Wat wordt bedoeld met erfdienstbaarheid?

Een erfdienstbaarheid betekent dat er een recht is gevestigd op een stuk grond of bebouwing. De bekendsten zijn onder andere; Recht van overpad, recht van uitrit en kabels en leidingen in de grond.

Anderen (dan de eigenaren) hebben hierdoor het recht om bijvoorbeeld kabels in te grond te leggen. De eigenaar moet dit dulden.

Een erfdienst-baarheid is vastgelegd in de akte van levering en moet bij elke verkoop opnieuw worden opgenomen in de transportakte.

Deze kan ook worden opgeheven maar daarvoor is er toestemming nodig van zowel de eigenaar als de rechthebbende. De notaris kan u daarbij helpen.

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden? klik hier