Wist je dat een huis kopen op termijn goedkoper is dan een huis huren? Toch is een koophuis niet voor iedereen haalbaar of interessant, je wilt echter niet meer betalen dan strikt noodzakelijk is. Om mensen met een krappe beurs een steuntje in de rug te geven is er de huurtoeslag bedacht. Ook als je hier recht op hebt zul je zelf het initiatief moeten nemen om deze toeslag aan te vragen. Wat is huurtoeslag, wat zijn de regels en hoeveel huurtoeslag krijg ik? Deze vragen en meer beantwoorden we op deze pagina.

Wat is huursubsidie?

Deze pagina gaat over huurtoeslag, toch noemen veel mensen het huursubsidie. Dit komt omdat een soortgelijke tegemoetkoming in de kosten tussen 1970 en 2006 bestond. Het is daarom goed om in het kort de historie van huurtoeslag te beschrijven.

In 1970 maakte de Nederlandse regering plannen om mensen met een laag inkomen te helpen met het betalen van de huur. Het begon als een proef in 431 Nederlandse gemeenten. Om de verhuurders te verzekeren dat ze hun geld kregen en de huurder te garanderen dat de huur laag bleef werd huurmatiging ingevoerd. In plaats van geld uit te keren aan de huurder ging de subsidie direct naar de verhuurder. De huurders betaalde zo iedere maand minder huur en de verhuurder kreeg de rest vanuit de staatskas. Dit systeem zou in stand blijven tot 2006, toen kwam de huurtoeslag.

Als koper hoef je niet echt jaloers te zijn op de huurtoeslag want huiseigenaren hebben weer recht op hypotheekrenteaftrek. Daarnaast zijn er nog meer voordelen als koper, niet in de laatste plaats de overwaarde op een koopwoning die momenteel zeer hoog ligt.

Wat is huurtoeslag?

Huurtoeslag is een financiële bijdrage van de overheid om huurders met een laag inkomen te ondersteunen in de betaling van hun huurkosten. Het is bedoeld om de woonlasten betaalbaar te houden en wordt jaarlijks bepaald op basis van het inkomen, de huurprijs en de samenstelling van het huishouden. Het is een belastingvrije vergoeding die rechtstreeks aan de verhuurder betaald wordt.

In 2006 werd de huursubsidie vervangen door huurtoeslag. Sinds die tijd loopt de toeslag via de Belastingdienst. Dit was een manier om het proces te stroomlijnen. Veel huurders maakten geen aanspraak op huursubsidie omdat het aanvraagproces ingewikkeld was en veel mensen wisten niet eens dat ze er recht op hadden. In het nieuwe systeem kun je via de toeslagen van de Belastingdienst eenvoudig huurtoeslag aanvragen.

De verschuiving naar de Belastingdienst lijkt puur administratief maar er is wel een verschil voor de huurder. Huurmatiging bestaat niet meer, dit betekent dat de huurder het bedrag op de eigen rekening ontvangt. Je betaalt aan de verhuurder nu weer de volledige huursom. Dit vereist een zekere discipline van de huurder om dit geld te reserveren. Bij huurmatiging kwam het geld standaard niet op de rekening van de huurder, dit werd automatisch verrekend. Dit hoeft geen bezwaar te zijn mits je er rekening houdt dat je iedere maand de volledige huursom moet overboeken.

Om de toeslag te ontvangen moet je voldoen aan een aantal voorwaarden. Wat zijn de regels voor huurtoeslag in 2022?

Huurtoeslag

Voorwaarden voor huurtoeslag

Als je voldoet aan deze voorwaarden dan kom je in aanmerking voor huurtoeslag:

 • Jouw inkomen mag niet te hoog zijn. Waar de grens ligt is afhankelijk de huursom, jouw leeftijd en de gezinssamenstelling.
 • Naast het inkomen wordt eveneens rekening gehouden met het persoonlijk vermogen. Hoeveel mag je verdienen voor huurtoeslag? Dit mag in 2022 niet hoger zijn dan € 31.747 voor een alleenstaande huurder en maximaal € 63.494 voor een stel. Het vermogen van een inwonend kind onder 18 jaar tel je mee in dit bedrag.
 • De standaard huursom mag in 2022 niet hoger zijn dan € 763,47. Als alle bewoners jonger zijn dan 23 jaar zonder inwonende kinderen dan geldt een bovengrens van € 442,46.
 • Het moet een zelfstandige woonruimte betreffen. Dit betekent dat er een eigen toegangsdeur is met slot die aan beide zijden afsluitbaar is. Er moet minimaal een keuken en toilet aanwezig zijn.

Zoals altijd zijn er weer een aantal uitzonderingen op de regel. Zo kun je voor een woonboot of recreatiewoning geen huurtoeslag krijgen maar voor sommige soorten onzelfstandige woningen juist weer wel. Op de website van de Belastingdienst kun je meer informatie vinden over de uitzonderingen. Voldoe je aan deze voorwaarden? Dan volgt de vraag “hoeveel huurtoeslag krijg ik?”. Laten we snel een berekening maken.

Hoeveel huurtoeslag krijg ik?

We kunnen niet voor iedere huurder in Nederland een berekening maken, daarom maken we een proefberekening om wat meer inzicht te geven in het proces. Wil je weten hoeveel huurtoeslag je krijgt? Dit kun je via de pagina proefberekening toeslagen berekenen. Je kiest dan voor huurtoeslag.

 • Als eerste moet je aangeven of je een toeslagpartner hebt. Dit is een echtgenoot of geregistreerde partner. Kijk op de website van de Belastingdienst voor de exacte definitie. We kiezen in het voorbeeld voor geen toeslagpartner.
 • Vul nu jouw geboortedatum in, we vullen hier 1 januari 1980 in.
 • Geef aan in welk land je woont, hier vullen wij Nederland in.
 • Dan moet je het toetsingsinkomen invullen. Dat is ongeveer het bruto inkomen, daar is weer een andere rekenhulp voor. Wij vullen voor het gemak 0 euro inkomen in.
 • Heb je 1 of meer thuiswonende kinderen. Wij vullen hier ‘Nee’ in.
 • Bij de vraag voor andere bewoners vullen we eveneens ‘Nee’ in.
 • Als je op kamers woont zonder eigen keuken en toilet heb je geen recht op huurtoeslag.
 • We wonen ook niet in een groepswoning.
 • Als de woning is aangepast dan kun je ook boven de huurtoeslaggrens toeslag ontvangen. Dat is voor ons niet het geval.
 • Vul nu de kale huur in, in het voorbeeld betalen we € 450,00 (centen moet je ook invullen!).
 • Service kosten of niet? ‘Nee’ voor ons.
 • Het vermogen ligt op 1 januari 2020 lager dan € 31.747, dat klopt.

Op basis van deze invuloefening hebben we recht op € 209 huurtoeslag. De kale huur lag op € 450 zonder servicekosten dus we betalen nog € 241. We moeten wel de volledige huursom overboeken naar de verhuurder, de toeslag krijgen we op onze rekening gestort via de Belastingdienst. Wees altijd eerlijk bij het invullen van de aanvraag. De meeste zaken zijn eenvoudig te controleren en als de informatie niet klopt dan kun je later een boete krijgen.

Krijg ik huurtoeslag terug?

Je bent bijna onderaan de pagina en het begint te kriebelen. Je hebt waarschijnlijk recht op huurtoeslag maar je hebt dit nog niet aangevraagd. Het goede nieuws is dat je met terugwerkende kracht 12 maanden huurtoeslag kunt terugvragen als je hier al eerder recht op had. Woon je al 10 jaar in een huurwoning? Dan kun je voor de resterende 9 jaar geen huurtoeslag meer krijgen. Wacht dus niet te lang met huurtoeslag aanvragen via de toeslagen pagina van de Belastingdienst.