. Een briefadresgever is een bestaand adres van een natuurlijk persoon of een instelling die als briefadresgever mag optreden. Omdat de adreshouder verplicht is om inkomende correspondentie door te geven kan dit geen postbus zijn.

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden? klik hier

Uitgeschreven BRP

Als je voor een periode langer dan acht maanden niet in Nederland woonachtig bent, dan worden jouw gegevens geschrapt uit de BRP. Als je weer in Nederland gaat wonen dan ben je verplicht om je weer in te schrijven bij de gemeente. Als iemand op een adres gaat wonen dan is deze persoon verplicht om hiervan persoonlijk, schriftelijk of digitaal aangifte te doen bij de gemeente. Als je niet beschikt over een vaste woon- of verblijfplaats of als VOW staat geregistreerd dan zijn er een aantal gemeenten in Nederland waar je een aanvraag kunt indienen voor een paspoort of identiteitskaart.

Inschrijven BRP als expat

Als je vanuit het buitenland komt en langer dan vier maanden in Nederland zal verblijven dan is een inschrijving verplicht. Denk hierbij aan expats die in Nederland komen werken. Een inschrijving is gratis, je bent verplicht om je in te schrijven binnen 5 dagen na aankomst in Nederland. Dit geldt voor alle gezinsleden. Bij de gemeente zal er dan een BSN verstrekt worden, dit nummer wordt gebruikt voor een aantal overheidszaken. Je bent verplicht om een verblijfsvergunning aan te vragen en er is mogelijk aanvullend I onderzoek nodig naar de identiteit van de expat.

Als gegevens in de BRP niet juist of niet volledig zijn dan dien je hiervoor bewijs aan te leveren bij de gemeente. Dit kan bijvoorbeeld een geboorteakte of een huwelijksakte zijn.

Inschrijven met huurhuis en koophuis

Het is mogelijk om in één gemeente ingeschreven te staan waar je woonachtig bent in een huurhuis terwijl je elders een huis bezit. Dit mag ook als het een sociale huurwoning betreft. Als de huurder van de sociale huurwoning echter niet in dit huis woont maar elders dan is het mogelijk dat de verhuurder de huurder uitzet via een gerechtelijke procedure. Eventuele inkomsten uit verhuur van de koopwoning kunnen gevolgen hebben voor toeslagen zoals huurtoeslag.

Er zijn bedrijven die woonadressen of postadressen aanbieden tegen betaling. Dit is niet toegestaan, als je hiervan gebruikt maakt dan kun je vervolgd worden voor adresfraude. Dit kan weer gevolgen hebben voor toeslagen of een uitkering die je mogelijk ontvangt.