Wat zijn gemeentelijke lasten?

De gemeentelijke lasten kunnen bestaan uit o.a.

  • Afvalstoffenheffing en het reinigingsrecht;
  • Begraafplaatsrechten (onderhoud);
  • Onroerende-zaak belastingen (OZB);
  • Precariobelasting;
  • Rioolheffing
  • Wet waardering onroerende zaakbelastingen (WOZ)

Meerdere makelaarsbegrippen bekijken? klik hier

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden? klik hier