De eerste Euribor rente tarieven werden enkele dagen voor de introductie van de euromunt gepubliceerd, op 30 december 1998 om precies te zijn. Sinds die tijd oefent deze “Euro Interbank Offered Rate” veel invloed uit op de financiële markt.

De looptijden variëren van 1 week tot 12 maanden en zijn ook van invloed op de hypotheekrente. Wat is Euribor rente en wat betekent dit voor de rente op bijvoorbeeld een kortlopende hypotheekrente? Dat en meer kun je lezen op deze pagina.

Wat is Euribor rente?

Euribor is de afkorting voor “Euro Interbank Offered Rate”. Het is de rentetarief waartegen Europese banken elkaar leningen verstrekken op de interbancaire geldmarkt. De Euribor rente is gebaseerd op het gemiddelde tarief dat een aantal banken in de Euro zone gebruiken om elkaar geld te lenen op de korte termijn. De Euribor rente wordt dagelijks vastgesteld door de European Money Markets Institute, afgekort EMMI.

De banken binnen het panel verstrekken de gegevens. De rentetarieven die worden gerapporteerd, zijn gebaseerd op leningen met verschillende looptijden variërend van 1 week tot 12 maanden.

Verschil tussen Euribor rente en Eonia

Naast Euribor is er ook Eonia. Dit staat voor “Euro Overnight Index Average”. Het is de rente die banken elkaar in rekening brengen voor leningen met een duur van 1 dag op de Europese geldmarkt. De Eonia rente wordt berekend op basis van transacties die hebben plaatsgevonden op de Europese geldmarkt, tussen 9 uur in de avond en 7 uur in de ochtend op de volgende dag.

De Eonia rente wordt vervolgens vastgesteld als een gewogen gemiddelde van de actuele tarieven en die worden berekend op basis van deze transacties.

Euribor en Eonia zijn twee verschillende rentetarieven die worden gebruikt in de financiële wereld. Beide rentetarieven zijn gebaseerd op de euro en worden bepaald door de Europese Centrale Bank. Het belangrijkste verschil tussen Euribor en Eonia is de looptijd van de leningen waar ze betrekking op hebben.

de Euribor tarieven is van toepassing op leningen met een looptijd van 1 week tot 1 jaar, terwijl Eonia alleen betrekking heeft op 1 dag leningen.

Euribor en Eonia worden beide gebruikt in groei van de economie en financiële wereld als benchmark tarieven voor verschillende financiële producten. Hoewel Euribor en Eonia met elkaar te vergelijken zijn, bestaan er toch kleine verschillen in de manier waarop ze worden bepaald en gebruikt.

Waarom is de Euribor rente belangrijk?

De Euribor rente is een belangrijke ‘benchmark rente’ in Europa die wordt gebruikt als referentietarief voor verschillende financiële producten. Denk aan de hypotheekrente bij het afsluiten van een hypothecaire lening. Welke factoren hebben invloed op de hoogte van de de Euribor rentetarief? Denk bijvoorbeeld aan:

 • Rentebeleid van de ECB
 • Economische groei
 • Inflatie
 • Liquiditeit in de financiële markten

De hoogte wordt beïnvloed door verschillende economische factoren. Hoe is dit instrument om rentes te bepalen eigenlijk ontstaan?

Euribor Rente

Ontstaan Euribor rente

De term Euribor rente is ontstaan in 1999, bij de invoering van de euro als gemeenschappelijke munteenheid in de Eurozone. De Euribor rente was bedoeld om een uniforme benchmark rente te creëren voor de interbancaire geldmarkt in de EU. Daarmee kon een transparante, betrouwbare en vergelijkbare referentierente geboden worden om diverse financiële overeenkomsten te bepalen.

Sinds de oprichting is de Euribor rente uitgegroeid tot een belangrijke rente binnen de Europese Unie. Dit hulpmiddel heeft echter ook kritiek ontvangen, met name in verband met manipulatie van de tarieven door sommige banken.

Zo kwam in 2012 aan het licht dat sommige banken betrokken waren bij het manipuleren van de Euribor rentetarieven. Dit zou uiteindelijk leiden tot een aantal rechtszaken en boetes voor de betrokken banken. Sindsdien zijn er verschillende maatregelen genomen om de integriteit van de rente te waarborgen, waaronder verbeterde controles en naleving van regelgeving.

Wat zijn de actuele Euribor rente tarieven?

Sinds 2014 is het niet langer toegestaan om de Euribor rente tarieven direct te publiceren. Het mag wel met een 24-uurs vertraging. De rente stijgt naarmate de looptijd toeneemt. Als we de rente op 8 mei 2023 als voorbeeld nemen dan zien we de volgende rente tarieven:

 • 3,012 procent voor 1 week
 • 3,138 procent voor 1 maand
 • 3,312 procent voor 3 maanden
 • 3,605 procent voor 6 maanden
 • 3,790 procent voor 12 maanden

Als we uitzoomen dan zien we in de maand ervoor dat de rente gestegen is. Het koersverloop van een heel jaar laat dezelfde trend zien. Sinds 2022 is de rente enorm toegenomen na een absoluut dieptepunt. Die daling was sinds 2014 zichtbaar. In 2020 verliep de Euribor rente zeer grillig, mede door de Corona ontwikkelingen die voor veel onzekerheid op de markt hebben gezorgd.

Gevolgen Euribor rente op hypotheek rente

De actuele Euribor rente tarieven heeft invloed op de hypotheekrente die banken aan consumenten in rekening brengen. De meeste variabele hypotheekrentes in Europa zijn gekoppeld aan de Euribor rente, waarbij de banken een bepaald percentage als renteopslag berekenen. Wanneer de Euribor rente stijgt, dan heeft dit dus ook een stijging van de hypotheekrente als gevolg.

Als de rente toeneemt, dan zullen de financieringskosten voor banken hoger uitvallen. Dit kan leiden tot een verhoging van de renteopslag die banken hanteren op hun hypotheekrentes, met als gevolg dat de hypotheekrente voor consumenten stijgt.

Omgekeerd kan een daling van de Euribor-rente leiden tot een verlaging van de hypotheekrente. Dit is weer gunstig voor consumenten met een variabele hypotheekrente, voor deze groep zullen de maandlasten dalen. De Euribor rente is echter slechts één factor die de hypotheekrente bepaalt. Er zijn daarnaast ook andere factoren:

 • De rente die de bank zelf betaalt voor de financiering van de hypotheek
 • De kosten van risicodekking
 • De winstmarge van de bank

Kiezen voor rentevaste periode?

Veel banken bieden ook rentevaste periodes aan op een hypothecaire lening. Dan wordt de hypotheekrente voor een bepaalde periode vastgezet. In dit geval heeft een stijging of daling van de Euribor-rente geen directe invloed op de hypotheekrente gedurende de variabele rentevaste periode.

Kun je beter kiezen voor een variabele hypotheekrente? Een stijging van de Euribor rente kan leiden tot een stijging van de hypotheekrente en dus tot hogere maandelijkse hypotheeklasten. Omgekeerd kan een daling van de Euribor rente leiden tot een verlaging van de hypotheekrente en dus lagere maandlasten.

Als je een huis wilt kopen is het verstandig om het verloop van de eigen Euribor rentes te bekijken en voorspellingen op te zoeken van financieel analisten. Houd er echter rekening mee dat een analist het niet altijd juist heeft, en dat je zelf de kosten van de hypotheek moet dragen.

Veel gestelde vragen

1. Wat is Euribor rente? Euribor, of Euro Interbank Offered Rate, verwijst naar de rentevoet waartegen Europese banken elkaar leningen verstrekken in euro’s. Euribor tarieven worden vastgesteld voor verschillende looptijden, van één week tot twaalf maanden, en worden dagelijks gepubliceerd. Ze dienen als belangrijke benchmark voor het vaststellen van rentetarieven op verschillende financiële producten, zoals hypotheken, spaarrekeningen en leningen.

2. Hoe wordt de Euribor rente berekend? De Euribor rente wordt berekend op basis van het gemiddelde rentetarief dat door een selecte groep grote Europese banken wordt aangeboden voor onderlinge leningen. Deze tarieven worden elke werkdag verzameld en het gemiddelde wordt berekend na uitsluiting van de hoogste en laagste 15% van de aangeboden tarieven. Het resultaat wordt dan afgerond op drie decimalen en als de officiële Euribor rente gepubliceerd.

3. Waarom is de Euribor rente belangrijk? De Euribor rente is belangrijk omdat het een referentietarief is dat wordt gebruikt voor het prijzen van financiële producten en contracten in de hele eurozone. Het beïnvloedt direct de rentetarieven die consumenten en bedrijven betalen voor leningen en hypotheken. Een stijging van de Euribor kan leiden tot hogere maandelijkse lasten voor kredietnemers, terwijl een daling de lasten kan verlagen.

4. Wat beïnvloedt de Euribor rente? Verschillende factoren kunnen de Euribor rente beïnvloeden, waaronder het monetair beleid van de Europese Centrale Bank (ECB), inflatieverwachtingen, economische groei en de liquiditeitspositie in de banksector. Beslissingen van de ECB over rentetarieven en kwantitatieve versoepeling hebben een directe invloed op de Euribor tarieven.

5. Hoe volg ik de actuele Euribor rente? De actuele Euribor rente kan worden gevolgd via financiële nieuwssites, bankwebsites en gespecialiseerde financiële diensten die dagelijkse updates bieden. Sommige websites publiceren historische gegevens en analyses die kunnen helpen bij het begrijpen van trends en toekomstige bewegingen van de Euribor rente.