Wat is een executieveiling van een woning, en hoe werkt een executieverkoop?

De één zijn dood, is de ander zijn brood.” Het is een lugubere uitdrukking … maar wanneer je zelf niet de persoon bent die de andere partij in de problemen heeft geholpen, is het ook niet nodig om je daar schuldig over te voelen. Je kunt er wél de vruchten van plukken.

Dat is in het kort wat een executieverkoop inhoudt. Bij de executieveiling van een woning kun je ver onder de marktprijs een huis kopen. Maar zijn er ook nadelen van huizen kopen voor een prikkie?

Wat is mijn huis waard? Vergelijk makkelijk en snel meerdere makelaars

|

Wat is een executieverkoop?

Een executieverkoop is een openbare verkoop van goederen of onroerend goed door een schuldeiser om een schuld te innen van een schuldenaar die niet in staat is om de schuld af te lossen. Dit gebeurt meestal via een veiling en de opbrengst wordt gebruikt om de schuld af te lossen.

Bij de executieveiling van een woning wordt de schuldenaar verplicht een huis te verkopen. Dit kan vanwege een rechterlijke uitspraak zijn, een notariële akte of een hypotheekrecht. Voordat een woning op deze wijze van de hand gaat zal er heel wat aan voorafgaan.

In de meeste gevallen blijkt de eigenaar de schulden niet terug te betalen, ofwel de hypotheek wordt niet afgelost. Wanneer dit het geval is, behoudt de kredietverstrekker het recht om de woning te laten verkopen. Dit huis dient namelijk als onderpand voor de hypotheekakte. De bank wil snel van dit bezit af, via een executieverkoop kunnen ze snel incasseren. In praktijk betekent dit vaak een veel lagere prijs voor een huis dan de marktwaarde aangeeft.

Executieveiling huis

Hoe werkt een executieveiling woning?

Wanneer een pand via een executieverkoop- of veiling verkocht zal worden, dan wordt dit vooraf bekendgemaakt. Het is dan mogelijk om tot 2 weken voor de veiling een bod uit te brengen. Dit is een manier om onderhands het pand te verkopen, in praktijk is het mogelijk dat het hoogste bod boven de reguliere koopsom komt te liggen. Daarmee is deze wijze van een huis kopen niet altijd goedkoper, het kan wel vlot verlopen.

Bij de feitelijke veiling zijn er 2 fasen die doorlopen worden; veiling bij opbod en veiling bij afslag. In de eerste fase zal een prijs worden vastgesteld door te bieden. Wanneer niemand meer hoger biedt, dan zal de veilingmeester afslaan. In de tweede fase zal het startbedrag hoger liggen dan het voorgaande hoogste bod, de veilingmeester zal vervolgens gaan aftellen. Op het moment dat iemand de woning claimt is de verkoop ten einde.

Wat is mijn huis waard? Vergelijk makkelijk en snel meerdere makelaars

|

Wat zijn de verschillen met ‘normaal’ een woning kopen?

De wijze van aanschaf is weliswaar anders bij een executieveiling, het resultaat blijft natuurlijk een huis om in te wonen. In deze markt bevinden zich vooral beleggers en verhuurmakelaars, particulieren maken minder gebruik van deze mogelijkheid.

Maar het kan wel degelijk, al is het verstandig om een aankoopmakelaar in te schakelen. De spelregels wijken namelijk behoorlijk af van de norm. Zo is er geen sprake van ontbindende voorwaarden, iedere verkoop is definitief. Heb je niet voldoende financiële middelen?

Dan heb je een probleem, want er is sprake van voorbehoud van financiering. Er kan voorafgaand de veiling om een bewijs van financiële middelen gevraagd worden. Een bank zal op voorhand geen hypotheek verstrekken voor een huis dat via deze weg wordt gekocht.

Conclusie

Als je beschikt over voldoende geld om een huis direct te betalen, en slim kunt bieden, dan is het mogelijk om goedkoop een huis te kopen via een executieveiling. Let er wel op dat je geen kat in de zak koopt, want er zijn geen ontbindende voorwaarden van kracht.