De hypotheek is een groot deel van de vaste lasten voor de meeste huishoudens. Als je even geld tekort komt op de rekening dan kun je niet zomaar een maandje overslaan. Toch zijn er omstandigheden waardoor je onverwacht niet langer de maandelijkse aflossing kunt opbrengen. Wat kun je doen als je de hypotheek niet meer kunt betalen? Kun je uitstel krijgen of de hypotheek stopzetten? We bekijken de mogelijkheden op deze pagina.

Kun je de hypotheek niet meer betalen?

Gemiddeld genomen geven huishoudens in Nederland meer dan de helft uit aan vaste lasten. Dit zijn alle zaken die steeds terugkomen zoals gas, licht en water, verzekeringen, belastingen, huur of de hypotheek. Als je een huis huurt binnen de sociale sector dan kun je in aanmerking komen voor huurtoeslag, voor koopwoningen is er geen dergelijke tegemoetkoming in de kosten. Toch wordt verwacht dat je voor een periode van 10, 20 of 30 jaar netjes jouw lening afbetaalt. Kun je uitstel krijgen als je de hypotheek niet meer kunt betalen? Als je om welke reden dan ook niet meer de maandelijkse aflossing kunt verrichten neem dan als eerste contact op met de hypotheekverstrekker. Je kunt dan samen proberen tot een oplossing te komen. Hier zijn enkele mogelijke oplossingen:

  • Als de incasso niet werkt dan is het mogelijk dat de bank het nog een keer of enkele malen probeert in dezelfde maand.
  • Je kunt een herinnering krijgen met de vraag alsnog het bedrag te voldoen.
  • Daarna volgt een aanmaning, hier kunnen administratieve kosten voor worden berekend.
  • Als je hier geen gehoor aan geeft dan kun je worden gedwongen om de woning te verkopen.
  • Door contact op te nemen als je de hypotheek niet meer kunt betalen kun je samen op zoek gaan naar een oplossing. Zo kun je uitstel vragen op de hypotheek, een rentepauze kan een oplossing zijn.
  • Als er op korte termijn weer inkomen aan zit te komen dan kan er mogelijk een betalingsregeling worden getroffen om de achterstand in te halen.
  • Je kunt de optie verkennen om de bestaande hypotheek over te sluiten naar een nieuwe hypotheek met voorwaarden waar je wel aan kunt voldoen.

Op dit moment stijgt de rente op hypotheken weer. Bij oversluiten moet je wellicht een boete betalen en het is mogelijk dat je aanzienlijk meer rente moet betalen dan voorheen het geval was. Als je het maandbedrag wilt verlagen door een hypotheek met langere looptijd te nemen dan zul je per saldo duurder uit zijn. Dit is wel een beter alternatief dan een executieverkoop van je woning.

Mag een bank de woning verkopen?

Hypotheekrecht betekent dat je de bank het recht verleent om de woning op te eisen als je niet langer aan je verplichtingen voldoet. Dit betekent in principe dat wanneer je de hypotheek niet meer kan betalen de bank jouw huis kan opeisen. Er is hiervoor geen uitspraak van de rechter nodig. Dus ja, de bank mag jouw woning verkopen als jij in gebreke blijft. Uiteraard ziet de bank liever dat de hypothecaire lening gewoon wordt afbetaald en zal daarom eerst met de huiseigenaar in gesprek gaan om te mogelijkheden te verkennen.

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden? klik hier

Hypotheek niet meer kunnen betalen?

Volgens het Nibud en het BKR ligt het aantal personen die de hypotheek niet meer kan betalen onder 1 procent. Dat is een lager percentage dan voorheen. Dit heeft te maken met de strengere eisen die worden gesteld aan het toekennen van een hypotheek. Voor de economische crisis in 2008 werd in 2007 een gedragscode voor hypotheken in het leven geroepen. Zo moesten geldverstrekkers zich houden aan de Nibud berekeningen die gelijk staan aan de NHG woonquotes. In 2011 zouden er aanvullende wijzigingen worden doorgevoerd vanwege de huizenbubbel. Nederland liep namelijk voorop wat betreft woningen die ‘onder water’ stonden. De hypotheek lag hoger dan de woningwaarde. Onder druk van de regering besloten banken hun gedragscode aan te scherpen.

Meer lenen kan niet meer

Sinds 2013 is het maximale bedrag dat je kunt lenen stapsgewijs afgenomen. Destijds kon je tot 105 procent van de woningwaarde lenen, nu ligt dit op 100 procent. Het is wel mogelijk om tot 6 procent extra te lenen om de woning te verduurzamen. Mede hierdoor is het aantal mensen die de hypotheek niet meer kan betalen aanzienlijk teruggenomen. Deze berekening wordt ook wel ‘loan to value’ genoemd. Daarnaast zou de hypotheekrenteaftrek voor aflossingsvrije hypotheken worden afgeschaft waarmee dit type hypotheek in feite ontmoedigt wordt. Bij dit type lening los je alleen de rente op de lening af, de lening zelf blijft staan. Dit kan een risico vormen als de woning bij verkoop minder waard blijkt te zijn dan de hoogte van de hypotheekschuld.

Het belang van verzekeringen

Het is bekend dat veel Nederlanders oververzekerd zijn. Verzekeringen overlappen elkaar waardoor je vaak betaalt voor polissen die hetzelfde dekken. Toch is het bij de aankoop van een huis verstandig om de risico’s goed in te dekken. Denk aan een overlijdensrisicoverzekering als een partner komt te overlijden. Bekijk alle opties en laat je goed voorlichten. Er zijn verzekeringen die verplicht zijn en enkele optionele verzekeringen.

Hypotheek betalen met NHG

De Nationale Hypotheek Garantie biedt zekerheid voor zowel de geldverstrekker als degene die geld leent. Kun je de hypotheek niet meer betalen? Dan neemt de NHG de resterende schuld over en probeert met de huiseigenaar tot een oplossing te komen. Het is mogelijk dat de restschuld wordt kwijtgescholden maar er kunnen ook andere consequenties zijn. Je betaalt 0,6 procent van de koopsom voor de NHG en er is een maximum koopsom van toepassing om in aanmerking te komen voor de Nationale Hypotheek Garantie.

BKR registratie

Als je de hypotheek niet kunt betalen en met de bank niet direct tot een oplossing kunt komen, dan volgt een BKR registratie. Het Bureau Krediet Registratie zal de schuld opnemen in het systeem wat gevolgen kan hebben voor andere leningen die je zou willen afsluiten. Een BKR registratie blijft 5 jaar na het aflossen staan, daarna worden de gegevens verwijderd. Een ander huis kopen met een negatieve BKR is erg lastig. Als jouw schuld via de NHG verloopt dan is er sprake van een Restschuld NHG. Als een bank de schuld registreert dan wordt dit een Restschuld Hypotheek genoemd in de BKR registratie.