Het is geven en nemen in het leven. Het lijkt vrij duidelijk wat de betekenis is van geven en wanneer je iets geeft, of nemen en wie er iets neemt. Toch haal je misschien de termen hypotheekgever en hypotheeknemer door elkaar. Wie is de gever en wie de nemer? Het antwoord zal je verbazen, we vertellen op deze pagina precies hoe het in elkaar zit!

Hypotheekgever en hypotheeknemer?

Je wilt een huis kopen voor 400.000 euro. Je kunt 150.000 euro bij elkaar schrapen aan eigen vermogen en schenkingen maar je komt nog 250.000 euro tekort om jou droomhuisje te kopen. De totale hypotheekschuld in Nederland ligt boven 750 miljard euro, daar kan die paar ton van jou best bij.

Je gaat hypotheken met elkaar vergelijken en je komt een hypotheekverstrekker tegen met gunstige voorwaarden en een scherp hypotheekrente tarief. Net als bij het koopcontract moet je nu ook weer allerlei papieren controleren en ondertekenen. Dan komen de termen hypotheekgever en hypotheeknemer aan bod. Welke partij ben jij?

1. Wie is de hypotheekgever?

De hypotheekgever is de partij die het onroerend goed wil kopen. Je leent geld bij een hypotheekverstrekker. Dit kan een bank zijn of een andere organisatie die hypotheken verstrekt. Als koper geef je het huis of ander onroerend goed als onderpand voor de lening.

2. Wie is de hypotheeknemer?

De hypotheeknemer is de partij die het geld aan je verstrekt om een onroerend goed te kopen. De geldverstrekker zal het huis of ander pand als onderpand nemen voor het geval dat je in gebreke blijft door bijvoorbeeld de hypotheek niet af te lossen.

Als je een huis koopt dan ben jij dus de hypotheekgever. Je dacht wellicht dat je de hypotheeknemer was omdat jij een hypothecaire lening afsluit. Maar met ‘geven’ wordt het onroerend goed bedoeld dat je als het ware ‘geeft’ aan de hypotheekverstrekker als onderpand. Je belooft in de overeenkomst dat je de rente zult betalen en de aflossing. Doe je dit niet dan geef je het recht aan de geldverstrekker om het onderpand in bezit te nemen.

Dus hypotheekgever = degene die de hypotheek afsluit en de hypotheeknemer = de geldverstrekker of hypotheekverstrekker. Deze termen zullen regelmatig genoemd worden in de overeenkomst, het is dus van belang dat je weet welke partij jij bent!

Hypotheekgever en hypotheeknemer

Derdenhypotheek

Normaal gesproken is er sprake van twee partijen:

  1. De hypotheekgever die geld leent.
  2. De hypotheeknemer die geld verstrekt.

Hypotheekaanvragen worden lang niet altijd goedgekeurd. Als je bijvoorbeeld net van school bent, een startsalaris hebt en een flinke studieschuld moet afbetalen dan staan banken niet te popelen om je een grote geldsom te lenen omdat het risico dat jij niet aan de betalingen kan voldoen hoog ligt. Dan zijn er enkele opties:

  • Je kunt de schulden die je elders hebt uitstaan zoveel mogelijk aflossen. Dan kun je bij de hypotheek meer geld lenen.
  • Je kunt een groter deel van je eigen vermogen inleggen om de hypothecaire lening te verlagen.
  • Je kunt een schenking krijgen van ouders of iemand anders. Je hebt recht op een eenmalig verhoogde belastingvrije schenking.
  • Je kunt ouders vragen om garant te staan voor de schuld, dit is de derde hypotheekgever.

Het nadeel van je vermogen inleggen is dat je andere lasten niet meer kunt betalen. Het is niet slim om je gehele banksaldo in je huis te steken, je hebt altijd een appeltje voor de dorst nodig. Wie is de derde hypotheekgever?

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden? klik hier

Bij een derdenhypotheek is er een externe partij die garant staat voor de lening. Als de hypotheek niet wordt afgelost volgens afspraak dan kan de hypotheeknemer dit geld opeisen bij de derde hypotheekgever. In veel gevallen zijn dit de ouders van de hypotheekgever, degene die het huis koopt. De ouders kunnen bijvoorbeeld hun eigen woning als onderpand geven. Voor de geldverstrekker daalt het risico omdat er een derde partij is met een eigen ‘potje’.

Hypotheekgever en hypotheeknemer. Als het goed gaat dan zal de derde hypotheekgever niets merken van deze regeling. Jouw kind betaalt netjes de maandlasten en de schuld neemt af. Als het bedrag steeds lager wordt dan kan je kind op een gegeven moment de hypotheek oversluiten naar een persoonlijke schuld. Je hoeft dan niet langer garant te staan.

Zorgplicht

Banken mogen niet zomaar iedereen een lening verstrekken. Als de kans groot is dat jij als hypotheekgever de woning niet kunt betalen dan mag de bank de aanvraag niet toewijzen. Als de hypotheekverstrekker het nalaat om je op de risico’s te wijzen dan is het mogelijk dat inbeslagname van de woning of een executieverkoop niet mag plaatsvinden.

Dit is een zorgplicht tegenover degene die de hypotheek aanvraagt. Hoe zit het met de derde hypotheekgever, degene die tekent als garantsteller? Op zich hebben de hypotheeknemer (bank) en de derde hypotheekgever (ouders) geen relatie met elkaar. Toch is er wel degelijk sprake van een zorgplicht. Dit heeft de Rechtbank in meerdere situaties zo bepaald.

De geldverstrekker moet ook de derde partij duidelijk wijzen op de risico’s van de lening en de voorwaarden, als dit niet gebeurt dan mag de bank geen aanspraak maken op de garantstelling. Ook de notaris heeft een zorgplicht maar die is niet precies op de hoogte van de wijze waarop de hypotheek tot stand is gekomen. De bank kan deze plicht dus niet verleggen naar de notaris.

Kun je de hypotheek niet betalen?

Als je de aflossing niet meer kunt opbrengen neem dan als eerste contact op met de hypotheeknemer. Dan kun je samen bekijken wat de opties zijn. De bank is geen vastgoedhandelaar en heeft liever iedere maand geld dan een huis dat ze moeten verkopen. Als de woningwaarde onder 355.000 euro ligt dan kom je in aanmerking voor de Nationale Hypotheek Garantie. De NHG is een soort verzekering die jouw schulden dekt als je de aflossing niet zelf meer kunt betalen.

De voorwaarden waar je aan moet voldoen als hypotheekgever zijn streng, dit is om ervoor te zorgen dat het risico op schulden zoveel mogelijk wordt voorkomen. Voor het afsluiten van de NHG betaal je eenmalig 0,6 procent van de hypotheek die je afsluit. Deze kosten zijn fiscaal aftrekbaar. Bespreek met de hypotheekadviseur of de Nationale Hypotheek Garantie voor jou geschikt is.