Er zijn veel vragen over de erfafscheiding. Hoe werkt het, mag ik afwijken en hoe kun je de erfafscheiding laten controleren? Op deze pagina leggen we uit wat de erfafscheiding is en geven we antwoorden op de meest gestelde vragen.

Wat is een erfafscheiding?

Een erfafscheiding is een constructie die de grens aangeeft van een perceel. Denk aan een hek of haag tussen de woning van jezelf en de buren. Het kan een natuurlijke afscheiding zijn of een constructie van planken of andere materialen.

Heb je toestemming nodig voor een erfafscheiding?

In Nederland is het toegestaan om een erfafscheiding te plaatsen die zich achter rooilijn van de voor- of achtergevel bevindt. De hoogte mag maximaal twee meter zijn tenzij de gemeentelijke regels of een verordening anders bepaalt. De rooilijn mag niet worden overschreden, normaal gesproken valt de erfafscheiding samen met de voor- en achtergevel. Voor de rooilijn van de voorgevel mag de erfafscheiding niet hoger zijn dan één meter. Voor andere situaties is het verplicht om een bouwvergunning aan te vragen.

Hoe vind ik de erfafscheiding?

Is het niet altijd direct duidelijk waar de grenzen liggen. Zeker bij aankoop van een nieuwe woning kun je op het oog niet zomaar direct zien waar de scheiding zich bevindt. Waar vind je de erfafscheiding? Daarvoor kun je het Kadaster raadplegen, hier zijn de grenzen van ieder perceel vastgelegd.

Van wie is de erfafscheiding?

Als er pal op de erfgrens een lelijke haag staat waar je liever een schutting zou plaatsen, mag dat zomaar? Als de erfafscheiding precies op de erfgrens staat dan is er sprake van mandeligheid. Dit betekent dat beide buren recht hebben op de helft van de afscheiding. Naast rechten worden ook de plichten gedeeld. Op het moment dat je een woning koopt dan koop je het oppervlak waar de afscheiding op staat inclusief de helft van de constructie tenzij anders is overeengekomen.

Als er een schutting staat dan mag je aan jouw kant de schutting een nieuw kleurtje geven. Zolang je geen afbreuk doet aan de waarde of de buren ermee benadeelt heb je het recht om aanpassingen te maken. Als de erfafscheiding echter precies op de grens van de percelen valt dan mag je een haag niet verwijderen. Je mag ook niet zomaar het deel aan jouw zijde snoeien omdat dit nadelig kan zijn voor de mede-eigenaar aan de andere kant.

Als de erfafscheiding op twee percelen staat dan hebben beide eigenaars gemeenschappelijke rechten en plichten tenzij anders overeengekomen. Dit betekent eveneens een verdeling van de kosten, dit wordt mandeligheid genoemd.

Wie controleert de erfafscheiding?

Je kunt de grenzen van je perceel vinden in het Kadaster. Denk je dat deze informatie niet klopt? Dan kun je de erfafscheiding laten controleren door een onafhankelijke persoon die vanuit het Kadaster een officiële meting zal uitvoeren. Dit wordt een grensreconstructie genoemd, je betaalt hier eenmalig 450 euro voor. De buren hoeven niet mee te betalen aan een grensreconstructie, de kosten komen op rekening van de aanvrager. Het is wel mogelijk om de kosten te delen omdat beide partijen er belang bij hebben. Het resultaat zal worden ingeschreven in de registers van het Kadaster en is daarmee juridisch bindend.

De erfafscheiding is van de buren, wat nu?

Het is mogelijk dat de erfafscheiding niet precies op de grens staat maar op één perceel. In dat geval is er sprake van één eigenaar. Als de haag bij de buren in de grond staat dan mag je niet zomaar snoeien, hier moet je eerst toestemming voor vragen. Dit kun je mondeling doen, vervolgens schriftelijk en als er na een redelijke termijn geen antwoord komt dan verkrijg je stilzwijgend toestemming om aan het werk te gaan. Let wel; je mag de perceelgrens niet overschrijden en je mag ook geen schade toebrengen aan andermans eigendom.

Per gemeente kunnen de regels voor de erfafscheiding afwijken. Daarnaast komen nieuwe buren niet altijd tot dezelfde overeenkomst als voorheen. Als koper is het van belang om bij een erfafscheiding navraag te doen bij de buren hoe de situatie afgesproken is. In principe zijn beide partijen gebonden aan de wet maar er kunnen afwijkende voorwaarden worden bepaald. Leg deze vast zodat hier later geen onenigheid over kan bestaan. Als de vorige eigenaar mondelinge afspraken heeft gemaakt met de buren dan kan je hier als nieuwe eigenaar niet aan gehouden worden. Het is overigens niet bevorderlijk voor de verstandhouding als je direct verwijst naar het Burgerlijk Wetboek en weigert in dialoog te treden. Beter een goede buur dan een verre vriend.

De buren willen niet betalen, wat nu?

Je zou graag een luxe schutting plaatsen van duurzaam hout maar die schutting is niet goedkoop. Als je deze erfafscheiding gaat bouwen op de perceelgrens dan moet je afspraken maken met de buren. Gaan ze niet akkoord met de prijs? In principe worden de kosten door twee gedeeld maar als iemand specifieke wensen heeft dan kun je deze niet opdringen aan de buren. In dat geval kun je akkoord gaan met zelf de kosten dragen, dit sluit de buren niet uit van gebruiksrecht op het deel aan hun zijde.

Willen ze die prachtige schutting in een lelijke kleur schilderen? Zolang jij er geen last van hebt mag dat. Een spijker slaan of een gat boren aan hun zijde mag ook zolang de erfafscheiding niet wezenlijk beschadigd wordt. De buren zijn in dit geval beschermd omdat het een mandelige erfafscheiding betreft.

Mag ik de erfafscheiding verwijderen?

Als de erfafscheiding op je eigen grondgebied staat dan mag je deze verwijderen, ook zonder expliciete toestemming van de buren. Maar wat komt ervoor in de plaats? Als je de erfgrens open laat dan is er geen privacy meer. Met rondlopende kinderen of huisdieren kunnen er vervelende situaties ontstaan.

Als de buren dit geen prettig idee vinden dan kunnen ze jou als perceel eigenaar verplichten om een mandeligheid te plaatsen. Dit is een gedeeld eigendom inclusief gedeelde kosten en onderhoudsplicht. Wie bepaalt wat er op de erfafscheiding staat? Dit is afhankelijk van waar de afscheiding precies staat. Bij jou, bij de buren of direct op de grens. Als je niet precies weet wat de situatie is dan moet je wellicht de erfafscheiding laten bepalen door het Kadaster.