Wat wordt bedoeld met erfpachtcanon?

In een aantal gevallen is de woning zelf wel in eigendom maar de grond niet. De koper van de opstal kan dan ook de gerechtigde zijn voor het recht van erfpacht.

Het recht van erfpacht geeft je het recht de grond te gebruiken. In ruil daarvoor betaal je een soort huur. erfpachtcanon is heffing van de gemeente of een andere eigenaar (particulier of bedrijf) op grond die in erfpacht is uitgegeven.

Dit bedrag is fiscaal aftrekbaar.

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden? klik hier