Ben je getrouwd in gemeenschap van goederen? Dat is niet voor alle echtparen de ideale keuze. Als je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan dan kun je afwijken van de standaard overeenkomst. Wat je samen overeenkomt wordt vastgelegd in het huwelijksgoederenregister. Wat staat er in dit register en kan iedereen zomaar bekijken wat je erin hebt gezet?

Wat is het huwelijksgoederenregister?

Het huwelijksgoederenregister is een openbaar register waar je aantekeningen kunt vinden die betrekking hebben op huwelijken en geregistreerde partnerschappen in Nederland. Dit register wordt bijgehouden per arrondissement van de rechtbank waar het huwelijk is voltrokken of het geregistreerd partnerschap is aangegaan. Het betreft een openbaar register wat betekent dat iedereen in principe toegang heeft tot de informatie. Je hebt echter wel de juiste gegevens nodig om de aantekeningen in te zien. Wat zijn de voornaamste kenmerken van het huwelijksgoederenregister?

 • Hier zijn de huwelijkse voorwaarden van een echtpaar of partnerschapsvoorwaarden bij een geregistreerd partnerschap te vinden.
 • Het betreft een openbaar register, iedereen kan een uittreksel downloaden.
 • In het uittreksel staan alleen de standaard gegevens van de registratie, niet de voorwaarden die zijn vastgelegd.
 • De informatie is opvraagbaar op basis van achternamen en datum van registratie.
 • Het uittreksel kan gebruikt worden om te bewijzen dat er voorwaarden zijn opgesteld.

Hoewel het een openbaar register betreft en iedereen die de juiste informatie bezit een uittreksel kan opvragen staan er verder geen persoonlijke details in dit uittreksel.

Hoe krijg ik toegang tot het huwelijksgoederenregister?

Hoewel het huwelijksgoederenregister openbaar gesteld is door de rechtbank betekent dit niet automatisch dat je vrij kunt rondneuzen in deze aantekeningen. Je moet de achternamen van beide partners invoeren en de dag waarop het huwelijk is voltrokken of het geregistreerd partnerschap is vastgelegd. Als één van deze drie vereisten ontbreekt dan kun je het register niet inzien. Als je bijvoorbeeld alleen de namen weet maar niet de exacte datum dan kom je niet verder. Je kunt het online register raadplegen via http://hgr.rechtspraak.nl.

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden? klik hier

Huwelijksgoederenregister

Wat staat er in het huwelijksgoederenregister?

Voor ieder echtpaar of geregistreerd paar zal een kaart zijn als er ooit aantekeningen zijn ingeschreven. Op deze kaart staan de inschrijvingen met de data waarop ze toegevoegd zijn. Iedere inschrijving wordt ondertekend door de griffier. Alle kaarten zijn voorzien van unieke nummers die gerangschikt zijn in alfabetische volgorde. Daarbij wordt de geslachtsnaam van de man als uitgangspunt genomen. Als het gaat om een geregistreerd paar dan wordt de geslachtsnaam gekozen van de persoon die op basis van alfabetische volgorde het eerst voorkomt. Wat staat er zoal in het huwelijksgoederenregister?

 • Een afschrift of uittreksel van de notariële akte van de huwelijkse voorwaarden.
 • Een afschrift van een uitspraak door de rechter met de vermelding dat de echtgenoot niet aansprakelijk kan worden gehouden voor overeenkomsten die door de andere echtgenoot zijn aangegaan.
 • De afschriften van een uitspraak door de rechter waarin staat dat het bestuur van de goederen of een deel hiervan opgedragen wordt aan één echtgenoot.
 • Een exploit van de dagvaarding voor de eisen om de huwelijksgemeenschap op te heffen.
 • Een afschrift van een uitspraak door de rechter om de huwelijksgemeenschap op te heffen.
 • Een afschrift van een beschikking door de rechter waarin scheiding van tafel en bed vermeld staat.
 • Een akte waarin afstand wordt gedaan tot de huwelijksgoederengemeenschap of een deel hiervan.
 • Een verzoekschrift tot echtscheiding of beëindiging van een geregistreerd partnerschap inclusief de verklaring van de rechtbank met datum en tijdstip waarop het verzoekschrift werd ingediend.

Er zijn dus een flink aantal zaken die opgenomen kunnen worden in het huwelijksgoederenregister. In bovenstaande gevallen betreft het vaak een aanvraag om het huwelijk of het geregistreerd partnerschap te ontbinden maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn. Zo kun je diverse afspraken laten vastleggen zoals:

 • Verdeling van onroerende zaken.
 • Leningen in verband met onroerende zaken.
 • Verdeling van roerende zaken.
 • Of bank- en spaarrekeningen tot de gemeenschappelijke bezittingen gerekend worden.
 • Hoe verzekeringen die een waarde vertegenwoordigen verdeeld worden.
 • Of waardepapieren zoals effecten en aandelen onderdeel uitmaken van de gemeenschappelijke goederen.

Naast bezittingen kunnen er ook afspraken gemaakt worden over schulden en leningen.

Afschrift huwelijksgoederenregister aanvragen

Als je een afschrift wilt aanvragen van de huwelijkse voorwaarden of de partnerschapsvoorwaarden zoals deze in het huwelijksgoederenregister zijn opgenomen, dan kun je hiervoor een aanvraag indienen bij de rechtbank. Bij welke rechtbank je moet zijn staat vermeld in het huwelijksregister.

Er staat niets in mijn huwelijksgoederenregister

Het is mogelijk dat er geen informatie vindbaar is via het huwelijksgoederenregister. Als er geen huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden zijn vastgelegd dan vind je hier geen informatie. Daarnaast moet je goed letten op de spelling van namen. Zo is het niet mogelijk om te zoeken op speciale karakters zoals è of ï. In dat geval dien je de standaard schrijfwijze e of i te gebruiken. Dit geldt ook voor andere letters met soortgelijke schrijfwijzen. De datum moet ingevoerd worden met dag, maand en jaartal (dd-mm-jjjj).

Hoe kan ik huwelijkse voorwaarden vastleggen?

Als je wilt afwijken van de standaard voorwaarden die in de gemeenschap van goederen zijn vastgelegd dan kun je die bij de notaris laten vastleggen in een akte. De notaris kan vervolgens deze voorwaarden inschrijven in het huwelijksgoederenregister. Dit is overigens niet verplicht. Als je de voorwaarden wilt wijzigen of beëindigen dan kun je hiervoor eveneens terecht bij de notaris.

Hoe kan ik huwelijkse voorwaarden opvragen?

Met alleen een uittreksel die je in het huwelijksgoederenregister kunt opzoeken krijg je niet zoveel informatie. Als je een kopie wilt opvragen van de huwelijkse voorwaarden dan zul je een verzoekschrift moeten indienen bij de rechtbank waar het huwelijk of geregistreerd partnerschap is ingeschreven. Dit is alleen mogelijk als de voorwaarden zijn opgenomen in het huwelijksgoederenregister. Als je alleen een akte hebt laten opstellen bij de notaris en deze akte niet is ingeschreven in het huwelijksgoederenregister dan kun je hier geen kopie opvragen. Aan het opvragen van een afschrift zijn geen kosten verbonden. Voor het inschrijven van huwelijkse voorwaarden in het huwelijksgoederenregister moet je wel betalen. In 2022 ligt dit bedrag op 202 euro, per jaar zal dit bedrag worden aangepast. Als de notaris zorg draagt voor de inschrijving dan zal dit via de notaris verrekend worden.