Waar vind ik mijn funderingslabel?

Naar schatting zijn er ongeveer één miljoen woningen in Nederland die risico lopen op schade aan de fundering. Met het funderingslabel dat in 2020 werd getest zou er meer inzicht moeten komen over de staat van woningen. Helaas is het funderingslabel inzien niet meer mogelijk, daarnaast zal het label nog niet in 2021 verplicht worden gesteld zoals dit eerst werd verondersteld. Wat is het belang van een funderings label check en wat zijn de plannen voor 2021?

Funderings label check

Het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) werd in oktober 2020 gelanceerd in het KRO NCRV televisieprogramma ‘de Monitor’. Er was een test website ontwikkeld waar een funderings label check uitgevoerd kon worden. Hiervoor werd informatie gebruikt uit landelijk openbare data, een computermodel zou op basis van deze data een risicomodel berekenen.

Funderingslabel

Er werden hierbij een vijftal risico categorieën onderscheiden. In de media werd diverse malen ten onrechte beweerd dat het label met ingang van 2021 verplicht zou worden gesteld. Dit is niet het geval, ook is het funderingslabel inzien niet meer mogelijk.

Wat is mijn huis waard? Vergelijk makkelijk en snel meerdere makelaars

|

Testfase in 2020

In 2020 vond er een test plaats, volgens het KCAF was er veel belangstelling en werd er veel informatie verzameld. Zoveel zelfs dat de organisatie in december besloot om de test vervroegd op te schorten. Zelf geeft de organisatie aan dat het een succesvol project betreft, er zijn ook kritische geluiden die beweren dat de resultaten niet betrouwbaar waren. Wat de uitkomst ook mag zijn, er zal in de eerste helft van 2021 geen nieuwe funderings label check komen.

FunderMaps applicatie

Het label werd bepaald op basis van openbare data. Deze methode is anders dan de FunderMaps applicatie die bestemd is voor lokale partijen waaronder gemeenten, woningcorporaties en waterschappen. De data en methodiek in deze applicatie zou wel zeer nauwkeurig zijn en werken op basis van lokale informatie. Helaas is deze informatie niet openbaar toegankelijk, het kan wel gebruikt worden om in een later stadium data te delen.

Funderingsrapport

Funderingslabel inzien

Het uitgangspunt van de test was een respons van 50.000 bevragingen in 2 maanden, in praktijk bleken dit 850.000 unieke adresbevragingen in 2 weken te zijn. Met zoveel data vond KCAF dat het project al eerder dan gepland gestaakt kon worden. Hiermee was het funderingslabel inzien voor consumenten ook niet meer mogelijk. Het is op dit moment onbekend in welke vorm het label terug zal keren of op welk moment.

Wordt een label verplicht in 2021?

Nee, in tegenstelling tot wat in sommige publicaties beweerd werd zal er geen verplicht funderingslabel komen in 2021. Toch is er veel behoefte aan inzicht over dit onderwerp. Dit is wel gebleken uit de overweldigende respons op de testfase. Wanneer je als koper in 2021 een huis wil kopen moet je er dus rekening mee houden dat er geen label opgezocht kan worden. Wanneer er twijfel bestaat over de kwaliteit van de fundering moet je dit zeker bespreken tijdens de onderhandelingen. Wanneer de verkoper hier geen informatie over kan of wil verstrekken dien je terughoudend te zijn en naar een onafhankelijk onderzoek te vragen. Als er sprake is van problemen met de fundering kan dit hoge onkosten opleveren na aankoop.