Wanner is een familiehypotheek interessant? Er zijn niet veel mensen die voldoende spaargeld hebben opgebouwd om een huis te kopen met eigen middelen. Het is niet eens fiscaal aantrekkelijk om contant af te rekenen. Daarom sluiten de meeste kopers een hypotheek af. Vaak bij een bank, soms bij een andere geldverstrekker. Hebben jouw ouders kapitaal opgebouwd en zijn ze bereid om je geld te lenen? Dan kan een familie hypotheek uitkomst bieden. Wat is een familie hypotheek en hoe sluit je deze af?

Wat is een familiehypotheek?

Een familiehypotheek is een lening voor de financiering van een huis die wordt verstrekt door familie of vrienden. Het kan een alternatief zijn voor een traditionele hypotheek en kan zowel voordelen als nadelen hebben voor zowel de uitlener als de ontvanger van de lening.

Huizen zijn duur. Dan komen er ook nog kosten bij die je niet altijd in de hypotheek kunt opnemen. De optelsom kan het met name voor starters en/of jongeren erg lastig maken om een lening rond te krijgen bij de bank. Als jouw ouders een flink spaarpotje hebben opgebouwd dan kun je ze vragen om geld voor een huis te lenen. Dit wordt een familiehypotheek genoemd.

Hoe werkt een familiehypotheek?

Eigenlijk is een familie hypotheek niets anders dan een lening bij familieleden die je gebruikt om een huis te kopen. Je kunt deze lening combineren met een reguliere hypothecaire lening bij de bank om het gat in de budgettering te overbruggen.

Voordelen en nadelen van familiehypotheken

Voor zowel de kopers als voor familieleden zijn er voordelen en nadelen te benoemen. Dit zijn de voornaamste:

Voordelen familie hypotheek:

 • Spaargeld levert weinig of zelfs negatieve rente op. Tel hier de inflatie bij op en je verliest geld. Bij een familie hypotheek is er sprake van een marktconforme rente.
 • De koper heeft meer financiële middelen om een (duurder) huis te kopen.
 • Omdat er een familieband bestaat is het doorgaans eenvoudiger om ouders te overtuigen dan de bank die alleen naar de cijfers kijkt.
 • Een familiehypotheek is geen schenking dus hoeft er ook geen schenkbelasting over betaald te worden.
 • De belastingvrije schenking blijft mogelijk.
 • De rente op het geleende bedrag kan fiscaal aftrekbaar zijn voor de persoon die het geld leent.

Nadelen familie hypotheek:

 • Als de lening niet ingelost kan worden dan kan dit frictie opleveren binnen de familie.
 • Als ouders meer kinderen hebben dan lopen de andere kinderen en daarmee ook erfgenamen financieel risico.
 • Het betreft een overeenkomst voor tientallen jaren, dit bedrag is gedurende deze periode dus niet voor andere zaken te gebruiken.
 • Er zijn minder regels en handvatten om een dergelijke lening af te sluiten. Je moet dus heel goed op de voorwaarden letten.
 • De lening bij de ouders wordt als schuld meegeteld in het afwegen van een (aanvullende) hypotheeklening bij de bank.

Dan is er uiteraard nog een nadeel voor families die niet zo vermogend zijn; een familie hypotheek is alleen mogelijk als je familieleden geld bezitten. Je kent vast wel het spreekwoord: “Als je voor een dubbeltje geboren wordt, dan word je nooit een kwartje”. Als jouw ouders niet de financiële middelen hebben om je geld te lenen, en je komt zelf niet in aanmerking voor een reguliere hypotheek, dan wordt het erg lastig om een huis te kopen. Zo ontstaat er een vicieuze cirkel van families met geld die vermogen kunnen opbouwen en families die niet verder komen dan een huurwoning omdat ze geen kapitaal kunnen opbouwen. Enerzijds is het begrijpelijk dat je kinderen helpt met het geld dat je in de loop der jaren hebt verdiend, het kan de woonmarkt wel verstoren omdat vermogende families meer mogelijkheden hebben.

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden? klik hier

Als jouw familie niet kan helpen met een lening dan is er ook nog de optie om bij vrienden of andere personen in je netwerk geld te lenen om zo een standaard hypotheek te financieren. Hier zijn wel risico’s aan verbonden, zowel financieel als in de relatiesfeer. Bij iedere lening moet je naast de directe voordelen en nadelen ook goed de mogelijke consequenties overwegen.

Hoe hoog mag een familiehypotheek zijn?

Voor een onderhandse lening is geen maximum bedrag van toepassing. Het is wel verplicht om een marktconforme rente te heffen op dit bedrag. Je betaalt dus net zoveel rente aan je ouders als de bank zou rekenen voor een lening. Afhankelijk van de bank waar je de familie hypotheek regelt kan er nog een voordeel zijn. Zo zijn er geldverstrekkers die deze lening als een ‘financieringslast neutraal’ behandelen. In dat geval kun je meer lenen bij de bank wanneer de aflossing en rente worden terugbetaald. Zo kun je meer lenen dan met een standaard hypotheek mogelijk zou zijn.

Een hogere rente kan voordelig zijn

Je mag niet een heel lage rente berekenen omdat het een familieovereenkomst betreft. De rente van een familiehypotheek moet marktconform zijn. Het kan zelfs voordeel opleveren om een hogere rente overeen te komen. Er is namelijk de hypotheekaftrek die weer fiscaal voordeel biedt. Wat ook regelmatig voorkomt is het schenken van de rente naar het kind. Zolang dit onder de belastingvrije voet blijft kan dit fiscale cirkeltje heel voordelig uitpakken.

Alternatieve opties

Hier zijn nog twee alternatieve mogelijkheden om geld van je ouders te gebruiken om een huis te kopen:

1. Ouders schenken geld

Naast een lening is het mogelijk om je kinderen of kleinkinderen een bedrag te schenken. Je mag ieder jaar een bescheiden bedrag belastingvrij schenken, dit geldt zowel voor ouders als grootouders. Ouders mogen ook eenmalig een groter bedrag belastingvrij schenken met als doel een huis te kopen. Dit is een optie die je ook kunt overwegen. Uiteraard is een schenking niet hetzelfde als een lening. Wanneer het een familiehypotheek betreft is er geen sprake van een schenking maar van een lening tussen familieleden. Het is de bedoeling dat het bedrag afbetaald wordt. Dat is bij een schenking niet het geval.

2. Garantstelling van ouders

Er is ook nog de generatiehypotheek. In dit geval betreft het geen lening van ouders of grootouders maar een garantstelling. De familieleden staan garant voor het bedrag dat je zelf niet kunt lenen bij de bank. De financiële situatie van de garantstellers moet dan wel worden getoetst. Als jouw inkomen na verloop van tijd stijgt dan kan de hypotheek worden aangepast op de nieuwe situatie. Zo daalt het bedrag van de garantstelling.

Een notaris kan helpen om de overeenkomst op stellen en deze te controleren. Zo moet bijvoorbeeld het rentetarief geaccepteerd worden door de Belastingdienst.