Mag een verhuurder zelf de hoogte van de huur bepalen? Dat hangt van meerdere factoren af waarvan de liberalisatiegrens een belangrijke factor is. Wat is het, waar ligt de grens en is jouw huurprijs geliberaliseerd? Alles wat je moet weten over de geliberaliseerde huurprijs lees je op deze pagina.

Wat is een geliberaliseerde huurprijs?

Er zijn in Nederland twee soorten huurwoningen; sociale huurwoningen waar huurders in aanmerking kunnen komen voor huurtoeslag en geliberaliseerde huurwoningen waar geen huurtoeslag mogelijk is. Hoewel deze grens heel duidelijk wordt getrokken betekent dit niet automatisch dat iemand in een huurwoning onder deze grens automatisch huurtoeslag krijgt. Om hiervoor in aanmerking te komen moet er namelijk aan meerdere voorwaarden worden voldaan. Wat is de liberalisatiegrens? Deze grens verandert ieder jaar dus laten we even kijken welk bedrag van toepassing is voor 2022.

Wat is de liberalisatiegrens in 2022?

In 2022 ligt de liberalisatiegrens op € 763,47 voor de kale huurprijs exclusief servicekosten. Dit geldt voor zelfstandige woonruimte, een studentenkamer zal hier doorgaans niet onder vallen. Er moet een eigen toegangsdeur zijn die aan beide zijden te sluiten is. Er moet een eigen keuken en toilet aanwezig zijn. Als een groep personen samen een zelfstandige woning huurt en deze opdeelt dan kan de persoon op het huurcontract wel huurtoeslag aanvragen. Is mijn huurprijs geliberaliseerd? Als je een huurcontract hebt afgesloten met een huursom onder de grens voor sociale verhuur dan is jouw huurprijs niet geliberaliseerd. Dit betekent echter niet automatisch dat je in aanmerking komt voor huurtoeslag.

Hoe hoog mag mijn huur worden?

De aanvangshuur binnen de sociale sector wordt bepaalt op basis van een puntensysteem. De verhuurder mag dan niet over een bepaalde grens heen gaan, lager mag wel. In de vrije sector, dus boven de liberalisatiegrens, mag de verhuurder zelf de aanvangshuur bepalen. Als een vastgoedmakelaar 1000 euro voor een klein appartementje vraagt, dan is het aan de woningzoekende om dit te accepteren. Wordt er 2000 euro gevraagd? Als je dit bedrag accepteert dan is dat de huur die je moet betalen.

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden? klik hier

Ieder jaar mag er een huurverhoging plaatsvinden voor de huurwoning waar je woont. Deze huurverhoging mag in 2022 niet hoger liggen dan 3,3 procent voor een geliberaliseerde huurwoning. Dus in het voorbeeld van 1000 euro per maand mag dit 1033 euro worden in 2022 en niet meer. In 2023 kan op dat bedrag weer een maximaal percentage worden geheven. Het is overigens mogelijk dat de verhuurder een lager tarief hanteert maar hier kun je niet zomaar van uitgaan. Staat er in het huurcontract een hoger percentage? Dan geldt automatisch 3,3 procent want meer is niet toegestaan voor 2022.

Geliberaliseerde huurprijs bij sociale verhuurder

Er zijn sociale verhuurders en commerciële verhuurders. Een sociale verhuurder moet aan andere voorwaarden voldoen als een commerciële verhuurder. Zo moet het grootste deel van de woningen onder de huurtoeslaggrens blijven. Als er mensen aanspraak maken op de urgentieregeling, of als statushouders een woning krijgen, dan wordt er een beroep gedaan op het sociale bezit. De meeste woningen van sociale verhuurders liggen onder de liberalisatiegrens maar niet allemaal. Als een woning boven de grens voor huurtoeslag uitkomt dan valt deze automatisch in de vrije sector. De verhuurder mag dan een hogere huurverhoging toepassen en zelf de huurprijs bepalen. Als het een woningcorporatie zonder winstoogmerk betreft dan kunnen deze extra inkomsten besteed worden aan het sociale woningbezit. Over het algemeen zullen ook woningen boven de grens bij dergelijke verhuurders nog steeds relatief goedkoop zijn. Zo kunnen huishoudens met een wat hoger inkomen toch een redelijk betaalbare woning huren.

Bij commerciële verhuurders ligt het zwaartepunt elders, dit betekent overigens niet dat zij geen woonruimte onder de liberalisatiegrens aanbieden. Het is zeker mogelijk dat je ook hier een woonruimte kunt huren met recht op huurtoeslag.

Heb ik recht op huurtoeslag?

De geliberaliseerde huurprijs grens is in feite de grens voor huurtoeslag. Als je onder deze grens zit dan kun je in aanmerking komen voor huurtoeslag. Maar dat is niet de enige voorwaarde. Zo is er een grens voor het verzamelinkomen, je mag ook niet teveel geld op je bankrekening hebben staan. Pas wanneer je aan alle voorwaarden voldoet kun je huurtoeslag aanvragen. Je moet dit zelf doen, je ontvangt niet automatisch huurtoeslag als je in een goedkoper huis woont. Als je in de commerciële sector huurt met een huursom die onder de liberalisatiegrens ligt, dan heb je wellicht ook recht op huurtoeslag. Deze toeslag is namelijk niet beperkt tot de sociale woningcorporaties.

Als je een huurcontract hebt afgesloten met een huurprijs onder de liberalisatiegrens, dan blijft het recht op huurtoeslag van kracht zolang je hier blijft wonen. Ook als de huurprijs omhoog gaat. Omdat de huurverhoging in dit geval op basis van sociale huurwoningen wordt berekend zal de huur niet veel stijgen. Als er echter een mutatie plaatsvindt en de nieuwe huurder moet meer betalen dan de grens, dan vervalt het recht op huurtoeslag voor de nieuwe huurder van deze woning. Ook kan voortaan een hogere huurverhoging worden doorgevoerd. Er zijn gevallen waarin de verhuurder besluit om de huurprijs te bevriezen of te verlagen om het recht op huurtoeslag te behouden voor de huurder. Dit is ook een manier voor de woningcorporatie om aan de sociale verplichtingen te voldoen.

Ik ben het niet eens met de huurprijs

Het is mogelijk dat jouw verhuurder besluit om jouw huur te verhogen boven het toegestane maximum. Dit mag niet en dit kun je aanvechten via de kantonrechter. In dat geval zal de rechter bepalen of jouw claim terecht is en welke consequenties dit heeft. Zo kan bepaald worden dat de huursom gelijk moet blijven of dat het huurcontract opgebroken mag worden. Je kunt ook naar de Huurcommissie gaan om jouw situatie voor te leggen.

Kom ik in aanmerking voor een sociale woning?

Als je een inkomen hebt dat te hoog ligt voor een sociale huurwoning dan kun je worden afgewezen. Niet iedere sociale verhuurder is hier even streng in, ‘scheefwonen’ wordt wel actief bestreden. Als je meer gaat verdienen terwijl je in een ‘goedkope’ huurwoning woont, dan hoef je niet te verhuizen tot je hier zelf voor kiest. De meeste sociale huurwoningen worden verhuurd op basis van inschrijftijd of loting. Voor een geliberaliseerde huurwoning in de vrije sector geldt dit niet, de prijs voor een vergelijkbare woning kan wel aanzienlijk hoger liggen.