Bij het overlijden van een echtgenoot moet er in korte tijd veel geregeld worden. Belangrijke zaken die je voorheen samen kon uitvoeren moet je nu alleen doen of met externe hulp. Woningbezit zal een uitdaging zijn, dit is immers een kostbare investering. Hoe een huis verkopen na overlijden van je echtgenoot werkt leggen we uit op deze pagina.

Huis verkopen na overlijden echtgenoot

Er zijn diverse redenen om het huis te verkopen als jouw echtgenoot is overleden. Wellicht kom je in de betalingsproblemen. Als de hypotheek is afgesloten met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) kun je de mogelijkheden voor betalingsregelingen onderzoeken. Er zijn diverse opties om gedwongen verkoop te voorkomen.

Het is ook mogelijk dat je graag wilt verhuizen omdat de woning niet meer prettig voelt om in te verblijven. Wat de reden ook mag zijn; er moet veel geregeld worden. Om te beginnen moet je weten wie de rechtmatige erfgenamen zijn.

Van wie is het huis?

Als overgebleven partner is het van belang dat de woning op je eigen naam komt te staan. Dit moet je regelen bij de notaris. Als de woning geheel op naam van de weduwe of weduwnaar staat dan kun je zelfstandig beslissen om het huis na overlijden van je echtgenoot te verkopen. Bepalingen in het testament van de overleden echtgenoot kunnen echter anders zijn. Wat er bepaald is staat beschreven in de verklaring van het erfrecht.

Huis verkopen na overlijden echtgenoot

Wat krijgen de erfgenamen?

Er kunnen meer erfgenamen zijn. Om de verkoop eenvoudiger te laten verlopen is het mogelijk om andere erfgenamen uit te kopen. Zo komt de woning op naam van één persoon te staan. Er zal in dit geval een taxatierapport opgesteld worden om objectief de waarde van de woning te bepalen.

Een waardebepaling door de verkoopmakelaar is namelijk geen objectieve berekening en is voor de verdeling van de erfenis niet voldoende. Als de taxatiewaarde is bepaald dan kunnen de erfgenamen op basis van een verdeelsleutel uitgekocht worden. De woning wordt op naam van de echtgenoot gezet en de verkoop kan in gang worden gezet.

WOZ-aanslag

8 maanden na het overlijden van de echtgenoot zal er een WOZ-aanslag volgen. Het is daarom voordelig om het huis binnen deze periode te verkopen. Een partner heeft geen recht op vrijstelling van deze aanslag, kinderen kunnen een vrijstelling tot maximaal 20.000 euro krijgen.

Als je niet deze WOZ-aanslag wilt betalen dan moet de woning verkocht zijn binnen 8 maanden na overlijden. Zoek een lokale notaris die de overdracht in goede banen kan leiden en ervoor zorgt dat de verkoop binnen deze termijn is afgerond. Uiteraard zijn er nog meer stappen binnen het traject die voor vertraging kunnen zorgen, wacht dus niet te lang met het proces in gang zetten.

Het komt regelmatig voor dat woningen verouderd zijn. Het is mogelijk dat de WOZ-waarde hoger uitvalt dan de werkelijke waarde. Denk aan een woning die lange tijd niet gerenoveerd of gemoderniseerd is. Omdat heffingen gekoppeld worden aan de WOZ-waarde en niet aan de werkelijke waarde moet je teveel belastingen en heffingen betalen.

Het is mogelijk om bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde die automatisch wordt bepaald. In dat geval zal er een herberekening plaatsvinden. Als die lager uitvalt dan heeft dit invloed op de erfbelasting. Je zou een makelaar kunnen vragen om een vrijblijvende waardebepaling uit te voeren voordat je bezwaar indient.

Wat is mijn huis waard? Vergelijk makkelijk en snel meerdere makelaars

|

Erfbelasting

Als je een huis erft na overlijden van je echtgenoot dan ben je erfbelasting verschuldigd. Dit wordt berekend op basis van de WOZ-waarde die het huis had op peildatum 1 januari van het jaar voorafgaand aan de erfenis. In 2022 is de echtgenoot vrijgesteld van erfbelasting tot een bedrag van 650.645 euro.

Als de woning een hogere waarde heeft dan zul je een heffing opgelegd krijgen tussen 10 en 20 procent. Dit is gekoppeld aan de WOZ-waarde van de woning. Heb je de woning geërfd en wil je deze verkopen na overlijden van je echtgenoot? Dan wordt de opbrengst na verkoop beschouwd als vermogen. Hier moet een ander type belasting over worden betaald.

Uitsluitingsclausule

Als er meer personen betrokken zijn dan kunnen er ook andere opvattingen zijn. In het meest gunstige geval werkt iedereen met elkaar samen maar in de praktijk kunnen er conflicten ontstaan. Bijvoorbeeld met aangetrouwde kinderen. Als de kinderen van de huiseigenaars getrouwd zijn dan moeten deze familieleden eveneens tekenen voor zowel de koopovereenkomst als de leveringsakte.

Dit kan worden opgelost door een uitsluitingsclausule op te nemen in het testament. De overledene moet dan voor het overlijden een clausule laten opnemen waarin staat dat schoondochters of schoonzonen geen directe invloed kunnen uitoefenen op de verkoop van de woning na overlijden van de echtgenoot. Zo vallen de woning en mogelijke opbrengsten uit andere bronnen buiten de gemeenschap van goederen.

Geen huwelijk of geregistreerd partnerschap

Als je samenwoont met het huis op naam van de overleden partner maar er is geen sprake van een huwelijk of geregistreerd partnerschap, dan zal de woning worden overgedragen aan de rechtmatige erfgenamen. In het testament kan anders worden bepaald.

Het is mogelijk om in een eerder stadium een samenlevingsovereenkomst te laten vastleggen en een verblijvingsbeding. Dit is niet hetzelfde als een huwelijk of geregistreerd partnerschap maar de woning kan zo worden overgedragen aan de langstlevende partner.

Beneficiair erven

Het zou vervelend zijn als je niet alleen een partner verliest maar ook met schulden wordt opgezadeld. Als er meer schulden op de woning rusten dan er waarde bestaat dan is het mogelijk om het huis beneficiair te aanvaarden. In dat geval zul je de woning erven op voorwaarde dat je er als erfgenaam geen geld aan zult verliezen.

Huis verkopen na overlijden echtgenoot

Dan is er nog de kwestie van het huis verkopen. De meeste eenvoudige route is via een verkoopmakelaar. Die neemt je veel werk uit handen en is niet emotioneel betrokken bij de verkoop. De woning zal verkoopklaar gemaakt moeten worden. Daarbij kunnen relatief kleine investeringen zorgen voor een veel hogere koopsom. Vraag bij meerdere lokale verkoopmakelaars offertes op. Dan heb je zicht op de kosten en kun je voor een makelaar kiezen die jouw situatie begrijpt en obstakels helpt te overbruggen.