De renteaftrek op een hypotheek is lange tijd de strategie geweest om burgers over te halen om een huis te kopen. De rekensom kan behoorlijk ingewikkeld zijn maar voordelig is het zeker. Of beter gezegd ‘was’ voordelig want de aftrek wordt al jarenlang afgebouwd zodat het voordeel aanzienlijk slinkt. Hoe kun je de hypotheekrenteaftrek berekenen voor 2022 en hoeveel was de hypotheekrenteaftrek in 2021?

Hoe lang bestaat hypotheekrenteaftrek?

Hypotheekrenteaftrek als middel om burgers te stimuleren om een eigen huis te kopen stamt uit de jaren negentig van de twintigste eeuw. Toch bestaat deze aftrek al veel langer, de hypotheekrenteaftrek werd in 1914 ingevoerd als onderdeel van de Wet op de Inkomstenbelasting. De inkomsten uit een eigen woning werden belast, rentelasten mocht de eigenaar aftrekken. In 2014 moest de regering bijna 14 miljard euro aan belastingvoordeel geven aan huiseigenaren. Jarenlang mocht er niet getornd worden aan de hypotheekrenteaftrek, het was zelfs een politiek breekpunt bij de formatie van partijen. Tot er in 2012 een begrotingsakkoord zou verschijnen waarin flinke veranderingen in de wet werden doorgevoerd. De hypotheekrenteaftrek zou worden afgebouwd. In eerste instantie met 0,5 procent per jaar maar dit proces werd versneld in 2020.

Hoeveel Hypotheekrenteaftrek krijg ik in 2022

Heb je een goed jaar achter de rug? Misschien word je vanzelf vrolijk bij de hypotheekrenteaftrek berekenen voor 2022. Wellicht niet want deze aftrekpost is niet meer zo voordelig als voorheen. Hoe werkt het precies?

Hoeveel hypotheekrenteaftrek krijg ik?

Als je een hypotheek hebt afgesloten om je woning te betalen dan betaal je rente over het bedrag dat je hebt geleend. Deze rente kun je in mindering brengen op je belastbaar inkomen, dit heet hypotheekrenteaftrek. Dit houdt in dat je minder belasting hoeft af te dragen aan de fiscus. Je hoeft niet te wachten tot het jaar voorbij is en in 2022 de hypotheekrenteaftrek voor 2021 terug te vragen. Met een voorlopige aanslag kun je een voorschot nemen op het voordeel waar je recht op hebt. Dan wordt iedere maand dit voordeel berekend waarmee je de netto maandlasten omlaag brengt. Als er iets mocht veranderen in jouw huidige situatie dan kun je de voorlopige teruggave eenvoudig aanpassen. Als je dit niet doet dan kun je later een heffing opgelegd krijgen.

Voorwaarden voor hypotheekrenteaftrek

Om te profiteren van renteaftrek op de hypotheek moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen:

  1. De woning moet je hoofdverblijf zijn. De schuld bij de hypotheekverstrekker wordt gebruikt om de woning aan te schaffen, te onderhouden of te verbeteren. Als je een tweede, derde of vierde woning hebt naast je hoofdverblijf dan mag je daar geen hypotheekrenteaftrek op toepassen. Dit kan een huis voor je kinderen zijn of een huis dat je verhuurt of als beleggingsobject. Woon je in een nieuw huis terwijl de oude woning nog niet is verkocht? Dan mag je nog 3 jaar de rente over de vorige woning aftrekken met ingang van het moment dat het huis wordt aangeboden voor verkoop.
  1. Sinds 2013 is hypotheekrenteaftrek alleen mogelijk op annuïteiten- of lineaire hypotheken en niet langer voor aflossingsvrije hypotheken. Voor huizen die eerder zijn gekocht is een overgangsregeling van toepassing die maximaal 30 jaar geldig is. Als je overstapt van een oude aflossingsvrije hypotheek dan heb je nog steeds recht op deze aftrek met de nieuwe hypotheek.
  1. De hypotheekrenteaftrek is maximaal 30 jaar toe te passen. Als je dus een hypothecaire lening verlengt dan komt de aftrek wellicht te vervallen. Als je de woning verkoopt met overwaarde dan treedt de bijleenregeling in werking. Je ontvangt in dit geval alleen renteaftrek over de hypotheek die naast de overwaarde wordt afgesloten.

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden? klik hier

Hypotheekrenteaftrek met hoog inkomen

De hypotheekrenteaftrek in 2021 en 2022 valt lager uit als je een hoger inkomen hebt. In 2021 lag de grens op 68.507 euro en in 2022 op 69.398 euro. In de hoogste belastingschijf is namelijk een tariefsaanpassing doorgevoerd. In 2021 werd de renteaftrek op de hypotheek beperkt tot 43 procent, in 2022 ligt dit op 40 procent. Deze aanpassing geldt naast de hypotheekrenteaftrek ook voor andere aftrekbare kosten op een eigen woning. Denk hierbij aan notariële kosten, kosten voor de hypotheekadviseur en erfpacht die je mogelijk moet betalen. Je hoeft deze correcties niet zelf door te voeren, dit gebeurt automatisch bij het invullen van de belastingaangifte. Onder het kopje ‘tariefsaanpassing’ kun je zien om welk bedrag het gaat. Deze verlaging gaat door tot 2023 en zal dan uitkomen op ongeveer 37,05 procent.

Minder voordeel bij aflossen van de hypotheek

Naarmate je minder schuld hebt bij de bank betaal je ook minder rente. Dit betekent dat de hypotheekrenteaftrek ook lager wordt. Dit geldt niet voor aflossingsvrije hypotheken. Die kun je nog steeds afsluiten maar dan doorgaans voor maximaal 50 procent van de koopsom. Voor de rest moet je dan een annuïteiten- of lineaire hypotheek afsluiten, over dat deel heb je wel recht op hypotheekrenteaftrek.

Afwijkende situaties bij hypotheekrenteaftrek

Als je niet binnen de standaard voorwaarden valt dan zijn er enkele uitzonderingen in de regelgeving waar je mogelijk gebruik van kunt maken:

Wel kopen, niet wonen

Een voorwaarde bij de hypotheekrenteaftrek is dat de woning je hoofdverblijf moet zijn. Als je eerst de woning gaat verbouwen na aankoop dan ben je er nog niet woonachtig. Als je in 2021 een huis hebt gekocht dan mag je de hypotheekrenteaftrek vanaf 2021 aftrekken, ook als je er nog niet woont. Als je binnen 3 jaar niet intrekt dan verschuift dit tijdstip.

Lege woning die te koop staat

Als je bent verhuisd dan is het mogelijk dat jouw oude huis nog niet is verkocht. In dat geval heb je tot maximaal 4 jaar recht op hypotheekrenteaftrek over je oude woning. Dit geldt voor het jaar dat je het vorige huis verlaat en de 3 jaar die hierop volgen. Wil je dit leegstaande pand in de tussentijd verhuren om zo inkomsten te genereren? Dit is toegestaan maar over die periode mag je dan geen renteaftrek op de hypotheek toepassen.

Als je hypotheekrente hebt ontvangen van de hypotheekverstrekker die teveel in rekening is gebracht, dan moet je deze rente aftrekken van de hypotheekrente die je betaald hebt als die al is afgetrokken via een voorlopige teruggave.