Een huis huren lijkt meer op een obstakel parcours waarbij je keer op keer weer voor een nieuwe uitdaging komt te staan. Inschrijftijd, loting, urgentieregeling … wat kunnen ze nog meer bedenken? Wat dacht je van een huisvestingsvergunning? Wat is een huisvestingsvergunning en waarom heb je deze nodig? Of je er recht op hebt en hoe je aan deze vergunning kunt komen leggen we uit op deze pagina.

Wat is een huisvestingsvergunning?

Een huisvestingsvergunning is een vergunning die door gemeenten kan worden verleend aan woningzoekenden die in aanmerking willen komen voor een sociale huurwoning. De vergunning geeft aan dat de woningzoekende voldoet aan bepaalde voorwaarden, zoals inkomen en gezinssamenstelling.

Om maar met de deur in huis te vallen; er zijn een aantal gemeenten in Nederland die naar een huisvestingsvergunning vragen. Dit heeft betrekking op sociale huurwoningen, zowel bij woningcorporaties als bij particuliere verhuurders. Ongeveer de helft van Nederlandse gemeenten maakt gebruik van een huisvestingsvergunning om huizen met een lager huurtarief toe te kennen aan de beoogde doelgroep.

Er zijn verschillende kenmerken die aan de personen en aan de woningen gesteld kunnen worden. Zo kan de maximale huurprijs verschillen per gemeente. Het is mogelijk dat er in plaats van de huurprijs gekeken wordt naar het aantal punten voor de woning. In Den Haag is de prijs niet relevant als een zelfstandige woning minder dan 185 punten heeft.

Waarom heb ik een huisvestingsvergunning nodig?

Goedkopere huurwoningen zijn bestemd voor bewoners met een lager inkomen. Als iemand met een hoog inkomen een woning betrekt met een lage huur dan is er minder woonruimte voor mensen met een kleine beurs. Op zich zou iemand met een hoger inkomen de keuze moeten hebben om duur of goedkoop te wonen. Het probleem is dat mensen met een laag inkomen deze keuze niet hebben.

En omdat er minder huizen zijn dan woningzoekenden kan de gemeente besluiten om een huisvestingsvergunning toe te kennen aan de huishoudens die geen duurdere woning kunnen huren, laat staan een huis kopen. Heb je recht op een huisvestingsvergunning? Als je aan de criteria voldoet dan kom je wellicht in aanmerking voor deze vergunning.

Heb ik recht op huisvestingsvergunning?

Niet iedere gemeente hanteert dezelfde criteria om een huisvestingsvergunning te verlenen. Enkele standaard criteria zijn:

  • Je werkt of studeert in de gemeente of regio. Dit betekent dat je momenteel een band hebt met de omgeving en als je niet plaatselijk een woonruimte kunt betrekken dan kan dit gevolgen hebben voor je studie of baan.
  • Je woonde voorheen al in deze gemeente of regio. Dit betekent dat er sprake is van binding met de omgeving. Wellicht woont hier je familie, heb je vrienden in de buurt of ben je actief bij clubs of organisaties.
  • De woning sluit aan bij het gezinsinkomen. Op basis van het inkomen kan worden bepaald welke huur je redelijkerwijs kunt opbrengen. Als er binnen het gezin veel geld wordt verdiend dan zul je geen huisvestingsvergunning krijgen en wordt je verzocht een woning te zoeken in het geliberaliseerde segment. Dit zijn de duurdere woningen.
  • De woning sluit aan bij de gezinssamenstelling. Een eenpersoons huishouden of een koppel heeft in principe geen grote eengezinswoning nodig. Een gezin met veel kinderen moet wel ruimte hebben. De huidige situatie is van toepassing op de afweging die gemaakt wordt omtrent de vergunning.

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden? klik hier

huisvestingsvergunning

Krijgen mensen met een beperking een huisvestingsvergunning?

Als je een beperking hebt of lijdt aan de chronische ziekte dan mag een gemeente geen huisvestingsvergunning weigeren. Dit staat bepaald in de ‘Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte’ uit 2003. Dit betekent overigens niet dat je automatisch recht hebt op een huisvestingsvergunning, je mag alleen niet afgewezen worden op grond van deze situatie.

Gelijkheid betekent niet automatisch dat je ook voorrang hebt. Als je vanwege ziekte of andere oorzaken niet in staat bent om een passende woning te vinden dan is het wel mogelijk dat je in aanmerking komt voor de urgentieregeling. Of dit wordt toegewezen is afhankelijk van diverse criteria waaronder:

  • Vanwege medische redenen moet je verhuizen naar een sociale huurwoning.
  • Je woont in een gezin dat te groot is om in het oude huis te blijven wonen.
  • De verhuurder zal de oude woning gaan slopen op korte termijn.
  • Je bent een statushouder en kan daardoor niet langer in een AZC blijven wonen.

Ook hierbij kunnen de regels per gemeente afwijken. De geldende regels staan in de huisvestingsverordening. Als een gemeente deze verordening niet heeft dan mag de woningcorporatie zelf de regels bepalen.

Hoe kom ik aan een huisvestingsvergunning?

In ongeveer de helft van de gemeenten in Nederland heb je een huisvestingsvergunning nodig om in aanmerking te komen voor een goedkopere huurwoning. Dit zullen doorgaans de grotere steden zijn. Je vraag deze vergunning aan bij de gemeente. Omdat de voorwaarden per gemeente kunnen afwijken zul je naar de gemeente moeten gaan of op de gemeentelijke website de voorwaarden moeten opzoeken. Als je voldoet aan de criteria dan kun je een huisvestingsvergunning aanvragen.

Betekent een vergunning automatisch een woning?

In de eerste alinea van deze pagina kon je lezen dat een huurhuis vinden lijkt op een obstakel race. Dit geldt ook voor de huisvestingsvergunning. Zelfs als je deze vergunning op zak hebt betekent dit niet automatisch een dak boven je hoofd. Het is de eerste schifting waarbij gezinnen met een hoger inkomen direct afvallen. Dit is anders dan bij de urgentieregeling waarbij een verhuurder de opdracht krijgt een persoon of een gezin met voorrang een huurwoning toe te kennen.

Krijg je huurtoeslag met een huisvestingsvergunning?

In 2020 ligt de huurtoeslaggrens op € 763,47. Als je in een duurder huis of appartement woont dan heb je geen recht op huurtoeslag. In Den Haag heb je een huisvestingsvergunning nodig voor zelfstandige woningen met een huurprijs van maximaal € 988,61. Dit is een bedrag dat ruim boven deze grens ligt. Zo is het mogelijk voor huishoudens die niet in aanmerking komen voor huurtoeslag om toch een woning te vinden die enigszins betaalbaar is. Met name in de vrije sector liggen de huurprijzen in een aantal grote steden al ver boven de 1000 euro.

Als je in een huurwoning gaat huren zonder huisvestingsvergunning in een gemeente waar dit wel verplicht is, dan is het mogelijk dat je uitgezet wordt. Denk aan een goedkopere woning bij een particuliere verhuurder die niet controleert op de vergunning. Als later blijkt dat je geen recht hebt om daar te wonen dan mag de gemeente overgaan tot uitzetting. Vraag daarom eerst de huisvestingsvergunning aan voordat je een huis betrekt.