Als jouw huis tot op de grond afbrandt dan valt er weinig te verbouwen, dan moet je toch echt gaan herbouwen ofwel opnieuw beginnen. Als je precies hetzelfde pand neer wilt zetten dan hangt hier een prijskaartje aan. Dit is echter niet hetzelfde als het bedrag dat een huis oplevert bij verkoop. Wat is herbouwwaarde en wat is het verschil tussen herbouwwaarde en verkoopwaarde? Dat en meer over de herbouwwaardemeter lees je op deze pagina.

Wat is herbouwwaarde?

De herbouwwaarde is het bedrag dat je nodig hebt om dezelfde woning volgens dezelfde kwaliteitsnormen opnieuw te bouwen. Waarom zou je een bestaand huis nog een keer bouwen? Als de woning door brand of blikseminslag schade lijdt, of als er iemand met een vrachtwagen en slecht coördinatievermogen de woning binnenrijdt, dan kan de woning onbewoonbaar verklaard worden. Daarvoor zul je verzekerd zijn. Waarom is het van belang om de herbouwwaarde te weten? Deze waarde wordt gevraagd als je een opstalverzekering wilt afsluiten. Om de berekening te maken wordt de herbouwwaarde meter gebruikt.

Wat is de herbouwwaardemeter?

De herbouwwaardemeter is een methode om de hoogte van het verzekerde bedrag voor een opstalverzekering te bepalen. Dit meetinstrument kan op de meeste woningen worden toegepast uitgezonderd monumenten en villa’s die niet binnen een standaard categorie vallen. De herbouwwaardemeter is ontwikkeld door het Verbond van Verzekeraars die jaarlijks een nieuwe versie maken. Als een verzekeraar gebruik maakt van deze tool op hun eigen website dan maken ze gebruik van dezelfde data en criteria.

De berekening wordt gemaakt op basis van de gemiddelde bouwkosten voor een standaard type woning per m3. In het standaard bedrag wordt uitgegaan van een huis dat gebouwd is met een woonkamer, keuken en badkamer met standaard kenmerken. Het is mogelijk om per onderdeel van de woning een afwijkende afwerking te kiezen, dit geldt ook voor het type gevel en dak inclusief afwerking. Als de woning op zand is gebouwd of als het heiwerk niet in de verzekering wordt opgenomen dan kan er sprake zijn van korting op de premie die je moet betalen.

Herbouwwaarde verkoopwaarde sloopwaarde

Door gebruik te maken van de herbouwwaarde meter kan een verzekeraar snel en uniform de premie voor de opstalverzekering bepalen. Omdat het een gemiddelde waarde betreft kan de werkelijke situatie afwijken. Met een taxatierapport opgesteld door een erkend taxateur ontvang je een nauwkeurige berekening van de individuele woning.

Het is wel zo dat je na afsluiten van een opstalverzekering op basis van de herbouwwaardemeter een garantie zult krijgen tegen onderverzekering. Dit betekent dat de verzekeraar geen beroep kan doen op onderverzekering. Na een verbouwing of andere ingreep die de woningwaarde zal verhogen is het verstandig om te bekijken of de opstalverzekering verhoogd moet worden.

Bij het berekenen van de opstalverzekering zijn er meerdere factoren die een rol spelen. De herbouwwaarde is dan het voornaamste kenmerk om de hoogte van de premie te bepalen. Niet alle verzekeraars geven polissen uit op basis van dezelfde voorwaarden.

Wat staat er in de opstalverzekering?

Het is mogelijk dat er een standaard bedrag wordt uitgekeerd op basis van de premie die je betaalt. Dat is eenvoudig omdat je verder niets hoeft in te vullen. Je moet wel zeker weten dat het bedrag voldoende is om daadwerkelijk de woning opnieuw te bouwen als er iets gebeurt. Er zijn ook verzekeraars die gebruik maken van de herbouwwaarde meter zoals we die hierboven al hebben genoemd. Nog een optie is een lijst met gegevens over de woning waarmee de woningwaarde en bijbehorende premie worden berekend. Als je bijvoorbeeld voor verkoop de woningwaarde wilt weten dan kun je een lokale verkoopmakelaar vragen om een gratis en vrijblijvende waardebepaling uit te voeren.

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden? klik hier

Verschil tussen herbouwwaarde en verkoopwaarde

Als je een huis verkoopt dan spreekt men van verkoopwaarde. Dit is het bedrag dat de woning oplevert bij verkoop. De waarde bij verkoop van een bestaande woning zal meestal lager uitvallen dan de herbouwwaarde. De verkoopwaarde van een bestaand pand zal lager zijn. Naast het verschil tussen herbouwwaarde en verkoopwaarde is er ook nog de sloopwaarde. De reden waarom de herbouwwaarde lager ligt dan de verkoopwaarde heeft te maken met de waarde van het perceel. Die wordt bij herbouwen namelijk niet meegeteld.

Verschil tussen herbouwwaarde en sloopwaarde

De sloopwaarde zal doorgaans het laagste bedrag van de drie waardebepalingen zijn. Onder sloopwaarde bedoelen we alle materialen, onderdelen en spullen die het gebouw waard zijn zonder de kosten voor sloop meegerekend. Het verschil met de vaak hogere herbouwwaarde kan van belang zijn. Zo is het voorgekomen dat een huis dat op de lijst voor sloop stond afbrandde. Er werd aanspraak gemaakt op de verzekering die hiervoor alleen de sloopwaarde wilde uitkeren. Het gerechtshof stelde de verzekeringsmaatschappij in het gelijk omdat de woning toch gesloopt zou worden.

Het is naast herbouwwaarde, verkoopwaarde of sloopwaarde in een aantal gevallen mogelijk om uit te gaan van de taxatiewaarde. Die komt het dichtst in de buurt van de herbouwwaarde.

Is een opstalverzekering verplicht?

Dat het van belang is om de herbouwwaarde te weten mag duidelijk zijn. Ben je verplicht om een opstalverzekering af te sluiten als huiseigenaar? Ja, dit is verplicht. De geldverstrekker zal deze voorwaarde namelijk stellen. De ingangsdatum is gelijk aan de dag van overdracht bij de notaris. Er zullen doorgaans twee opties zijn, een standaard opstalverzekering en een meer uitgebreide polis. Iemand die een appartement bezit hoeft geen opstalverzekering af te sluiten want de VvE zal dit als eenheid regelen.

Opstal of inboedel?

Net zoals je onroerende en roerende zaken hebt, is er ook een verschil tussen opstal en inboedel. In een opstalverzekering wordt de herbouwwaarde verzekerd maar niet de roerende goederen zoals het meubilair, kleding en andere bezittingen. Een inboedelverzekering is niet verplicht maar wordt wel aanbevolen. De opstalverzekering dekt niet de roerende goederen. Schade die ontstaat door brand, storm en inbraak wordt in beide verzekeringen gedekt.

Herbouwwaarde taxeren

Als je precies wilt weten wat de herbouwwaarde van jouw woning is dan kun je een taxatierapport laten opstellen. Dit is echter niet hetzelfde als een standaard woningtaxatie. Als je een specifiek type woning koopt dat niet binnen de norm valt dan kan een dergelijke taxatie verplicht worden gesteld. Denk bijvoorbeeld aan een monumentaal pand of een boerderij.