Als je een contract wilt aanvragen voor een lease auto of een hypotheek wilt afsluiten dan moet je kunnen aantonen of je hiervoor over de vereiste financiële middelen beschikt. Dit kan het saldo op je spaarrekening zijn maar jouw inkomen is vaak nog van groter belang. Naast een werkgeversverklaring is er ook nog de inkomensverklaring. Wat dit is en hoe het verschilt met een jaaropgave van de Belastingdienst leggen we uit op deze pagina.

Wat is een inkomensverklaring?

Een inkomensverklaring is een document afgegeven door de Belastingdienst waarin staat vermeld wat je inkomen is in een bepaald jaar. Het wordt vaak gebruikt bij het aanvragen van huur- of zorgtoeslag, of bij het afsluiten van een hypotheek.

Je kunt deze gegevens gebruiken bij een organisatie of onderneming die vraagt naar een bewijs van inkomen. Het is mogelijk om een inkomensverklaring aan te vragen bij de Belastingdienst. Je kunt hiervoor inloggen op de website van de Belastingdienst of bel naar de Belastingtelefoon. Naast een inkomensverklaring is er ook de jaaropgave of een perspectiefverklaring. Dit zijn andere documenten, wat de verschillen zijn lees je verder op deze pagina. Op een inkomensverklaring staat onder andere:

  • Gegevens over het inkomen.
  • Het jaar waarover de verklaring is afgegeven.
  • De naam- en adresgegevens van de Belastingdienst.

Een inkomensverklaring van de Belastingdienst kun je downloaden van de Mijn Belastingdienst website. Daarnaast zijn er vier partijen waar je een verklaring kunt aanvragen tegen betaling. Dit document heb je nodig voor een hypotheekaanvraag met NHG.

Wanneer heb ik een inkomensverklaring nodig?

Er zijn diverse gelegenheden waarbij gevraagd kan worden om een inkomensverklaring. Bijvoorbeeld bij het aangaan van een lening of bij een subsidieaanvraag. Een veelvoorkomende reden om deze verklaring aan te vragen is bij een hypotheekaanvraag. De geldverstrekker zal naar je inkomen vragen, dit moet je kunnen bewijzen met een inkomensverklaring. Dit zijn de meest voorkomende redenen om een verklaring aan te vragen:

  • Je wilt een huis kopen.
  • Je wilt een woning huren.
  • Jouw kind wil een aanvullende lening bij DUO afsluiten.

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden? klik hier

Inkomensverklaring voor een hypotheek

Laten we even de situatie bij een hypotheekaanvraag wat nader bekijken. Normaal gesproken zal een bank die hypotheken verstrekt je vragen om een werkgeversverklaring te overleggen. Daaruit blijkt dat je de maandelijkse lasten kunt dragen, ook als het geld uit je spaarrekening op mocht zijn.

Je hebt immers iedere maand weer salaris die op je rekening komt te staan. Verstrekkers van leningen houden van continuïteit en worden zenuwachtig als ze niet zeker weten dat je een vast inkomen hebt.

Inkomensverklaring

Als je niet in loondienst bent, bijvoorbeeld als je een eigen bedrijf hebt, dan kun je geen werkgeversverklaring overleggen. In dat geval kan de geldverstrekker om jaaropgaven van de afgelopen drie jaar vragen om de stabiliteit van je inkomen te toetsen. Als ook dit geen optie is voor jou, dan is er nog de inkomensverklaring die je bij de Belastingdienst kunt aanvragen.

Waar kan ik mijn inkomensverklaring vinden?

Je kunt inkomensverklaringen downloaden via Mijn Belastingdienst. Het betreft een officieel document dat voorzien is van een digitale handtekening. Als je klikt op deze handtekening dan kun je precies zien wie de verklaring heeft ondertekend en of het document na ondertekening aangepast is.

Is een jaaropgave hetzelfde als een inkomensverklaring?

Naast een inkomensverklaring kun je ook een kopie overleggen van de aanslag inkomstenbelasting. Dit kan zowel een voorlopige als een definitieve aanslag zijn. Als je een ondernemer bent dan is een kopie van de jaaropgave doorgaans beter dan een inkomensverklaring. Op de aanslag staan namelijk alle gegevens die nodig zijn. Stuur in dat geval de meest recente aanslag inkomstenbelasting.

Is een perspectiefverklaring hetzelfde als een inkomensverklaring?

Een perspectiefverklaring is een document dat je kunt aanvragen via het uitzendbureau waarvoor je werkt. Je moet daarvoor een aantal gegevens invoeren waaronder een persoonlijkheidstest. Het uitzendbureau zal vervolgens een evaluatie uitvoeren. Met een perspectiefverklaring kun je niet bij alle hypotheekverstrekkers terecht maar de meeste grote banken in Nederland accepteren dit document als bewijs van duurzaam inkomen.

Inkomensverklaring voor een starter

Als je vrij recent met een bedrijf bent begonnen dan kun je nog geen inkomensverklaringen van de afgelopen drie jaar overleggen. Als jouw bedrijf langer dan één jaar actief is dan kun je een inkomensverklaring voor ZZP’ers en ondernemers aanvragen.

Dit is een berekening van jouw toetsingsinkomen die diverse partijen voor je kunnen opstellen. Aan een dergelijke berekening zijn wel kosten verbonden. In dat geval is het mogelijk om een huis te kopen zonder opgaven uit het verleden of een contract voor de toekomst.

Inkomensverklaring voor huurwoning

Naast een hypotheekaanvraag kan een verklaring ook van toepassing zijn op een sociale huurwoning. In dat geval gaat het om een maximumbedrag om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning. Als blijkt dat je meer inkomen hebt dan € 40.756 dan kun je niet zomaar een sociale huurwoning betrekken. Je zult dan naar een woning in de vrije sector op zoek moeten gaan.

Inkomen uit verhuur

Als je zelf een eigen pand bezit die je verhuurt, dan kun je deze inkomsten ook opgeven. In dit geval zul je hiervoor een bewijs van moeten overleggen. Bij verhuur kun je het huurcontract laten zien. Omdat deze inkomsten niet als stabiel inkomen worden gezien is het mogelijk dat de geldverstrekker dergelijke bewijzen van inkomen alleen accepteert onder specifieke condities. Het is dan mogelijk dat het maximale bedrag dat je kunt lenen lager uitvalt of dat je meer rente moet betalen op het geleende bedrag.

Andere redenen voor een inkomensverklaring

Er zijn nog enkele andere situaties waarbij je een inkomensverklaring moet overleggen. Bijvoorbeeld als je een aanvraag indient voor een subsidie. In dit geval moet je aantonen dat je persoonlijke inkomen niet toereikend is. Denk hierbij aan subsidies zoals rechtsbijstand. Ook voor een aanvullende beurs is het mogelijk dat er naar een inkomensverklaring wordt gevraagd. Van jezelf of van je ouders om aan te geven dat zij je niet kunnen ondersteunen.

Wat is het UWV Verzekeringsbericht?

Als je een hypotheek aanvraagt zonder werkgeversverklaring, dan is het mogelijk om een verzekeringsbericht van het UWV aan te vragen. Dit kan via de website van het UWV. Op het loon- en werkverleden staat jouw inkomen in het verleden vermeld. Niet alle hypotheekverstrekkers accepteren dit bericht maar wel steeds meer.

Veelgestelde vragen

  1. Wat is een inkomensverklaring? Een inkomens verklaring, vroeger bekend als IB60-verklaring, is een officiële verklaring van de Belastingdienst met jouw inkomensgegevens over een specifiek belastingjaar. Het document bevat jouw naam, adres, burgerservicenummer, het jaar waarvoor de inkomensverklaring is afgegeven, jouw verzamelinkomen, jouw belastbaar inkomen en de naam- en adresgegevens van de Belastingdienst, samen met een digitale handtekening van de Belastingdienst.
  2. Wanneer heb ik een inkomensverklaring nodig? Je hebt het nodig bij het huren van een woning, het aanvragen van een hypotheek, of als je kind een aanvullende lening bij DUO wil afsluiten. Ook kan het nodig zijn voor andere situaties waarin bewijs van inkomen vereist is, zoals bij het aanvragen van bepaalde subsidies of ondersteuning.
  3. Hoe kan ik een inkomensverklaring aanvragen of downloaden? Je kunt het voor recente jaren (vanaf 2017) zelf downloaden via Mijn Belastingdienst met jouw DigiD. Voor inkomens verklaringen van oudere jaren (2009 tot en met 2016) kun je contact opnemen met de BelastingTelefoon. Als je geen DigiD hebt, kun je een inkomensverklaring aanvragen door het “Aanvraagformulier IKV” te downloaden.