Huis verkopen na overlijden ouders geen leuke aangelegenheid maar niets doen is ook geen optie.  Als je deze pagina hebt gevonden omdat er een ouder is overleden, dan wensen we de nabestaanden als eerste veel sterkte toe.

In een tijd waarin emoties de boventoon voeren moeten er veel zaken geregeld worden. Dit legt een hoge druk op de familie en maakt rouwverwerking nog lastiger.

Toch is het een realiteit waar veel mensen niet onderuit zullen komen. Het is daarom van belang om de opties in kaart te brengen en de juiste beslissingen te maken. Hoe werkt een huis verkopen na het overlijden van ouders en wat zijn de mogelijkheden bij een huis verkopen voor overlijden?

Huis overleden ouders verkopen

Als er slechts één wettige erfgenaam is, dan zal de situatie wat eenvoudiger zijn. Als er meerdere erfgenamen zijn zoals broers en zussen dan kan een huis verkopen van overleden ouders meer werk met zich meebrengen. Want iedereen moet dan gehoord worden en meningen kunnen uiteenlopen. Zo zullen er wellicht partijen zijn die de woning direct willen verkopen terwijl iemand anders liever de woning in de familie houdt. Iedere beslissing heeft gevolgen waarbij de term ‘erfbelasting’ snel zal vallen.

Wat is erfbelasting?

Bij een huis verkopen na het overlijden van de ouders zul je te maken krijgen met erfbelasting. Dit wordt ook wel successierecht, erfenisrecht of erftaks genoemd. Het betreft een directe belasting die wordt geheven over de erfenis. Naast geld op de bank heeft dit ook betrekking op de waarde van vastgoed, over de waarde van de woning dus.

Voor partners geldt een vrij hoge belastingvrije voet, voor kinderen ligt dit bedrag veel lager. Bij de berekening van de erfbelasting wordt uitgegaan van de WOZ-waarde minus de hypotheekschuld die op de woning rust. Hierbij kan de WOZ-waarde in het jaar van overlijden worden gebruikt of in het volgende jaar.

Huis verkopen na overlijden ouders

Wat is mijn huis waard? Vergelijk makkelijk en snel meerdere makelaars

|

Als je besluit om zelf in dit huis te gaan wonen, deze woning gaat verhuren of het leeg laat staan dan zal dit consequenties hebben voor de inkomstenbelasting. Bij bewoning door een erfgenaam zal dit in box 1 worden opgenomen, anders geldt het tarief in box 3. De erfbelasting heeft een vrijstelling, daarna betaal je 10 tot 20 procent over het resterende bedrag.

Wanneer verkoop je de woning?

Bij het ouderlijk huis verkopen na overlijden gaat direct de teller lopen. De verkoop moet binnen acht maanden na overlijden plaatsvinden, na ongeveer een jaar zul je een belastingaanslag ontvangen. Als het niet mogelijk is om binnen acht maanden de woning te verkopen, dan is het mogelijk om bij de Belastingdienst uitstel van betaling aan te vragen.

Bij een aanslag lager dan 50.000 euro zul je een jaar uitstel toegewezen krijgen. Het is niet toegestaan om de hypotheekrente af te trekken want de woning wordt niet als jouw bezit aangemerkt. Je hoeft ook geen overdrachtsbelasting te betalen.

Huis verhuren na overlijden

Er zijn ook andere mogelijkheden. Je kunt de kosten van een woning die je erft ook dekken door dit huis te gaan verhuren. Als je dit via de leegstandswet doet dan kun je de woning te koop aanbieden zonder huurbescherming voor de huurder. Zo kun je tijd overbruggen om beslissingen te nemen.

Je wordt in dit geval wel verhuurder wat weer allerlei verplichtingen met zich meebrengt. Dit zou je kunnen uitbesteden aan een verhuurmakelaar. Als een erfgenaam overweegt om op de later tijdstip de woning te verkopen kan dit een tijdelijke oplossing zijn.

Huis verkopen voor overlijden

Het is niet prettig om als nabestaande het ouderlijk huis te verkopen na overlijden, het geeft nog een andere lading als de ouders nog in leven zijn. Sommige mensen moeten hier niet aan denken terwijl andere families het juist prettig vinden om samen tot de beste oplossing te komen.

Als de woning nog op naam van één of beide ouders staat, dan is het mogelijk om in plaats van de verkoop aan de nabestaanden over te laten zelf een actieve positie in te nemen. Er zijn hierbij meerdere opties om te verkennen.

  1. Als eerste kun je de woning verkopen aan een kind en verhuizen naar bijvoorbeeld een senioren appartement. Je mag echter niet een ‘vriendenprijsje’ rekenen, de koopsom moet marktconform zijn. De zoon of dochter die de woning overneemt moet dan overdrachtsbelasting betalen. Die belasting ligt momenteel vrij laag dus dit kan een oplossing zijn.
  1. Het is ook mogelijk om de woning aan een kind te verkopen en als ouder hetzelfde huis te huren. Ook hierbij geldt weer dat de huiseigenaar niet een lagere som mag rekenen omdat het familie betreft. Er moet worden uitgegaan van de WOZ waarde met daarop een percentage om de huursom te bepalen. Na het overlijden hoeft er geen erfbelasting betaald te worden.
  1. Het is ook nog een optie om de woning te schenken op papier. Dit wordt ook wel ‘schuldig erkennen uit vrijgevigheid’ genoemd. In dat geval zal de woning in box 1 van de ouders blijven staan, over het schuldige bedrag wordt een rente van 6 procent op jaarbasis gerekend. Dit is een manier om vermogen over te dragen zonder schenkbelasting.

Waarom zou je een huis verkopen voor overlijden? Om de erfbelasting te omzeilen zal het meest gehoorde antwoord zijn. De Belastingdienst weet dit uiteraard ook, daarom zijn er diverse restricties en potentiële valkuilen ingebouwd.

Zo is er de successiewet en er zijn diverse belastingen van toepassing. Laat je dus goed informeren door een financieel of juridisch expert alvorens een beslissing te nemen.

Hoe werkt beneficiair aanvaarden?

Bij een huis verkopen na overlijden van je ouders heb je uiteraard geen zin om allerlei ingewikkelde berekeningen te maken. Een huis erven betekent ook de financiële verplichtingen die hiermee gepaard gaan. De hypotheek bijvoorbeeld.

Als je er niet zeker van bent of de woning erven geld gaat kosten dan kun je ervoor kiezen om de erfenis beneficiair te aanvaarden. Dit houdt in dat je alleen de erfenis accepteert als dit in jouw voordeel is. In dit geval zal het traject langer zijn, je moet hiervoor ook een schriftelijke verklaring afleggen bij de rechtbank.

Kun je erfenis weigeren?

Moet je diep in de schulden gaan als erfgenaam of wil je ruzie binnen de familie voorkomen? Het huis na overleden van je ouders verkopen is niet verplicht, je kunt namelijk de erfenis verwerpen. Dit betekent dat zowel de lasten en baten niet uitgekeerd worden aan de persoon die de erfenis verwerpt. Dit mag iedere erfgenaam voor zich bepalen.

Wat is mijn huis waard? Vergelijk makkelijk en snel meerdere makelaars

|