Als je een hypotheek afsluit dan is er een overeenkomst tussen de hypotheekgever en de hypotheeknemer. Normaal gesproken worden overeenkomsten tussen twee partijen gemaakt en heeft verder niemand inzage op de overeenkomst. Dat ligt anders met de hypotheekakte, die komt namelijk in het hypotheekregister van het Kadaster te staan.

Wat is het hypotheekregister, wat staat er in en kan ik de hypotheek van andere mensen bekijken?

Wat is het hypotheekregister?

Het hypotheekregister is een onderdeel van het Kadaster waarin alle hypotheekakten die zijn ingeschreven worden opgenomen. Zolang de akte niet wordt doorgehaald of geroyeerd zal deze blijven staan. Het geeft informatie over het bedrag van de hypotheek die op een onroerend goed rust.

Als de hypotheek volledig is afgelost dan kun je de inschrijving laten schrappen, bij verkoop van de woning zal dit automatisch gebeuren bij de notaris. Het verzamelen van informatie over onroerende zaken in Nederland bestaat al sinds 1832. Wat staat er in het hypotheekregister over het perceel en de woning?

 • De naam van degene die het perceel bezit of hier vruchtgebruik van heeft.
 • De locatie van het perceel in kwestie.
 • De afmetingen van het perceel en de wijze waarop de grond wordt gebruikt.
 • Informatie omtrent mogelijk aanwezige bodemvervuiling.
 • Of er een hypotheek of erfdienstbaarheden rusten op het perceel.

Perceel informatie bestaat uit de naam van de kadastrale gemeente, een letter die de sectie aanduidt met perceelnummer. Als het perceel is verdeeld in meerdere appartementen met appartementsrechten dan zal er ook een appartementsindex aanwezig zijn.

Inzage hypotheekregister

Kan ik in het hypotheekregister informatie van anderen bekijken? En kan iemand anders de hoogte van mijn hypotheek zien? Het antwoord is eenvoudig; ja, dat kan. De hypotheekakte wordt namelijk ingeschreven in de openbare registers van het Kadaster. Iedereen die deze informatie relevant vindt kan deze opvragen.

Niet alle openbare informatie is overigens gratis op te vragen. Je kunt de WOZ-waarde van ieder object direct bekijken, voor een kopie van de hypotheekakte zoals deze in de Kadaster staat ingeschreven moet je betalen. Zolang de hypotheekakte niet wordt doorgehaald zal deze beschikbaar blijven.

hypotheekregister

Hoe werkt een huis kopen?

Laten we even een stapje terug zetten en het traject naar het hypotheekregister bekijken. Zo gaat het in zijn werk:

 • Er wordt een voorlopige koopovereenkomst opgesteld. Deze overeenkomst kan worden ingeschreven in het Kadaster maar dit is niet verplicht. Inschrijven biedt wel enkele garanties voor een periode van 6 maanden.
 • De notaris zal een akte van levering opstellen. Dit gaat gepaard met een aantal controles die we eerste inzage noemen.
 • Op het moment van de tweede inzage zal de notaris controleren of er wijzigingen zijn sinds de eerste inzage. Dit vindt plaats tijdens de afspraak voor de sleuteloverdracht.
 • De notaris zal de akte voor inschrijving aanbieden bij het Kadaster. Dit is doorgaans een geautomatiseerd proces.
 • Bij het Kadaster wordt de akte gecontroleerd. Als er geen fouten zijn dan wordt de akte ingeschreven in het hypotheekregister. De notaris zal hier een bewijs van ontvangen.
 • De laatste stap is de verwerking in het Kadaster. Dit kan tot maximaal 6 dagen duren.

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden? klik hier

Moet je de hypotheekakte doorhalen?

Als een koopwoning opgeleverd wordt dan mag er geen hypotheek meer op rusten. Als de oude lening geheel is afgelost dan zal het recht van hypotheek van de vorige geldverstrekker doorgehaald worden. Dit wordt ook wel het royeren van de hypotheekakte genoemd. Dit wordt door de notaris uitgevoerd.

Op het moment dat er niet langer een hypotheek rust op de woning kan deze vrij van recht worden geleverd. De hypotheekakte van de koper zal vervolgens worden ingeschreven bij het Kadaster.

Een hypotheekakte registreren

Als je klaar bent met de bank en een ondertekende hypotheekofferte hebt liggen dan ben je nog niet klaar. Pas bij de notaris zal deze overeenkomst als hypotheekakte worden ingeschreven in het hypotheekregister van het Kadaster. Dit gebeurt bij de notaris op hetzelfde moment dat de oplevering plaatsvindt en de sleutels van eigenaar wisselen.

Het Kadaster rekent hiervoor kosten, die zijn in het grote geheel minimaal. Je zult er ook niet direct een rekening voor ontvangen want deze kosten zitten verwerkt in de kosten die je betaalt voor de notaris. De kosten voor inschrijving zijn voor iedereen gelijk maar het tarief dat de notaris rekent kan wel anders zijn.

Een hypotheekakte royeren

Als je de schuld bij de bank helemaal hebt afgelost dan kun je de hypotheekakte laten royeren, dit wordt ook wel doorhalen genoemd. Vanaf dat moment rust er geen hypotheek meer op de woning. Je bent echter niet verplicht om dit te doen. Zolang je eigenaar bent van het onroerend goed mag je de hypotheek open laten staan. Waarom zou je de hypotheekakte royeren of juist laten staan?

Als je een nieuwe lening wilt aangaan, om bijvoorbeeld een tweede huis te kopen of iets heel anders zoals een nieuwe auto, dat staat het volledige bedrag van de hypotheek nog geregistreerd in het hypotheekregister. De aflossing van de schuld wordt namelijk niet opgenomen in het Kadaster. Heb je voor 3 ton een hypotheek afgesloten? Dan blijft dit bedrag ook na aflossing staan als ‘schuld’ en kan het andere leningen in de weg staan.

Als je de woning wilt gaan verbouwen dan hoef je hier geen nieuwe lening voor aan te gaan, je hoeft zelfs niet naar de notaris om een lening in te laten schrijven. Je moet wel een nieuwe aanvraag indienen bij de hypotheekverstrekker, die zal opnieuw toetsen of je aan de voorwaarden voldoet.

Maar die 3 ton die we zojuist al noemde staat nog steeds geregistreerd wat betekent dat de notaris ditmaal niets hoeft te doen. De hypotheekakte niet laten royeren betekent overigens niet dat de geldverstrekker een nieuwe lening automatisch zal toekennen. De aanvraag verloopt wel wat eenvoudiger.

Hypotheek verhogen in het hypotheekregister

Als je de hypotheek laat inschrijven in het hypotheekregister dan kun je het bedrag hoger laten inschrijven dan het bedrag dat je nu nodig hebt om het huis te kopen. Als je een huis wilt kopen van 400.000 euro maar je kunt op basis van jouw situatie 450.000 euro lenen, dan kun je dit hogere bedrag laten registreren.

Als er dan een moment komt dat je meer geld wilt lenen dan hoef je voor de verhoging niet weer langs de notaris. Er zijn overigens ook andere opties. Wellicht is het voordeliger om de hypotheek over te sluiten naar een nieuwe hypotheek waarbij je bijvoorbeeld minder rente betaalt. Dan verdien je die notariële kosten snel weer terug.