Executie verkoop huizen. Het woord ‘executie’ heeft vaak een negatieve connotatie maar eigenlijk betekent het niets anders dan ‘uitvoering’. Een executie verkoop betekent dus dat er een verkoop wordt uitgevoerd. Het is wel zo dat dergelijke verkopen niet altijd op vrijwillige basis plaatsvinden, het is echter wel mogelijk. Wat is executie verkoop, waar vind ik executieveilingen en wat gebeurt er als je huis geveild wordt? Wat je kunt doen bij executie verkoop leggen we uit op deze pagina.

Wat is executie verkoop?

Een executie verkoop kan meerdere betekenissen hebben en op veel categorieën van toepassing zijn. Het betreft doorgaans een open of besloten veiling waar geïnteresseerde partijen een bod kunnen uitbrengen op roerende of onroerende goederen. Naast commerciële veilingen of particuliere initiatieven kun je via veiling.belastingdienst.nl ook veilingen opzoeken. Het aanbod is via deze pagina echter beperkt, de vele onderwerpen geven wel aan hoe divers executie verkopen kunnen zijn:

 • Voertuigen binnen en buitenland
 • Inventaris
 • Handelsvoorraad
 • Elektronica
 • Sport
 • Kunst en antiek

Vastgoed is een onderwerp waar veel interesse naar is. Bij een vastgoed executie verkoop worden zakelijke panden en particuliere woningen per bod of opbod verkocht via een veiling. Dit kan een openbare veiling zijn maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn. Deze veilingen stellen potentiële kopers in staat om voor een scherpe prijs een object te kopen. Echter kunnen tijdens het bieden de prijzen flink oplopen, daarnaast heeft de koper niet dezelfde rechten die met een reguliere aankoop gepaard gaan. Zo heb je normaal gesproken bij aankoop van een huis drie dagen om de aankoop te ontbinden. Ook kun je een voorbehoud van financiering in de ontbindende voorwaarden opnemen. Dit is echter niet het geval bij een executie verkoop van vastgoed. Het hoogste bod gaat gepaard met een betalingsverplichting.

Waarom vinden executie verkopen plaats?

Er zijn meerdere redenen om een huis te verkopen via een executie verkoop. Hier zijn de voornaamste redenen:

 1. Een huiseigenaar kan of wil de kosten voor de hypotheek niet langer aflossen. De geldverstrekker legt beslag op de woning en veilt deze om de investering terug te verdienen. Hierbij is het van belang dat de geldverstrekker kan bewijzen dat er niet voldaan wordt aan de contractvoorwaarden. Het is niet mogelijk om iemand zomaar uit huis te plaatsen alleen omdat de betaling wat achter loopt.
 1. Niet alleen de hypotheekverstrekker kan beslag laten leggen op een huis, het kunnen ook andere schuldeisers zijn. Als iemand schulden heeft staan en de schuldeisers kunnen beslag laten leggen op eigendommen dan is de woning vaak het duurste eigendom. Een executie verkoop kan in opdracht van schuldeisers worden uitgevoerd.
 1. Hoewel de meeste huiseigenaren ervoor kiezen om een woning via de reguliere makelaar te verkopen, is het mogelijk om een vrijwillige veiling op te zetten. In samenspraak met de notaris die de executie verkoop uitvoert worden de voorwaarden bepaald. Geïnteresseerde partijen kunnen vervolgens een bod uitbrengen. Dit traject verloopt doorgaans sneller dan een reguliere verkoop, het is echter niet gegarandeerd dat de opbrengst even hoog ligt.

Er zijn verschillen tussen openbare veilingen en executie veilingen. Het proces lijkt veel op elkaar, het is wel van belang om als bieder te weten om welke regels het gaat. Zo is het bij een executie verkoop mogelijk om een onderhands bod uit te brengen tussen het moment van aankondiging en de verkoop. Bij een vrijwillige veilig is dit niet mogelijk.

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden? klik hier

Openbare verkoop of openbare inschrijving

Hoewel de termen op elkaar lijken is er wel degelijk verschil tussen een openbare verkoop of een openbare inschrijving. Bij de tweede optie moet je namelijk een bod uitbrengen via een gesloten envelop. Je weet dus niet wie een bod uitbrengt en voor welk bedrag. Bij executie veilingen zal de verkoop tegen opbod verlopen.

Waar kun je executieveilingen vinden?

Via Google kun je diverse veilingen vinden. Dit zal via een notaris verlopen die de voorwaarden opstelt en ervoor zorgt dat de veiling volgens de regels verloopt. Er is geen centraal punt of website waar je al deze verkopen kunt vinden, dit komt ook omdat de redenen en voorwaarden sterk uiteenlopen.

Mijn huis wordt geveild, wat nu?

Wat gebeurt er als je huis geveild wordt bij een executie verkoop? Een hypotheek is een lening die je moet aflossen volgens de voorwaarden die in de hypotheekovereenkomst vermeld staan. Als dit niet het geval is dan kan de geldverstrekker eisen dat de woning wordt verkocht. De hypothecaire lening kan zo worden afbetaald. Omdat huizen bij executie verkopen vaak niet de marktwaarde opbrengen is dit voor zowel huiseigenaar als de hyptheekverstrekker een laatste optie. Beide partijen zullen doorgaans liever een andere regeling treffen. Een spoedverkoop kan bijvoorbeeld een alternatief zijn waarbij de huiseigenaar meer invloed heeft en mogelijk een hoger bedrag kan krijgen voor de woning.

Ik heb een huis gekocht, wat nu?

Wat moet je doen bij een executie verkoop als je de veiling hebt gewonnen? Betalen, dat is de eerste verplichting. In tegenstelling tot een reguliere aankoop zal er geen afkoelperiode zijn, ontbindende voorwaarden zullen ook ontbreken. Dit betekent dat het hoogste bod definitief is zonder optie voor de koper om van aankoop af te zien. Anders kan er een hoge boete volgen wegens het niet naleven van de overeenkomst. Afhankelijk van de reden voor aankoop en het beoogde gebruik zullen er beslissingen worden genomen. Zo betreft het vaak commerciële vastgoed investeerders die als doel hebben het pand commercieel te exploiteren. Denk aan doorverkopen of verhuur. Let altijd goed op de voorwaarden bij een executieveiling om niet later zelf in de financiële problemen te komen.

Hoe voorkom ik een executie verkoop?

Er zijn diverse redenen waarom een huis of ander object geveild wordt. Het betreft echter vaak onverwachte situaties of gebeurtenissen die op een onverwacht moment plaatsvinden. De meest voorkomende aanleidingen zijn:

 • Werkeloosheid
 • Echtscheiding
 • Overlijden van partner
 • Chronische ziekte of beperking
 • Faillissement
 • Emigratie

Een hypotheek op basis van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) biedt meer zekerheid. Daarnaast kan een overlijdensrisicoverzekering of arbeidsongeschiktheidsverzekering financiële problemen helpen te voorkomen. Bij een executie verkoop ligt de verkoopsom gemiddeld genomen aanzienlijk lager dan de werkelijke waarde van het te veilen object. Alternatieve oplossingen pakken vanuit het perspectief van de eigenaar doorgaans voordeliger uit.