Als je meerdere tonnen moet lenen bij een hypotheekverstrekker voor een looptijd van tientallen jaren dan heeft niet alleen de partij die geld leent financieel risico. Sterker nog, het is de hypotheeknemer die voor grote problemen kan komen te staan als de kleine lettertjes niet goed worden gecontroleerd. Daarom is er de Gedragscode Hypothecaire Financieringen ofwel GHF waarin duidelijk de regels worden beschreven waar iedere hypotheekverstrekker zich aan moet houden. Wat de Gedragscode Hypothecaire Financieringen is en wat er in de GHF staat lees je op deze pagina.

Wat is de Gedragscode Hypothecaire Financieringen?

De Gedragscode Hypothecaire Financieringen zorgt er onder andere voor dat hypotheken die worden versterkt niet te hoog zijn. Te hoge leningen en onvolledige of zelfs onjuiste informatie is gevaarlijk voor kopers. Met de GHF worden consumenten beschermd tegen onverantwoorde hypotheken.

Gedragscode Hypothecaire Financieringen GHF

Huizencrisis

In de Verenigde Staten werden voor een lange periode ‘subprime’ leningen verstrekt. Mensen konden een (duur) huis kopen, ook als ze geen goed krediet hadden. Zolang de huizenprijzen bleven stijgen was er niets aan de hand maar als prijzen dalen dan komen de huizen ‘onder water’ te staan. Ook andere economische omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat huizenprijzen dalen. Rond 2007 ontstond de situatie dat veel mensen de kosten voor de hypotheek niet langer konden opbrengen.

Dit probleem zou zich als een olievlek uitspreiden over de wereld en ook in Nederland. In 2008 daalde huizenprijzen en de huizencrisis zorgde voor grote financiële problemen. Op dat moment was het nog mogelijk om meer te lenen dan de werkelijke woningwaarde. Hier werd gretig gebruik van gemaakt door extra geld te lenen tegen een aantrekkelijke rente. Ook aflossingsvrije hypotheken zorgde voor een gevaarlijke situatie. De Gedragscode Hypothecaire Financieringen moet deze excessen oplossen in combinatie met de Tijdelijke Regeling Hypothecair Krediet.

De Nederlandse Vereniging van Banken

Voor de volledige inhoud van de Gedragscode Hypothecaire Financieringen (GFH) kun je terecht op de website van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Deze vereniging behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle banken die actief zijn in Nederland. Deze organisatie werd opgericht in 1989. Eerder in 1949 werd de Nederlandse Bankiersvereniging (NVB) opgericht en in 1971 zou overleg tussen banken in het College van Overleg geborgd worden.

Vrijwel alle banken die actief zijn in Nederland zijn lid van de GFH, ook banken die buiten Nederland zijn gevestigd. Voor werknemers binnen het bankwezen werd in 2015 de Werkgeversvereniging Banken opgericht. De Gedragscode Hypothecaire Financieringen biedt hypotheeknemers meer zekerheid bij het nemen van een hypothecaire lening bij de bank. Daarnaast zijn er ook een aantal wettelijke bepalingen waar geldverstrekkers zich aan moeten houden.

Over de Gedragscode Hypothecaire Financieringen

De GFH werd opgericht in 1989, daarna zou de gedragscode een aantal keren worden aangepast. De meest recente versie dateert uit 2011 en werd opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Banken en het Verbond van Verzekeraars. Een deel van de gedragscode is overgenomen binnen de wetgeving wat betekent dat diverse bepalingen juridisch afdwingbaar zijn. Denk hierbij aan de Tijdelijke Regeling Hypothecair Krediet en het Besluit gedragstoezicht. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft daarnaast diverse leidraden gepubliceerd om de inhoud van de wetgeving te verduidelijken. In 2020 zou de gedragscode worden herzien.

GFH voor particulieren

De Gedragscode Hypothecaire Financieringen gaat specifiek om leningen met als doel een woonhuis te kopen door particulieren. Het is geen code met voorzieningen op het gebied van commercieel vastgoed. De financiering moet gebruikt worden om de koopsom van de woning geheel of gedeeltelijk af te betalen. De hypotheken moeten via publieke wegen worden aangeboden als standaard product. Het kan zowel een geldlening betreffen als een krediet in rekening courant. Bij professionele toepassingen zoals de aankoop van een praktijk voor zakelijke toepassing zal sprake zijn van maatwerk.

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden? klik hier

Offerte van de hypotheekverstrekker

Als je een huis wilt kopen dat zul je een hypotheek aanvragen. Je krijgt eerst een berekening die je kunt accepteren of niet. Daarbij kan er gebruik worden gemaakt van ESIS (European Standard Information Sheet), het kan ook in de vorm van andere soorten documentatie. Aan de berekening die je als aanvrager ontvangt kun je geen rechten ontlenen omdat er nog veel kan wijzigen in de toekomst.

Hoeveel kun je lenen?

Het bedrag dat je kunt lenen is voor een deel bepaalt door de woonlasten die je redelijkerwijs kunt betalen. Als je een hoog, vast inkomen hebt dan kun je meer lenen dan bij een klein salaris zonder vast contract. Het NIBUD geeft ieder jaar advies aan de overheid met betrekking tot de woonlasten die maximaal verantwoord zijn. Daar komt een percentage uit voort die toegepast wordt op het inkomen. De leennormen worden door de overheid vastgelegd in de wetgeving, dit wordt de Tijdelijke Regeling Hypothecair Krediet genoemd.

Mag je vervroegd aflossen?

Als je geld over hebt dan kan het voordelig zijn om de hypothecaire lening eerder af te lossen. Je betaalt dan minder rente over het geheel. Dit is niet gunstig voor de bank die minder inkomsten genereert uit de lening. Daarom zal er een maximaal bedrag voor boetevrij aflossen in de hypotheekovereenkomst worden opgenomen. Je mag meer aflossen dan dit bedrag maar je moet hiervoor een boete betalen. Controleer in de hypotheekvoorwaarden welk bedrag je boetevrij mag aflossen op jaarbasis.

Kan de overeenkomst worden aangepast of ontbonden?

Het is mogelijk dat de overeenkomst door bijvoorbeeld veranderingen op de markt niet langer meer voordelig is voor de hypotheekverstrekker. Als dit de voortzetting van de financier in het geding kan brengen dan is het mogelijk dat de voorwaarden aangepast worden. Bij specifieke vormen van financiering is het mogelijk dat er voorwaarden los van de rente aangepast worden. Deze aanpassingen mogen niet zomaar opgelegd worden maar dit zal altijd in overleg met de hypotheeknemer gebeuren.

GHF ook voor hypotheekadviseurs

De Gedragscode Hypothecaire Financieringen is ook van toepassing op de hypotheekadviseur die kopers advies geeft voordat ze een hypotheek aanvragen. De financier zal de adviseur erop wijzen als het advies in strijd is met deze code. Als hier verbeteringen uit voortvloeien dan kan de intermediair uitgesloten worden van bemiddeling.

Voor een klacht over het niet naleven van de gedragscode kun je contact opnemen bij de hypotheekverstrekker. Als dit niet tot resultaten leidt dan kun je de klacht voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening in Den Haag.