Een bestaand huis kopen kan al veel tijd in beslag nemen, laat staan een huis dat nog gebouwd moet worden. Tussen de aankoop van een stuk grond en die eerste overnachting in je nieuwe stulpje liggen een aantal belangrijke momenten. Grondrente is een kostenpost waarmee je te maken kunt krijgen als je kiest voor nieuwbouw. Wat is grondrente, wanneer moet je dit betalen en hoe hoog is de grondrente? Je vindt het antwoord op deze vragen en meer op deze pagina.

Wat is grondrente?

Je denkt een flink bedrag te besparen op de overdrachtsbelasting door jouw huis vrij op naam te kopen. Ga deze besparing nog niet uitgeven aan meubels en behang want je zult te maken krijgen met rente, veel rente! Het eerste waar je mee te maken krijgt is de grondrente. Dit is de rente die je moet betalen aan de projectontwikkelaar. Die koopt de grond en zal dit op een later tijdstip doorverkopen of beter gezegd overdragen aan de koper van het perceel en woning. Een andere term voor deze kosten is voorfinanciering. Op het moment dat je de koopovereenkomst tekent bij de notaris wordt bepaald hoeveel grondrente je moet betalen. Wanneer betaal je grondrente? Dat heeft te maken met twee momenten; de aankoop van het perceel en het moment dat de nieuwbouwwoning inclusief grond naar jou wordt overgedragen.

Wanneer grondrente betalen?

Op het moment dat de projectontwikkelaar de grond aankoopt begint de teller te lopen. Het moment dat je de koopovereenkomst tekent bij de notaris zal de som worden opgemaakt. Als de grond wordt aangekocht in januari en je tekent voor het huis in juni, dan moet je voor die periode grondrente betalen. Tot het moment dat de leveringsakte wordt ondertekend ben je nog niet de juridisch eigenaar, dit is de projectontwikkelaar.

Wat is grondrente?

De teller stopt op het moment dat het voorlopige koopcontract officieel wordt ondertekend bij de notaris. Tussen het tekenen van het voorlopig koopcontract en de notariële akte zit nog de periode van de hypotheekaanvraag. Als dit traject langer duurt dan zul je dus ook meer rente moeten betalen. Als je de grondrente of bouwrente zelf betaalt dan is dit bedrag aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Als je dit bedrag, of een deel hiervan, opneemt in de hypothecaire lening dan kun je deze kosten niet aftrekken op het aangiftebiljet.

Voordelen en nadelen grondrente

Laten we als eerste de voordelen van grondrente bekijken:

  • Je hoeft de grond niet eerst te kopen, dit doet de projectontwikkelaar voor je.
  • Het stukje grond is nu gereserveerd voor jouw nieuwe woning.
  • Als de hypotheekaanvraag wordt afgewezen dan hoef je de grondrente ook niet te betalen.

Er zijn ook nadelen van grondrente:

  • Je wordt pas eigenaar van de grond na ondertekenen van de leveringsakte.
  • Als er meer tijd tussen aankoop en ondertekenen van het koopcontract ligt dan moet je meer grondrente betalen.
  • Je weet vooraf niet precies wat de kosten zijn.

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden? klik hier

Koopovereenkomst en aannemingsovereenkomst

Wanneer je het project als geheel bekijkt dan kom je tot een totaalbedrag en een lineair traject met diverse tussenstappen. Bij nieuwbouw is er echter sprake van een tweedeling. Als eerste is er de koopovereenkomst. Dit is de overeenkomst voor aankoop van de grond. Daarna volgt de aannemingsovereenkomst. Dit is de overeenkomst voor de bouw van de woning op deze grond.

Doorgaans zal de projectontwikkelaar eerst grond kopen en vervolgens kunnen potentiële kopers zich inschrijven op een woning. Dit biedt zekerheid voor de koper want je hoeft zelf niet eerst naar een stukje grond te zoeken om jouw droomhuis op te laten bouwen. De projectontwikkelaar maakt ondertussen kosten en daar mag een rente over worden geheven. Hoe hoog is de grondrente? Dat hangt af van diverse factoren.

Hoe hoog is grondrente?

De projectontwikkelaar of aannemer stelt vast wat het percentage van de bouwrente is. Er kunnen andere percentages worden toegepast op de koopovereenkomst en de aannemingsovereenkomst. Over het algemeen wordt hetzelfde percentage berekend maar dit is niet altijd het geval. Gemiddeld genomen ligt het percentage grondrente tussen 6 en 8 procent. Deze kosten zijn eenvoudiger te berekenen dan de rente op de aannemingsovereenkomst omdat het begin- en eindpunt eenvoudig te bepalen zijn. Als de bouw van de woning nog niet is gestart dan weet je nog niet hoeveel je daarvoor moet betalen, de rente ligt wel vast.

De uiteindelijke kosten voor grondrente en bouwrente worden later definitief berekend, er wordt vooraf een schatting gemaakt. Het is beter voor de hypotheekaanvraag dat deze schatting wat ruimer uitvalt zodat je meer speling hebt.

Kosten voor grond gereed maken

Als een stuk grond wordt aangekocht door een projectontwikkelaar dan zal het nog niet direct gereed zijn voor bebouwing. Wat er staat moet verwijderd worden en er kunnen andere werkzaamheden plaatsvinden voordat de bouw daadwerkelijk van start gaat. Deze kosten worden allemaal in kaart gebracht en later zul je die bij de werkelijke overdracht moeten betalen. Dit betekent dat je naast de grondrente vaak ook al in een eerder stadium bouwrente verschuldigd bent aan de aannemer. Het huis bouwen is namelijk niet de enige kostenpost.

Rente wordt doorgeschoven

De projectontwikkelaar kan geen grond maken, die moet ook weer van een eigenaar gekocht worden. Dit kan bijvoorbeeld de gemeente zijn die grond vrijgeeft voor de bouw van huizen. De projectontwikkelaar of aannemer die de grond koopt van de gemeente zal ook grondrente moeten betalen. Ze moeten dus zelf ook extra kosten maken om de grond te mogen gebruiken. In feite wordt die rente weer doorgeschoven naar de koper van de daadwerkelijke woning.

Als een project een snellere doorlooptijd heeft dan hoef je ook minder rente te betalen. Helaas heb je hier als koper niet zoveel invloed op. In theorie zou je kunnen onderhandelen over de grondrente en bouwrente maar de praktijk wijst uit dat je hier niet zover mee komt. Als er bijvoorbeeld huizen in een nieuwbouwwijk worden aangeboden dan staan kopers in de rij om een huis te kopen. Als de verkoop stagneert en je stapt later in dan heb je wellicht wat meer speling tijdens de onderhandelingen. Op dat moment is de rente wel opgelopen omdat de periode tussen aankoop van de grond en het tekenen van het contract langer is.