Funda is het meest populaire platform voor huizenkopers in Nederland. Met ruim 5 miljoen bezoekers per maand en het grootste online aanbod van koophuizen in Nederland zal dit geen verrassing zijn. in 2020 is er een nieuwe functie toegevoegd genaamd funda Index. Als je meer wilt weten over trends op de woningmarkt dan kun je hier een overzicht vinden met verschillende cijfers per maand en een grafiek met resultaten van de afgelopen maanden. De funda Index: Wat is het en wat staat er allemaal in? Je leest het op deze pagina.

Wat is de funda Index?

Deze index is een pagina die verschuivingen toont in het gedrag van consumenten op het gebied van vertrouwen, intentie om te kopen of verkopen en het gedrag met betrekking tot de woningmarkt in Nederland. Daarnaast wordt de invloed van maatschappelijke, politieke en economische sentimenten in kaart gebracht evenals persoonsgebonden situaties. De funda Index is gebaseerd op analyse van gedrag en maandelijks onderzoek bij bezoekers van deze website.

Wat staat er in?

Er zijn een aantal factoren bepaald waar maandelijks een cijfer aan wordt gekoppeld. Let op; het is geen schaal van 0 tot 100, cijfers kunnen boven 100 uitkomen. Dit zijn de meetpunten:

  • Koopvertrouwen: Dit getal wordt gebaseerd op gebruikersonderzoek. Er wordt gevraagd aan gebruikers of dit een goed moment is om een huis te kopen in de huidige markt.
  • Koopintentie: Dit getal wordt gebaseerd op gebruikersonderzoek. Er wordt gevraagd of iemand van plan is om een huis te kopen.
  • Koopgedrag: Dit getal wordt gebaseerd op bezoekersgedrag. Er wordt gemeten hoeveel contact er wordt gelegd met makelaars. Door deze uitkomst te combineren met ander zoekgedrag kunnen trends geduid worden.
  • Verkoopvertrouwen: Dit getal wordt gebaseerd op gebruikersonderzoek. Er wordt gevraagd of het een goed moment is om een woning te verkopen in de huidige markt.
  • Verkoopintentie: Dit getal wordt gebaseerd op gebruikersonderzoek. Er wordt gevraagd om iemand van plan is om een huis te verkopen.

Bij een steekproef wordt er gestreefd naar minimaal 1500 respondenten.

Analyse van data

De resultaten worden per maand in een grafiek geplaatst zodat er trends waargenomen kunnen worden. Er worden ook conclusies getrokken op basis van de ruwe data. Aan het begin van 2021 wordt verwacht dat de druk op de woningmarkt wat zal gaan verminderen. De markt voor koop zal iets beter worden terwijl de verkoop juist minder gunstig wordt. Dit komt omdat er in 2021 naar verwachting meer aanbod zal komen en de huizenprijzen zullen dalen.

Voor wie is deze informatie bedoeld?

De cijfers zijn direct via de website te bekijken door iedereen die hier interesse naar heeft. De beoogde doelgroepen zijn makelaars, financiële instellingen, bureaus die plannen en onderzoek uitvoeren, macro-economen, de overheid, politici en media. Funda geeft aan dat het om objectieve cijfers gaat, daarbij moeten ze wel erkennen dat bezoekers overwegend actief willen kopen of verkopen. De deelnemers zullen dus een andere interesse hebben dan de algemene huiseigenaar die niet direct intentie heeft om een woning te kopen of verkopen.

Funda Index voor woningen

Wil je graag weten welke index er ligt op de woningen zelf dan zou je een funda waardecheck kunnen laten uitvoeren. Let op deze check is gebaseerd op data en niet op een fysiek bezoek aan huis. Ga naar funda waardecheck voor meer informatie.