Een scheiding is doorgaans geen prettige periode in het leven van een echtpaar. Je bent getrouwd voor het leven maar het sprookje bleek toch niet helemaal zo te lopen als jullie verwacht hadden. Het hoeft echter ook niet altijd op een nachtmerrie uit te lopen zolang je de zaken op een goede manier kunt afwikkelen. Als je samen een huis bezit dan moeten hier afspraken over worden gemaakt. Een woning verkopen bij scheiding, wat is handig? Kun je beter eerst scheiden of eerst je huis verkopen? De antwoorden op deze vragen zijn niet eenduidig te geven omdat de persoonlijke situatie een belangrijke rol speelt. Laten we daarom de verschillende mogelijkheden doorlopen om zo tot de oplossing te komen die in deze situatie het beste past.

Woning verkopen bij scheiding

Een scheiding is meer dan twee personen die uit elkaar gaan. Jullie hebben bezittingen die verdeeld moeten worden. Wie krijgt de televisie, wie neemt de collectie CD’s mee? Naast de kinderen is de grootste uitdaging doorgaans de woning. Het komt zelden voor dat een gescheiden stel besluit om in hetzelfde huis te blijven wonen. Dat is meer iets voor een comedy op televisie maar niet voor een stabiel huishouden. Dit zijn de drie opties die mogelijk zijn in het geval van een woning verkopen bij scheiding:

1. Jij blijft, de ander vertrekt

We gaat uit van de situatie dat jullie ieder voor de helft eigenaar zijn van de woning. Je wilt graag blijven na de scheiding en je voormalige partner gaat op zoek naar een andere woonruimte. In dat geval zul je de vertrekkende partner uit moeten kopen. Als er sprake is van overwaarde op het huis dan moet je geld betalen aan de persoon die vertrekt. Je zult dan zelf een hypotheeklening moeten afsluiten op basis van je eigen vermogen en inkomen.

2. De ander blijft, jij vertrekt

Als je zelf liever ergens anders gaat wonen dan is de situatie omgekeerd. Bij overwaarde heb je een bedrag tegoed. Je kunt zelf pas een nieuwe woning kopen op het moment dat er een getekend echtscheidingsconvenant is, de scheiding moet uitgesproken zijn en ingeschreven worden bij de gemeente. In dit geval moet je voormalige partner een nieuwe hypotheek rond zien te krijgen. Tot dat moment ben je beiden hoofdzakelijk aansprakelijk voor de hypotheeklening die jullie destijds samen hebben afgesloten. Na oversluiten van de hypotheek zal de notaris een akte van verdeling moeten opstellen waarin wordt bepaald dat het eigendom wordt overgedragen aan je ex-partner.

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden? klik hier

3. De woning wordt verkocht

Als het niet mogelijk blijkt te zijn om de hypotheek rond te krijgen, of als jullie beiden liever ergens anders naartoe verhuizen, dan kunnen jullie de woning verkopen. Je zult dan eerst de waarde van de woning moeten bepalen en controleren of er sprake is van overwaarde of een restschuld. Om een huis te kunnen verkopen zal de volledige hypotheek afgelost moeten worden. Dit is mogelijk met je eigen spaargeld of je kunt hiervoor een lening afsluiten. Jullie kunnen ook proberen een overeenkomst te sluiten met de geldverstrekker of een beroep te doen op de verzekering.

Voor welk scenario je ook kiest, een woning verkopen bij scheiding brengt heel wat emoties en financiële druk met zich mee. Het is dan erg prettig als er nog een zekere mate van communicatie tussen de ex-partners mogelijk is. Houd er rekening mee dat jullie een overeenkomstige doelstelling hebben; de scheiding op een goede wijze afwikkelen. Als één van jullie de zaken financieel niet rond kan krijgen dan heeft dit ook gevolgen voor de andere persoon. Zo is het niet mogelijk om een nieuw huis te kopen voordat een echtscheiding voltooid is.

Eerst scheiden of eerst je huis verkopen?

Bij een ingrijpende gebeurtenis zoals een echtscheiding is het van groot belang om de juiste volgorde van stappen te bepalen. Als je een stap te vroeg neemt dan kun je niet zomaar even een stap terug zetten. Moet je eerst scheiden of eerst je huis verkopen? In principe hoef je niet eerst je huis te verkopen. Het is al een lastige situatie die gepaard gaat met veel emoties, je hoofd staat er niet bepaald naar om ook nog eens met de verkoop van een huis aan de slag te gaan. Zelfs niet met hulp van een goede verkoopmakelaar. Het is van groter belang om eerst duidelijk de wensen in kaart te brengen en op basis hiervan beslissingen te nemen.

Zoals je in voorgaande deel van deze pagina al hebt kunnen lezen mag je geen ander huis kopen zolang je op papier nog met elkaar getrouwd bent. Eerst scheiden en dan je huis verkopen is mogelijk, eerst een ander huis kopen en daarna pas de scheiding definitief maken kan niet.

Samen eigenaar blijven

Is het mogelijk voor ex-partners om de koopwoning te behouden? Ja, dit is mogelijk. In dat geval wordt de woning niet verkocht en blijven jullie beide eigenaar inclusief alle rechten en plichten die hiermee gepaard gaan. Het is wel mogelijk om afspraken te maken over de aflossing van de hypotheek. Zo kan de voormalige partner die in het huis blijft wonen de hypotheek aflossen. In dat geval hoeft de hypotheek niet te worden overgesloten. De bank komt niet om de hoek kijken bij een dergelijke afspraak. Het is wel zo dat de bank van beide personen kan eisen om de volledige hypotheekschuld in te lossen. Banken kiezen doorgaans voor de optie die de minste risico’s met zich meebrengt.

Alimentatie, pensioen en andere regelingen

Naast inkomen uit arbeid en eigen vermogen zijn er ook andere inkomstenbronnen die meegenomen worden. Zo is er de alimentatieregeling die in basis voor maximaal 5 jaar van toepassing is. Daarnaast is er nog de pensioenregeling. Bij scheiden zal er mogelijk een pensioenverevening van toepassing zijn. Daarbij wordt het pensioen verdeeld over de partners wat kan betekenen dat je geld ontvangt of juist moet afdragen.

Andere situaties

In het geval van een woning verkopen bij scheiding zijn er nog andere situaties waarbij de afwegingen anders kunnen zijn. Zo is het mogelijk dat de woning op naam van één persoon staat. In dat geval moet de persoon die niet op de koopakte vermeld staat de woning verlaten. Het is wel mogelijk om een afwijkende afspraak te maken in het echtscheidingsconvenant. Zo kun je bepalen dat vanwege de zorg voor kinderen de persoon die geen eigenaar is toch tijdelijk mag blijven wonen in het huis.