Het energielabel voor huizen in Nederland loopt van A tot en met G, waarbij A het meest energiezuinige label is en G het minst energiezuinige. Bij A-labels is er nog onderscheid te maken met 4 plussen achter de letter. Het label geeft inzicht in de energieprestaties van een woning en laat zien hoe energiezuinig de woning is in vergelijking met andere huizen.

Een energielabel berekenen verloopt op basis van verschillende factoren zoals isolatie, verwarmingssysteem, ventilatie en aanwezige energiebesparende maatregelen. Een energielabel is maximaal 10 jaar geldig en moet bij verkoop of verhuur van de woning aan de nieuwe eigenaar of huurder worden overgedragen.

Dit label is verplicht bij verkoop, verhuur en oplevering van nieuwbouwwoningen in Nederland. Kun je zelf een energie label berekenen?

Heeft jouw huis een energielabel?

In principe heeft iedere wooneenheid in Nederland een energielabel. Dit geldt naast huizen ook voor appartementen. Een label is 10 jaar geldig. Daarnaast moet de informatie kloppen. Is er een flinke verbouwing uitgevoerd? Dan moet je een nieuw label aanvragen. Zelf het energielabel berekenen is niet mogelijk. Tenminste, je kunt een schatting maken maar alleen een gecertificeerde inspecteur mag een label toekennen. Daarover later meer.

Hoe werkt het energielabel berekenen?

In Nederland werkt het energielabel berekenen volgens een gestandaardiseerde methode. Dit zijn de stappen die gevolgd moeten worden.

 1. Wanneer een huis wordt verkocht, verhuurd of op een andere manier van eigenaar wisselt, moet er een geldig energielabel worden overlegd. De verkoper of verhuurder is verantwoordelijk voor dit label.
 2. Is er geen geldig label? Dan wordt er een erkende energieadviseur ingeschakeld om het energie label te berekenen. Deze adviseur moet gecertificeerd zijn en de NTA-8800 standaard hanteren.
 3. De inspecteur komt langs om ter plekke gegevens te verzamelen. Onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld het type en de dikte van de isolatie, het verwarmingssysteem, de ventilatie en eventueel aanwezige energiebesparende maatregelen.
 4. De energieadviseur verwerkt de verzamelde gegevens en berekent het energielabel met behulp van gestandaardiseerde software. Het energielabel wordt vervolgens geregistreerd in de landelijke database van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
 5. Het energielabel is na registratie 10 jaar geldig en moet bij verkoop of verhuur aan de nieuwe eigenaar of huurder worden overgedragen.

Waarom is er een energielabel voor huizen?

Het energielabel is bedoeld om huiseigenaren bewust te maken van de energieprestaties van hun eigen woning en om hen aan te moedigen energiebesparende maatregelen te nemen. Daarnaast kan het energielabel invloed hebben op de waarde van een huis.

energielabel berekenen

Nieuw energielabel sinds 2021

In Nederland wordt de NTA 8800 norm gebruikt om het energielabel te berekenen. Het is een standaard methode die sinds 1 januari 2021 van kracht is en de voorgaande methoden heeft vervangen, zoals de Energie-Index en het Energie Prestatie Certificaat.

NTA 8800 maakt gebruik van een standaard formule en rekenmethode voor het bepalen van de energieprestatie van gebouwen op basis van verschillende factoren. Er wordt gekeken naar de isolatie, ventilatie, verwarming, koeling en de energie opwekking van een pand.

Het houdt rekening met de energiebehoefte van een gebouw, het energieverbruik en de energieklasse. Naast woningen geldt deze verplichting ook voor zakelijke panden. Er zijn enkele uitzonderingen zoals vakantiehuizen en gebouwen met religieuze functie.

Om het energie label te berekenen volgens NTA 8800 wordt gebruik gemaakt van de energie-index (EI). Deze index is een getal dat aangeeft hoe energiezuinig een woning is. Het energielabel wordt bepaald op basis van de energie-index, waarbij de letters A tot en met G worden gebruikt, waarbij A staat voor zeer energiezuinig en G voor zeer energie onzuinig.

Omdat er zoveel huizen het A-label krijgen is er een verdere onderverdeling. Als er bijvoorbeeld zonnepanelen op het dak liggen, of als er een warmtepomp aanwezig is, dan wordt de energieprestatie score hoger. Een nul-op-de-meter woning krijgt een A++++ label.

Het energielabel volgens NTA 8800 is verplicht bij verkoop, verhuur en oplevering van woningen in Nederland. Het wordt opgesteld door een gecertificeerde energieadviseur die de woning inspecteert en de gegevens verwerkt volgens de richtlijnen van NTA 8800. Het energielabel heeft een geldigheidsduur van tien jaar. Labels die voor 2021 zijn toegekend volgens de vorige norm blijven geldig met een maximale duur van 10 jaar.

Kun je zelf het energielabel berekenen?

Je kunt een indicatie krijgen van het mogelijke energielabel van je huis door zelf bepaalde kenmerken te beoordelen en zo een inschatting te maken. Hoewel dit geen officieel energielabel is, kan het je wel een idee geven van de energieprestaties van je woning. Hier zijn enkele aandachtspunten bij het berekenen van de energieprestaties:

 • Isolatie: Beoordeel de isolatie van je huis, zoals de kwaliteit en dikte van de dakisolatie, muurisolatie en vloerisolatie. Een goede isolatie draagt bij aan een energiezuinig huis.
 • Verwarming: Controleer het type verwarmingssysteem in huis. Dit kan een cv-ketel, warmtepomp of elektrische verwarming zijn. Nieuwere en energiezuinige systemen hebben over het algemeen een positief effect op het energielabel.
 • Ramen en deuren: Beoordeel de kwaliteit van je ramen en deuren op het gebied van isolatie. Dubbel glas of hoogrendementsglas helpt bij het beperken van warmteverlies en zal de energie-efficiëntie van je huis verbeteren.
 • Ventilatie: Controleer de aanwezigheid van goede ventilatie in je huis, zoals mechanische ventilatie of een ventilatiesysteem met warmteterugwinning. Een goede ventilatie draagt bij aan een gezond binnenklimaat en kan het energieverbruik beïnvloeden.
 • Energiezuinige apparaten: Ga na of je energiezuinige apparaten in huis hebt, zoals koelkasten, vaatwassers, wasmachines, enzovoort. Deze kunnen het energieverbruik van je woning verminderen.

Zuinige apparatuur heeft geen invloed op de labelscore, het geeft wel aan waar er verbeterpunten zijn om jouw woning te verduurzamen. Een nieuwe koelkast kost je eenmalig geld maar het levert je iedere maand besparing op in de energiekosten.

Het is belangrijk om op te merken dat er uit deze schatting geen officieel energielabel uitrolt. Het energielabel berekenen moet altijd door een gecertificeerde inspecteur/adviseur uitgevoerd worden om een officieel energielabel te krijgen. Hier zijn kosten aan verbonden.

Een energieadviseur kan een grondige beoordeling uitvoeren op basis van specifieke richtlijnen en berekeningsmethoden om het officiële energielabel voor je huis te bepalen. De eigenaar kan het label altijd downloaden via Mijn Overheid onder de Kadastrale gegevens.

Veel gestelde vragen over energielabel berekenen

 • Wat is een energielabel en waarom is het belangrijk? Het energielabel geeft aan hoe energiezuinig een woning is, vergeleken met soortgelijke woningen. Het label varieert van A (zeer energiezuinig) tot G (zeer energie-onzuinig). Een energiezuinig huis heeft meestal lagere energiekosten, biedt meer wooncomfort en is beter voor het milieu.
 • Hoe wordt een energielabel berekend? Een energielabel wordt berekend op basis van verschillende kenmerken van de woning, zoals het type huis, de isolatie, het soort glas, de verwarmingsinstallatie en het gebruik van duurzame energiebronnen. Een gecertificeerde energieadviseur kan na inspectie van de woning een definitief energielabel vaststellen.
 • Is een energielabel verplicht bij de verkoop of verhuur van een woning? Ja, bij de verkoop of verhuur van een woning is het verplicht om een geldig energielabel te overhandigen aan de koper of huurder. Zonder energielabel kan een boete worden opgelegd.
 • Hoe lang is een energielabel geldig? Een definitief energielabel is 10 jaar geldig vanaf de datum van afgifte. Na deze periode, of na ingrijpende wijzigingen in de woning, zoals een renovatie, moet een nieuw label worden aangevraagd.
 • Kan ik zelf maatregelen nemen om een beter energielabel te krijgen? Ja, door energiebesparende maatregelen te nemen kan een woning een beter energielabel krijgen. Denk hierbij aan het verbeteren van de isolatie, het plaatsen van hoogrendementsglas, het installeren van een zuinigere verwarmingsketel, of het gebruik van zonne-energie. Deze aanpassingen kunnen de energie-efficiëntie van de woning verbeteren en zo bijdragen aan een hoger energielabel.